Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

COR/10/70

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2010

Η Επιτροπή των Περιφερειών προτρέπει τις πόλεις και τις περιφέρειες να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα

Η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (ΕτΠ) προέτρεψε όλες τις υποεθνικές διοικήσεις να έχουν ενεργότερη συμμετοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στο ψήφισμά της με θέμα τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα στην Κανκούν, το οποίο υιοθετήθηκε σήμερα, η ΕτΠ καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να καταρτίσουν τοπικά σύμφωνα δράσης για το κλίμα, τα οποία να ορίζουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί συνέχεια της υπογραφής εχθές ενός Μνημονίου Κατανόησης με θέμα τη συνεργασία στη δάση για το κλίμα από την Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, κα Mercedes Bresso, και την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Δημάρχων των Ηνωμένων Πολιτειών, κα Elisabeth B. Kautz. Το μνημόνιο αυτό επιχειρεί να επιταχύνει τη λήψη μέτρων σε τοπικό επίπεδο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων αστικών μεταφορών, καθώς και για τη μεταβολή της συμπεριφοράς των πολιτών.

Στο Ψήφισμα για τη σύνοδο της Κανκούν, η ΕτΠ διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή της για μια διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε όχι περισσότερους από 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2012. «Οι ηγέτες των κρατών έχουν ευθύνη έναντι του πλανήτη να υπογράψουν στην Κανκούν μια διεθνώς δεσμευτική συμφωνία σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε η κα Mercedes Bresso.

Η ΕτΠ υπενθυμίζει στις περιφέρειες και στις τοπικές αρχές ότι έχουν να διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης στην πράξη της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων πόρων και δημιουργίας μιας φιλικότερης προς το περιβάλλον οικονομίας. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι θα πρέπει οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, να επιδιώξουν τη δημόσια πολιτική στήριξη, να εξασφαλίσουν ιδιωτικές επενδύσεις και χρηματοδοτικούς πόρους, καθώς και να παράσχουν κίνητρα σε παραγωγούς και καταναλωτές για να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους.

Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το τοπικό και περιφερειακό δυναμικό για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ΕτΠ συνιστά να οργανωθεί η εκπαίδευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο, καθώς και να διοργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Η ΕτΠ συνιστά επίσης να δημιουργηθούν στρατηγικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως συμμαχίες μεταξύ μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων αφενός και τοπικών και περιφερειακών αρχών αφετέρου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι περιφέρειες και οι πόλεις θα πρέπει να καταρτίσουν τοπικά σύμφωνα δράσης για το κλίμα μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, τα οποία να ορίζουν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τη δράση για το κλίμα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20.

Η Επίτροπος της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα, κα Connie Hedegaard, η οποία μίλησε ενώπιον της ΕτΠ αυτήν την εβδομάδα δήλωσε: «Παράλληλα με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, πρέπει η ΕΕ να προωθήσει τη διαδικασία που είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία φιλικότερη προς το κλίμα. Είναι αναγκαίο να διατηρήσει η ΕΕ το προβάδισμά της στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του μέλλοντος, σε ένα περιβάλλον εντονότατου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να τονωθεί η πράσινη ανάπτυξη, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η ενεργειακή μας ασφάλεια».

Προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα σε τοπικό επίπεδο, η ΕτΠ ζητά να προβλεφθούν ειδικά κονδύλια για την κλιματική αλλαγή στους προϋπολογισμούς όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. Η δράση για το κλίμα θα πρέπει να καταστεί βασική προτεραιότητα στον επικείμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σημαντική δε μερίδα των εσόδων από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών θα πρέπει να διατεθεί σε τοπικές και περιφερειακές αρχές, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Ιστορικό για την ενημέρωση των συντακτών

Ο στόχος του 20-20-20

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε επισήμως την οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (20-20-20) στις 17 Δεκεμβρίου 2009 θέτοντας τους στόχους μείωσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή για την επόμενη δεκαετία. Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2020 μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990, μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξηση κατά 20% της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 2005 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η υδροηλεκτρική, ηλιακή, αιολική, γεωθερμική και η παραγόμενη από τη βιομάζα ενέργεια αντιπροσώπευαν λιγότερο από 7% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Η Επιτροπή των Περιφερειών

H Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω πρόσωπα:

Christian GSODAM

Tηλ. +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

Τηλ. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Για να αναζητήσετε προηγούμενες ανακοινώσεις τύπου, πατήστε εδώ.


Side Bar