Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/11/23

Bryssel 6. toukokuuta 2011

Van Rompuy keskustelee maahanmuutosta ja taloudesta AK:n täysistunnossa; esityslistalla myös maatalousuudistus ja julkiset palvelut

Ensimmäistä kertaa nimityksensä jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Hermann Van Rompuy tulee puhumaan paikallis- ja alueyhteisöjen edustajille keskiviikkona 11. toukokuuta.

Van Rompuy haluaa vaihtaa paikallis- ja alueyhteisöjen edustajien kanssa näkemyksiä jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen koordinoinnin viimeaikaisesta kehityksestä. Syynä tähän ovat AK:n toistuvasti esittämät ehdotukset siitä, että alueille ja kunnille olisi annettava nykyistä paremmat mahdollisuudet osallistua EU:n talouden vakauttamistoimenpiteisiin. AK:n jäsenet aikovat lisäksi ottaa esille Välimeren eteläpuolisilta alueilta tulevat maahanmuuttovirrat, joiden kanssa useat paikallisyhteisöt ovat joutuneet tekemisiin.

Toukokuun täysistunnossa on myös määrä hyväksyä kolme lausuntoa, joissa käsitellään EU:n yhden tärkeimmän politiikan – yhteisen maatalouspolitiikan eli YMP:n – uudistamista. Lausunnossa, jonka esittelijä on Bolzano – Alto Adigen autonomisen maakunnan valtuuston puheenjohtaja Luis Durnwalder (IT, PPE), tarkastellaan Euroopan komission ehdotuksia vuoden 2013 jälkeiseksi uudeksi YMP:ksi. Lausunnon perustana ovat AK:n aikaisemmat kehotukset lisätä YMP:n oikeudenmukaisuutta ja tasapainoa. Lausunnossa, jonka esittelijä on Auvergnen aluevaltuuston puheenjohtaja René Souchon (FR, PSE), korostetaan laatutuotteiden roolia EU:n viljelijöiden aseman parantamisessa maailmanmarkkinoilla, ja lausunnossa, jonka esittelijä on Baijerin osavaltion liittovaltio- ja Eurooppa-asiain ministeri Emilia Müller (DE, PPE), tarkastellaan maitoalan haasteita ja mahdollisuuksia maitomarkkinoita koskevien säännösten ehdotetun uudistamisen jälkeen.

Täysistunnossa käsitellään lisäksi kahta EU:n alue- ja paikallisviranomaisille keskeistä kysymystä: toinen niistä on vesi-, jätteenkierrätys- ja sairaalapalveluiden kaltaisten julkisten peruspalveluiden tarjoaminen kansalaisille. Niiden yhteydessä vaarana on usein törmääminen EU:n tiukkoihin valtiontukisääntöihin. AK:n jäsenet keskustelevat kilpailupolitiikasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Joaquín Almunian kanssa äskettäin julkaistuista suunnitelmista näiden "yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja" koskevien sääntöjen uudistamiseksi. Samaan aikaan EU on tarkistamassa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntökehystään, joka kattaa myös alue- ja paikallisviranomaiset. Haagin kaupunginhallituksen jäsen Henk Kool (NL, PSE) esittelee ehdotuksensa eurooppalaisten hankintamarkkinoiden tehostamiseksi.

Esityslistalla ovat lisäksi Euroopan katastrofiapua käsittelevä lausuntoluonnos, jonka esittelijä on Hessenin maapäivien jäsen Norbert Kartmann (DE, PPE), sekä EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa käsittelevä lausunto, jonka esittelijä on Galician aluehallituksessa ulkosuhteista ja suhteista Euroopan unioniin vastaava pääjohtaja Jesús Gamallo Aller (ES, PPE).

Lisätietoa:

Täysistunnon esityslista

Mediaohjelma

Täysistunnossa käytävät keskustelut lähetetään suorina internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu keskiviikkona 11. toukokuuta kello 14.30–21.00 ja torstaina 12. toukokuuta kello 9.00–13.00.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Michael Alfons

P. + 32 25468559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

P. 32 22822447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

P. + 32 25468751

christopher.jones@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar