Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/11/23

Briselē, 2011. gada 6. maijā

Hermanis van Rompejs RK plenārsesijā apspriedīs imigrāciju un ekonomiku; darba kārtībā arī lauksaimniecības reforma un publiskie pakalpojumi

Pirmo reizi kopš savas iecelšanas amatā Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs (Hermann Van Rompuy) trešdien, 11. maijā, ieradīsies diskutēt ar vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem.

Eiropadomes priekšsēdētājs ar plenārsesijas dalībniekiem vēlas apspriest jaunākos pavērsienus dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšanā, jo RK atkārtoti ir aicinājusi dot reģioniem un pilsētām plašākas iespējas ietekmēt Eiropas ekonomikas konsolidāciju. RK locekļi izmantos izdevību arī noskaidrot H. van Rompeja viedokli par migrāciju no Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm, jo šis jautājums ir aktuāls daudzām pašvaldībām.

Maija plenārsesijā tiks pieņemti arī trīs atzinumi, kuros aplūkota reforma vienā no vissvarīgākajām Eiropas politikas jomām — kopējā lauksaimniecības politikā jeb KLP. Eiropas Komisijas priekšlikumi par jauno KLP pēc 2013. gada iztirzāti Bolcāno–Dienvidtiroles autonomās provinces vadītāja Luisa Durnvaldera (Luis Durnwalder) (IT/PPE) sagatavotajā atzinuma projektā, kura pamatā ir jau agrāk izteiktie RK aicinājumi veidot taisnīgāku un līdzsvarotāku KLP. Overņas reģiona padomes priekšsēdētāja Renē Sušona (René Souchon) (FR/PSE) izstrādātajā atzinuma projektā uzsvērts, cik svarīga ir kvalitatīvu produktu nozīme, ja vēlamies stiprināt Eiropas lauksaimnieku lomu pasaules arēnā, savukārt Bavārijas brīvvalsts federālo un Eiropas lietu ministre Emīlija Millere (Emilia Müller) (DE/PPE) savā atzinuma projektā aplūkojusi problēmas un iespējas, ar kurām pēc ierosinātās piena tirgus regulējuma reformas saskarsies piensaimniecības nozare.

Plenārsesijā diskutēs arī par diviem citiem jautājumiem, kuri ir ļoti svarīgi Eiropas pašvaldībām. Sniedzot iedzīvotājiem tādus pamatpakalpojumus kā ūdensapgāde, atkritumu pārstrāde vai veselības aprūpe, pašvaldības nereti riskē nonākt pretrunā striktajiem ES noteikumiem par valsts atbalstu. Kopīgi ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Hoakinu Almunju (Joaquín Almunia), kurš atbild par konkurences jautājumiem, RK locekļi apspriedīs neseno ierosmi reformēt šos noteikumus attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem. ES patlaban pārskata arī tiesību aktus, kas attiecas uz publiskā iepirkuma jomu, un arī šis jautājums skar pašvaldības. Hāgas Izpildpadomes loceklis Henks Kols (Henk Kool) (NL/PSE) klātesošos iepazīstinās ar saviem ierosinājumiem par to, kā Eiropas publiskā iepirkuma tirgu padarīt efektīvāku.

Plenārsesijas darba kārtībā ir arī Hesenes federālās zemes landtāga locekļa Norberta Kartmana (Norbert Kartmann) (DE/PPE) izstrādātais atzinuma projekts par Eiropas reaģēšanas spējām katastrofu gadījumos un Galīsijas autonomās valdības ārējo attiecību un Eiropas lietu ģenerāldirektora Hesusa Gamaljo Aljera (Jesús Gamallo Aller) (ES/PPE) sagatavotais atzinuma projekts par ES attīstības politiku.

Papildu informācija:

Debates pārraidīs tiešraidē tīmekļa vietnē www.cor.europa.eu trešdien, 11. maijā, no plkst. 14.30 līdz plkst. 21.00 un ceturtdien, 12. maijā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni (www.cor.europa.eu)!

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar

Michael Alfons

Tel.: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel.. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Iepriekšējos paziņojumus presei var izlasīt šeit.


Side Bar