Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/11/23

Brussel, 6 mei 2011

Van Rompuy naar CvdR-zitting om te spreken over immigratie en economie. Tevens op de agenda: landbouwhervorming en openbare dienstverlening

Voor de eerste keer sinds zijn benoeming zal de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, de vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden toespreken op woensdag 11 mei.

Hij komt de jongste ontwikkelingen uiteenzetten wat betreft de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten, waarmee hij tegemoetkomt aan de aanhoudende verzoeken van het CvdR om de regio's en steden meer te betrekken bij de inspanningen om de Europese economie te consolideren. De leden van het CvdR zullen hem zeker ook aan de tand voelen over de migratiestromen die afkomstig zijn uit de landen aan de andere kant van de Middellandse Zee, waarvoor veel lokale overheden een oplossing moeten zien te vinden.

Tijdens de zitting van mei zullen tevens drie adviezen worden behandeld over de hervorming van wat tot de belangrijkste beleidsterreinen van Europa behoort: het gemeenschappelijk landbouwbeleid of GLB. De voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw GLB na 2013 komen aan bod in het ontwerpadvies van Luis Durnwalder (IT/EVP), gouverneur van de autonome provincie Bolzano-Zuid-Tirol. Dit advies borduurt voort op eerdere oproepen van het CvdR om het GLB eerlijker en evenwichtiger te maken. De rol die kwaliteitsproducten spelen om de positie van Europese landbouwers op de wereldmarkt te versterken wordt besproken in het ontwerpadvies van René Souchon (FR/PSE), voorzitter van de regioraad van Auvergne, terwijl de uitdagingen en kansen voor de zuivelsector als gevolg van de voorgestelde hervorming van de melksector worden behandeld in het ontwerpadvies van Emilia Müller (DE/EVP), staatssecretaris voor Federale en Europese zaken van de deelstaat Beieren.

Verder zullen tijdens deze zitting twee kwesties onder handen worden genomen die voor de Europese lokale en regionale overheden van essentieel belang zijn: de verlening van basisdiensten (zoals watervoorziening, afvalverwerking of ziekenhuizen) en de strenge EU-voorschriften voor staatssteun, waarmee de basisdiensten vaak in de clinch liggen. De CvdR-leden zullen met Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor mededinging, discussiëren over de nieuwste plannen om de regels voor "diensten van algemeen economisch belang" te hervormen. De EU is tegelijkertijd bezig haar wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten te herzien, waaronder ook regionale en lokale overheden vallen. Henk Kool (NL/PSE), wethouder van Den Haag, zal zijn voorstellen voor een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt presenteren.

Ook op de agenda: de ontwerpadviezen van Norbert Kartmann (DE/EVP), lid van het parlement van de deelstaat Hessen, over de Europese respons bij rampen, en van Jesús Gamallo Aller (ES/EVP), algemeen directeur externe betrekkingen en betrekkingen met de Unie, Galicië, over het EU-ontwikkelingsbeleid.

Meer informatie:

De debatten zullen live te volgen zijn op www.cor.europa.eu op woensdag 11 mei van 14.30-21.00 uur en op donderdag 12 mei van 9.00-13.00 uur.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michael Alfons

Tel.: 32 (0) 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: 32 (0) 2.282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel.. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten.


Side Bar