Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/11/23

Брюксел, 6 май 2011 г

Ван Ромпой ще обсъди имиграцията и икономиката с пленарната сесия на КР; в дневния ред са още реформата на селското стопанство и обществените услуги

За първи път откакто пое този пост, председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой ще говори пред представителите на регионалните и местните власти в сряда, 11 май.

С тях той ще сподели последните стъпки за координация на икономическите политики на държавите членки, които са следствие от настоятелните искания на КР регионите и градовете да бъдат включени по-активно в усилията за укрепване на европейската икономика. Членовете на КР ще се възползват от случая да повдигнат въпроса за имигрантските потоци от Южното Средиземноморие, пред които са изправени много регионални и местни власти.

На пленарната сесия през май ще бъдат приети три становища, насочени към реформата на една от най-важните европейски политики – Общата селскостопанска политика (ОСП). Предложенията на Европейската комисия за нова ОСП след 2013 г. ще бъдат разгледани в становището на Луис Дурнвалдер (Италия, ЕНП), президент на автономната провинция Болцано – Южен Тирол, което се основава на предишни искания на КР за по-честна и балансирана ОСП. Ролята на качествените продукти за насърчаване на европейските селскостопански производители на международния пазар ще бъде разгледана в становището на Рене Сушон (Франция, ПЕС), президент на регион Оверн. Предизвикателствата и възможностите пред млечния сектор след предложената реформа на регулиране на млечния пазар ще бъдат обсъдени в становището на Емилия Мюлер, държавен министър по федерални и европейски въпроси на Бавария.

Пленарната сесия ще обсъди още два основни въпроса за европейските регионални и местни власти – предлагането на основни обществени услуги на гражданите като водоснабдяване, рециклиране на отпадъците или болнични грижи често се сблъсква със строгите правила на ЕС за държавните помощи. Членовете на КР ще обсъдят плановете за реформа на правилата за „услугите от общ икономически интерес“ с Хоакин Алмуня, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за конкуренцията. Успоредно с това ЕС преразглежда своята правна рамка за обществени поръчки, което също засяга регионалните и местните валсти. Хенк Кол (Нидерландия, ПЕС), член на общинския съвет на Хага, ще представи своите предложения за по-ефективен европейски пазар на обществените поръчки.

В дневния ред са още проектостановищата на Норберт Картман (Германия, ЕНП), член на местния парламент на провинция Хесен, относно реакцията на ЕС при бедствия и на Хесус Гамайо Алер (Испания, ЕНП), генерален директор по международни и европейски въпроси към регионалното правителство на Галисия, относно политиката за развитие на ЕС.

За повече информация:

Дебатите ще се предават на живо по интернет на адрес www.cor.europa.eu, в сряда, 11 май от 14,30 ч. до 14,30 ч.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки на ЕС е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решение в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация:

Майкъл Алфонс

тел.: +32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Атенаис Казалис дьо Фондус

тел.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Крис Джоунс

Tel: + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.


Side Bar