Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/70

Brüsszel, 2010. október 6.

A Régiók Bizottsága arra biztatja a régiókat és a városokat, hogy éghajlat­védelmi megállapodások aláírásával lépjenek fel az éghajlatváltozás ellen

Az EU Régiók Bizottsága (RB) arra ösztönözi az összes nemzeti szint alatti kormányzati szervet, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. A cancúni éghajlat-változási csúcstalálkozó kapcsán ma elfogadott állásfoglalásában arra kéri a régiókat és az önkormányzatokat, hogy kössenek helyi éghajlati paktumokat, amelyek az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos konkrét intézkedések leírását tartalmazzák. Erre azután került sor, hogy tegnap Mercedes Bresso, az RB elnöke és Elizabeth B. Kautz, az Egyesült Államok polgármesteri konferenciájának elnöke egyetértési megállapodást írt alá az éghajlatváltozás elleni közös fellépésről. A megállapodás célja, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján felgyorsítsa az épületek energiahatékonyságának növelésére, a megújuló energiaforrások és a fenntartható városi mobilitás népszerűsítésére, valamint a polgárok viselkedésének megváltoztatására irányuló helyi szintű intézkedéseket.

A Cancúnról szóló állásfoglalásában az RB újfent hangoztatja, hogy legkésőbb 2012-ig nemzetközi éghajlat-változási megállapodást kell aláírni, amely azt célozza, hogy a globális felmelegedés mértéke ne haladja meg a 2 Celsius-fokot. „Az államfőket a bolygónk iránti felelősségük kötelezi arra, hogy kötelező érvényű nemzetközi megállapodást írjanak alá Cancúnban az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentéséről” – jelentette ki Mercedes Bresso RB-elnök.

Az RB emlékezteti a régiókat és a helyi önkormányzatokat, hogy az erőforrásokkal való jobb gazdálkodásban és a gazdaság éghajlatbarátabbá tételében helyi szinten óriási felelősség hárul rájuk. Fel kell hívniuk a lakosság figyelmét, el kell nyerniük a közpolitikusok és az üzleti befektetők támogatását, finanszírozási forrásokat kell találniuk, valamint a termelőket és a fogyasztókat viselkedésük megváltoztatására kell ösztönözniük – olvasható az állásfoglalásban.

Ahhoz, hogy éghajlatváltozás elleni küzdelemben teljes mértékben ki lehessen aknázni a helyi és regionális szint lehetőségeit, az RB azt ajánlja, hogy szervezzenek képzést a helyi és regionális önkormányzatok számára arról, hogyan lehet a helyszínen kezelni az éghajlatváltozás problémáit; valamint indítsanak a polgárok számára figyelemfelkeltő kampányokat az éghajlatváltozás témájában. Az RB ezenkívül stratégiai köz-magán társulásokat ajánl, például szövetségeket a kis- és középvállalkozások és a helyi és regionális önkormányzatok között annak érdekében, hogy továbbfejlesszék és alkalmazzák az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákat. A régiókban és a városokban az állami és a magánpartnereknek helyi éghajlati cselekvési paktumokat kellene kötniük egymással, amelyek rögzítik a 20/20/20-as célkitűzés elérése érdekében szükséges konkrét éghajlat-változás elleni intézkedéseket.

Connie Hedegaard, az EU éghajlattal kapcsolatos fellépésért felelős biztosa a héten a Régiók Bizottsága előtt tartott felszólalásában elmondta, hogy „a nemzetközi tárgyalások mellett az EU-nak aziránt is erőfeszítéseket kell tennie, hogy az európai gazdaság éghajlatbaráttá váljon. Európának éles nemzetközi verseny közepette kell megtartania előnyét a jövő alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiáinak terén. Ezáltal ösztönözhetjük a környezetbarát növekedést, megőrizhetjük a munkahelyeket, és megszilárdíthatjuk energiaellátásunk biztonságát.”

A helyi éghajlat-változási fellépések finanszírozásának bővítése érdekében a Régiók Bizottsága azt kéri, hogy minden kormányzati szinten építsék be a költségvetésbe az éghajlatváltozást. Az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésnek átfogó prioritásnak kell lennie a következő uniós költségvetésben, továbbá meg kell könnyíteni, hogy a régiók és a helyi önkormányzatok kölcsönt vehessenek fel az Európai Beruházási Banktól. Az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerből befolyt bevételek jelentős részét a helyi és regionális önkormányzatok rendelkezésére kellene bocsátani, hogy végrehajthassák az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedéseiket.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Háttérinformáció a szerkesztőknek

A 20/20/20-as célkitűzés

Az Európai Unió 2009. december 17-én hivatalos irányelvet fogadott el a megújuló energiákról. Ez az ún. „20/20/20-as irányelv” a következő évtized kibocsátáscsökkentési célkitűzéseit fogalmazza meg az éghajlatváltozás kapcsán. A kitűzött célok szerint 2020-ig 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest az üvegházhatású gázok kibocsátását, a jobb energiahatékonyság révén 20%-kal csökkenteni kell az energiafogyasztást, és 20%-kal növelni kell a megújuló energiák felhasználását. 2005-ben a megújuló víz-, nap-, szél-, biomassza- és geotermikus energia az EU teljes energiafogyasztásának kevesebb mint 7%-át tette ki.

További információ: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Christian GSODAM

Tel.: +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

Tel.: + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar