Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/11/23

Bruxelles, den 6. maj 2011

Van Rompuy vil diskutere indvandring og økonomi på Regionsudvalgets plenarforsamling. Landbrugsreformer og offentlige tjenesteydelser er også på dagsordenen

For første gang siden sin udnævnelse vil formanden for Det Europæiske Råd, Hermann Van Rompuy, onsdag den 11. maj tale ved et møde i EU's forsamling af lokale og regionale repræsentanter.

Det er hans ønske at give dem indblik i den seneste udvikling i koordineringen af medlemsstaternes økonomiske politikker. Dermed imødekommer han Regionsudvalgets gentagne opfordringer til i højere grad at inddrage regionerne og byerne i bestræbelserne på at konsolidere den europæiske økonomi. Regionsudvalgets medlemmer vil heller ikke undlade at stille ham spørgsmål om migrationsstrømmene fra den sydlige del af Middelhavsområdet, som mange lokale myndigheder er konfronteret med.

På plenarforsamlingen vil der ligeledes blive vedtaget tre udtalelser med fokus på reformen af en af EU's vigtigste politikker – den fælles landbrugspolitik. Kommissionens forslag til en ny fælles landbrugspolitik efter 2013 vil blive diskuteret i forslaget til udtalelse fra Luis Durnwalder (IT/PPE), formand for den selvstyrende provins Bolzano-Sydtyrol, som vil tage udgangspunkt i Regionsudvalgets tidligere henstillinger om en mere retfærdig og afbalanceret fælles landbrugspolitik. Kvalitetsprodukters rolle i indsatsen for at fremme europæiske landmænds stilling på globalt plan vil blive fremhævet i forslaget til udtalelse af René Souchon (FR/PSE), formand for regionalrådet i Auvergne, mens de udfordringer og muligheder, som mejerisektoren står over for efter forslaget til en reform af forordningerne for mælkemarkedet, vil blive debatteret i forslaget til udtalelse af Emilia Müller (DE/PPE), minister for forbunds- og Europa-anliggender i delstaten Bayern.

Plenarforsamlingen vil desuden behandle to spørgsmål af central betydning for de regionale og lokale myndigheder i EU. Deres levering af grundlæggende offentlige tjenesteydelser til borgerne, f.eks. vandforsyning, genvindning af affald, hospitaler, risikerer ofte at komme i konflikt med strenge EU-regler for statsstøtte. Medlemmerne af Regionsudvalget vil diskutere de aktuelle planer om at reformere disse regler for "tjenesteydelser af almen økonomisk interesse" med Joaquín Almunia, næstformand for Kommissionen med ansvar for konkurrence. Samtidig er EU i færd med et eftersyn af den retlige ramme for offentlige indkøb, hvilket også omfatter de regionale og lokale myndigheder. Henk Kool (NL/PSE), byrådsmedlem i Haag, vil præsentere sine forslag til et mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb.

På dagsordenen står ligeledes forslag til udtalelser ved Norbert Kartmann (DE/PPE), medlem af Hessens delstatsparlament, om et styrket EU-katastrofeberedskab og ved Jesús Gamallo Aller (ES/PPE), generaldirektør for eksterne forbindelser og forbindelser med EU, den selvstyrende region Galicien, om EU's udviklingspolitik.

Yderligere oplysninger:

Drøftelserne vises som direkte tv på www.cor.europa.eu onsdag den 11. maj fra kl. 14.30 til 21.00 og torsdag den 12. maj fra kl. 9.00 til 13.00.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside: www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Michael Alfons

Tlf.: +32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tlf.: +32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tlf.: +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar