Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/11/23

Brüssel, 6. mai 2011

Van Rompuy arutab komitee täiskogu istungjärgul sisserännet ja majandust; päevakorras on ka põllumajandusreform ja avalikud teenused

Kolmapäeval, 11. mail tuleb Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy esimest korda pärast oma ametissenimetamist kõnelema kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajatele.

Ta soovib nendega rääkida hiljutisest arengust liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimisel, sest Regioonide Komitee on korduvalt kutsunud üles kaasama piirkonnad ja linnad rohkem Euroopa majanduse konsolideerimisse. Regioonide Komitee liikmed kasutavad ka võimalust tõstatada Vahemere lõunakalda riikidest tulevate rändevoogude küsimus, millega mitmed kohalikud omavalitsused tegelema peavad

Täiskogu maikuu istungjärgul võetakse vastu ka kolm arvamust, mis keskenduvad Euroopa ühe kõige olulisema poliitika – ühise põllumajanduspoliitika – reformile. 2013. aasta järgset uut ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevaid Euroopa Komisjoni ettepanekuid arutatakse arvamuse eelnõus, mille raportöör on Bolzano (Lõuna-Tirool) autonoomse provintsi maavalitsuse esimees Luis Durnwalder (IT/EPP) ja mis tugineb komitee eelnevatele üleskutsetele muuta ühine põllumajanduspoliitika õiglasemaks ja tasakaalustatumaks. Arvamuse eelnõus, mille raportöör on Auvergne’i piirkonna volikogu esimees René Souchon (FR/PES) rõhutatakse kvaliteettoodete rolli Euroopa põllumajandustootjate seisundi tugevdamiseks maailmaturul. Arvamuse eelnõus, mille raportöör on Baieri liidumaa föderaal- ja Euroopa asjade minister Emilia Müller (DE/EPP), arutatakse väljakutseid ja võimalusi, millega piimatööstus seisab silmitsi pärast piimaturgu reguleerivate eeskirjade kavandatud reformi.

Samuti käsitletakse sel täiskogu istungjärgul Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks kahte olulist küsimust. Omavalitsused osutavad kodanikele olulisi avalikke teenuseid, nagu veevarustuse, jäätmete ringlussevõtu ja haiglate teenused, ent sageli on oht minna nende osutamisel vastuollu ELi rangete riigiabieeskirjadega. Regioonide Komitee liikmed arutavad koos Euroopa Komisjoni asepresidendi ja konkurentsivoliniku Joaquín Almuniaga hiljutisi plaane reformida neid eeskirju, mis reguleerivad üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid. Samal ajal uuendab EL riigihangete õigusraamistikku, mis hõlmab ka kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. Haagi linnavalitsuse liige Henk Kool (NL/PES) tutvustab oma ettepanekuid Euroopa riigihangete turu tõhustamiseks.

Samuti on päevakorras Euroopa tõhusamat katastroofidele reageerimist käsitleva arvamuse eelnõu, mille raportöör on Hesseni liidumaa parlamendi liige Norbert Kartmann (DE/EPP), ning ELi arengupoliitikat käsitleva arvamuse eelnõu, mille raportöör on Galicia piirkondliku valitsuse välissuhete ja Euroopa Liidu asjade peadirektor Jesús Gamallo Aller (ES/EPP).

Täiendav teave:

Arutelud kantakse reaalajas üle aadressil www.cor.europa.eu kolmapäeval, 11. mail kell 14.30–21.00 ja neljapäeval, 12. mail kell 9.00–13.00.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi

Täiendav teave:

Michael Alfons

Tel: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar