Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/84

Brüsszel, 2010. december 3.

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso az RB Közgyűléséhez:
„Ösztönözzék a tagállamokat a területi paktumok megkötésére”

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso a Régiók Bizottsága (RB) brüsszeli plenáris ülésén szerda délután tartott felszólalásában támogatta, hogy a régiók és a városok nagyobb szerepet kapjanak az EU célkitűzéseinek elérésében. „Csak az európai ügy támogatásában részt vevő regionális és helyi szintű képviselők vezetésével nyerhetjük meg a polgárokat. Önök alapvető láncszemek a polgárok és az Európai Unió között.” Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy ösztönözni fogja a tagállamokat arra, hogy a „területi paktumok” segítségével bevonják a regionális és helyi önkormányzatokat. Az RB elnöke, Mercedes Bresso üdvözölte ezt a bejelentést, és hozzátette, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit csak úgy lehet elérni, ha az összes kormányzati szint már a kezdetektől fogva együttműködik.

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso európai polgármesterek, valamint városi és regionális önkormányzati képviselők előtt ismertette 2011. évi prioritásait. Kiemelte: „célom mindig is az volt, hogy minél szélesebb kört képviselő partnerekkel – közöttük a Régiók Bizottságával és a regionális és helyi önkormányzatokkal – közösen hajtsuk végre az Európa 2020 stratégiát.” Az RB által a közelmúltban tett javaslat kapcsán, amely szerint az Európa 2020 stratégia megvalósításába be kellene vonni a régiókat és a városokat is, Barroso elnök hangsúlyozta: „Nagyon is támogatjuk a területi paktumok elképzelését. Ösztönözni fogom a tagállamokat arra, hogy fogadják el az összes fél közreműködését a területi paktumokban.”

Mercedes Bresso RB-elnök egyetértett azzal, hogy az EU kiemelt kezdeményezéseinek – valamint a legtöbb uniós politikának – a sikere nagymértékben függ a régiók és városok fokozottabb szerepvállalásától: „A helyi és regionális önkormányzatok felelősek az állami beruházások kétharmadáért, így támogatásuk alapvető az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. Készek vagyunk együttműködni az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel ezeknek a céloknak a megvalósulása érdekében. Az együttműködésnek azonban az egyenlőség elvén kell alapulnia: nem tekinthetik a régiókat és a városokat csupán végrehajtó szinteknek.”

A Régiók Bizottsága ezt az üzenetet a november 30-án közzétett, az Európa 2020 stratégiáról szóló első nyomonkövetési jelentésében nyomatékosította. A jelentés szerint bár egyes országok törekszenek a regionális és helyi önkormányzatok bevonására, „még sok a tennivaló annak biztosítása érdekében, hogy ez a munka az összes kormányzati szintet felölelő partnerségben valósuljon meg”. Barroso elnök biztosította az RB tagjait arról, hogy az Európai Bizottság „alaposan meg fogja vizsgálni a szöveget”.

A jövőt illetően a Régiók Bizottsága egy a 2011. évi prioritásairól ma elfogadott állásfoglalásban hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés fellendítő hatást fejt ki az európai gazdasági fellendülés stratégiájára és a strukturális beruházások finanszírozására. Az EU „saját forrásai” kérdésében sürgeti az Európai Bizottságot, hogy folytassa annak mérlegelését, hogy erre a célra a pénzügyi műveletek vagy tevékenységek megadóztatásából, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási kvótáinak eladásából, a légi közlekedésre kivetendő adóból, egy külön, európai hozzáadottérték-adóból származó bevételek, vagy az energiaadóból, illetve a társasági adóból származó bevételek egy része szolgáljon.

Az EU regionális támogatásairól a közelmúltban folytatott vitákra reagálva José Manuel Barroso emlékeztette az RB-tagokat: „Tisztázzuk, hogy a kohéziós politika nem csupán a régiók hasznát szolgálja, hanem egész Európáét. Mindenképpen szükség van rá az Európai Unió jövője szempontjából. Az Európai Bizottság pedig büszke a kohéziós politikára: kohéziós politika nélkül ugyanis nincsen Unió. Szolidaritás nélkül az Unió nem létezhet.” Mercedes Bresso egyetértett ezzel: „A kohéziós politika az egyik legnagyszerűbb eredmény, amit Európa elért. Hozzájárult a közlekedési összeköttetések modernizálásához, emberek millióit segítette munkához, illetve támogatta környezetvédelmi erőfeszítéseinket. Kétségtelen, hogy mindig lehet tovább fejleszteni, és mindig lehet tovább egyszerűsíteni. A kohéziós politika azonban már most is a legjobban kézben tartott finanszírozási program a világon.”

Az RB honlapja: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információkért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Michael Alfons

Tel.: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar