Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/10/84

Bruxelles, 3 decembrie 2010

„Trebuie să convingeţi statele membre să adopte pacte teritoriale”, afirmă preşedintele Comisiei, dl José Manuel Barroso, adresându-seAdunării Plenare a CoR

În discursul rostit în faţa membrilor Comitetului Regiunilor (CoR) miercuri după-masa, la Bruxelles, preşedintele Comisiei Europene, dl José Manuel Barroso, a sprijinit acordarea unui rol mai important regiunilor şi oraşelor pentru atingerea obiectivelor UE. „Nu putem câştiga inimile şi minţile cetăţenilor fără spiritul de lider al reprezentanţilor locali şi regionali, care trebuie să contribuie la promovarea Europei. Dumneavoastră sunteţi verigile intermediare esenţiale pentru Uniune.” Preşedintele Comisiei a declarat că va îndemna statele membre să implice autorităţile locale şi regionale prin „pacte teritoriale”. Preşedinta CoR, dna Mercedes Bresso, a salutat acest anunţ, adăugând că obiectivele Strategiei Europa 2020 nu pot fi îndeplinite decât prin colaborarea tuturor nivelurilor de guvernare, încă din etapa iniţială.

Preşedintele Comisiei, dl José Manuel Barroso, şi-a prezentat priorităţile pentru anul 2011 în faţa primarilor, a consilierilor şi a reprezentanţilor regionali din întreaga UE. El a subliniat: „Încă de la început, obiectivul meu a fost finalizarea Strategiei Europa 2020, în colaborare cu o gamă largă de parteneri, inclusiv Comitetul Regiunilor şi autorităţile locale şi regionale.” În ceea ce priveşte recentele propuneri ale CoR privind implicarea regiunilor şi a oraşelor în implementarea Strategiei Europa 2020, preşedintele Barroso a afirmat: „Suntem categoric în favoarea ideii dvs. referitoare la pactele teritoriale. Voi îndemna statele membre să accepte implicarea tuturor părţilor în pactele teritoriale.”

Preşedinta CoR, dna Mercedes Bresso, şi-a exprimat acordul cu privire la faptul că succesul iniţiativelor emblematice ale UE, precum şi al majorităţii politicilor UE depinde în mare măsură de acordarea unui rol mai important regiunilor şi oraşelor: „Autorităţile locale şi regionale gestionează două treimi din totalul investiţiilor publice, astfel încât sprijinul lor este esenţial pentru îndeplinirea obiectivelor Europa 2020. Suntem gata să contribuim, alături de Comisie, statele membre şi Parlamentul European, la realizarea acestor obiective. Însă această colaborare trebuie să se facă de pe poziţii egale, şi nu considerând că autorităţile locale şi regionale nu sunt altceva decât autorităţi de implementare.”

Comitetul Regiunilor a argumentat în mod corespunzător acest mesaj în primul său raport de monitorizare privind Strategia Europa 2020, publicat la 30 noiembrie. Raportul conchide că, deşi unele ţări încurajează participarea autorităţilor locale şi regionale, „mai rămân încă multe de făcut pentru a se asigura o mai bună însuşire a Strategiei Europa 2020, prin consolidarea parteneriatelor între toate nivelurile de guvernare în vederea punerii acesteia în aplicare.” Preşedintele Barroso i-a asigurat pe membrii CoR că „raportul va fi examinat foarte atent” de către Comisie.

Privind spre viitor, într-o rezoluţie pe tema priorităţilor sale pentru 2011, adoptată astăzi, Comitetul Regiunilor subliniază efectul de pârghie pe care îl are bugetul UE asupra strategiei europene de redresare economică şi asupra finanţării investiţiilor structurale. În ce priveşte subiectul „resurselor proprii” ale UE, CoR solicită Comisiei să grăbească adoptarea deciziei privind provenienţa acestora: venitul obţinut dintr-o taxă pe tranzacţiile sau activităţile financiare, comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, taxa de zbor, o taxă europeană separată pe valoarea adăugată sau o parte din veniturile obţinute din impozitul pe energie sau din impozitul pe profit.

Ca răspuns la polemicile recente cu privire la ajutoarele regionale acordate de UE, preşedintele Barroso le-a spus membrilor CoR: „Să clarificăm un lucru: politica de coeziune nu aduce beneficii numai regiunilor, ci Europei în ansamblu. Ea este indispensabilă pentru viitorul Uniunii Europene. Comisia Europeană este mândră de politica de coeziune. În lipsa acestei politici, Uniunea nu ar putea exista. Nu poate exista o Uniune fără solidaritate.” Dna Mercedes Bresso şi-a exprimat acordul: „Politica de coeziune este una dintre cele mai importante realizări ale Europei. A contribuit la modernizarea legăturilor de transport, a ajutat milioane de persoane să-şi găsească noi locuri de muncă şi ne-a sprijinit eforturile de protecţie a mediului. Bineînţeles, întotdeauna este loc de mai multe îmbunătăţiri şi simplificări. Însă, încă de pe acum, politica de coeziune este unul dintre cele mai bine controlate programe de finanţare din lume.”

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Michael Alfons

Tel.: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar