Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/11/23

2011 m. gegužės 6 d., Briuselis

Imigracija ir ekonomika – du klausimai, kuriuos RK plenarinėje sesijoje aptars Herman Van Rompuy. Kitos aktualijos: ūkių reforma ir viešosios paslaugos

Gegužės 11 d. Herman Van Rompuy kreipsis į vietos ir regionų valdžios institucijų atstovus. Tai pirmas tokio pobūdžio susitikimas nuo tada, kai H. Van Rompuy buvo paskirtas Europos Vadovų Tarybos pirmininku.

Tarybos pirmininkas su vietos ir regionų atstovais pasidalys naujausia informacija apie tai, kaip koordinuojama valstybių narių ekonomikos politika. Šios iniciatyvos imtasi atsižvelgiant į nuolatinį RK reikalavimą į Europos ekonomikos stiprinimo procesą labiau įtraukti regionus ir miestus. RK nariai domėsis, kaip sprendžiamas migrantų antplūdžio iš Viduržemio jūros pietinės pakrantės klausimas. Šią problemą šiandien sprendžia ne viena vietos valdžios institucija.

Gegužės plenarinėje sesijoje taip pat bus priimtos trys nuomonės dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos. Priminsime, kad BŽŪP yra viena pagrindinių Europos politikos krypčių. Europos Komisijos pasiūlymai dėl naujosios BŽŪP po 2013 m. bus nagrinėjami nuomonės projekte, kurį parengė Bolcano ir Pietų Tirolio autonominės provincijos vadovas Luis Durnwalder (IT / ELP). Nuomonė papildys anksčiau RK išsakytus pageidavimus, kad BŽŪP turėtų būti teisingesnė ir proporcingesnė. Nuomonės projekte, kurį parengė Overnės regiono pirmininkas René Souchon (FR / ESP), kalbama apie tai, kad produktų kokybė turi įtakos Europos ūkininkų įsitvirtinimui pasaulinėje rinkoje, o nuomonės projekte, parengtame Bavarijos žemės vyriausybės federacinių reikalų ir Europos reikalų ministrės Emilia Müller (DE / ELP), bus analizuojama, su kokiais iššūkiais susidurs ir kokias galimybes turės pieno sektorius po to, kai bus padaryta siūloma pieno rinkos reglamentų reforma.

Šioje plenarinėje sesijoje bus aptarti ir dar du Europos regionų ir vietos valdžios institucijoms aktualūs klausimai: piliečiams šių institucijų teikiamos pagrindinės viešosios paslaugos (pavyzdžiui, vandens tiekimas, atliekų perdirbimas ar hospitalizavimas) dažnai kertasi su griežtomis ES valstybės pagalbos taisyklėmis. Apie neseniai paskelbtus planus pakeisti visuotinės ekonominės svarbos paslaugų taisykles RK nariai kalbėsis su Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju Joaquín Almunia, atsakingu už konkurenciją. Šiuo metu ES persvarsto ir savo viešųjų pirkimų teisės aktų bazę, kuri yra aktuali ir regionų bei vietos valdžios institucijoms. Hagos miesto vykdomosios tarybos narys Henk Kool (NL / ESP) pristatys pasiūlymus, ką reikėtų padaryti, kad Europos viešųjų pirkimų rinka geriau veiktų.

Darbotvarkėje numatyta dar keletas nuomonių: Heseno žemės parlamento nario Norbert Kartmann (DE / ELP) nuomonė dėl Europos reagavimo į nelaimes ir Galisijos regiono vyriausybės generalinio direktoriaus išorės santykiams ir santykiams su ES Jesús Gamallo Aller (ES / ELP) parengta nuomonė dėl ES vystymosi politikos.

Išsamesnės informacijos ieškokite čia:

Diskusijos bus tiesiogiai transliuojamos internetu www.cor.europa.eu gegužės 11 d., trečiadienį, 14.30–21.00 val. ir gegužės 12 d., ketvirtadienį, 9.00–13.00 val.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Michael Alfons

Tel. + 32 2546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. 32 2282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. + 32 2546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar