Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali şi regionali

COR/10/69

Bruxelles, 5 octombrie 2010

Primarii europeni şi americani semnează un acord privind combaterea schimbărilor climatice, în sesiunea plenară a CoR

Preşedinta Comitetului Regiunilor, dna Mercedes Bresso, şi preşedinta Conferinţei Primarilor din Statele Unite, dna Elizabeth B. Kautz, au semnat astăzi un Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul combaterii schimbărilor climatice, în prezenţa câtorva sute de oameni politici locali şi regionali şi a comisarului UE responsabil pentru combaterea schimbărilor climatice, dna Connie Hedegaard. Ceremonia a fost urmată de aderarea noilor oraşe şi regiuni angajate în combaterea schimbărilor climatice la Pactul primarilor, o iniţiativă europeană în domeniul schimbărilor climatice lansată de Comisia Europeană şi de CoR. Pactul reuneşte în prezent 2 000 de oraşe, 25 de capitale şi 100 de regiuni, în calitate de structuri de sprijin.

Memorandumul de înţelegere este rezultatul mai multor luni de cooperare între Comitetul Regiunilor (CoR) şi Conferinţa Primarilor din Statele Unite, motivate de dorinţa de a duce mai departe agenda de combatere a schimbărilor climatice, după rezultatele dezamăgitoare de la Copenhaga. Acesta are ca scop accelerarea măsurilor de la nivel local, de pe ambele ţărmuri ale Atlanticului, ce vizează sporirea eficienţei energetice a clădirilor, promovarea surselor regenerabile de energie şi mobilitatea urbană durabilă, precum şi modificarea comportamentului cetăţenilor. De asemenea, memorandumul urmăreşte mobilizarea liderilor locali şi regionali pentru a-şi exprima doleanţele în perioada premergătoare Summitului de la Cancún privind schimbările climatice, din decembrie.

Adresându-se Comitetului Regiunilor imediat după ceremonia de semnare, comisarul responsabil pentru combaterea schimbărilor climatice, dna Connie Hedegaard, a declarat: „În paralel cu negocierile internaţionale, UE trebuie să continue procesul de ecologizare a economiei europene. Europa trebuie să-şi menţină poziţia de lider în domeniul tehnologiilor de viitor, cu emisii reduse de carbon, în condiţiile unei concurenţe mondiale înverşunate. Prin aceasta putem stimula creşterea economică ecologică, putem menţine locurile de muncă şi ne putem întări securitatea energetică. De aceea, Comisia a făcut din reducerea emisiilor de dioxid de carbon din economia UE unul dintre pilonii Strategiei Europa 2010.”

Preşedinta Elizabeth B. Kautz a afirmat: „Puternicul angajament al primarilor din SUA în vederea protecţiei climei a avut o contribuţie esenţială la includerea acestui subiect pe agenda naţională. Primarii din SUA elaborează şi implementează planuri de dezvoltare durabilă şi strategii cuprinzătoare de protecţie a mediului. Conferinţa îşi exprimă deosebita satisfacţie cu privire la semnarea Memorandumului de înţelegere cu Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene, cu sprijinul Comisiei Europene, în vederea continuării strânsei şi puternicei relaţii dintre noi.”

Referindu-se la acordul de cooperare cu primarii din SUA şi la rezoluţia CoR pentru Summitul de la Cancún, care se află pe ordinea de zi de mâine a Comitetului, preşedinta Mercedes Bresso a declarat: „Liderii naţionali au, faţă de planetă, responsabilitatea de a semna la Cancún un acord internaţional cu caracter obligatoriu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin semnarea acestui memorandum şi prin alăturarea acţiunilor lor de la nivel local în domeniul schimbărilor climatice, liderii locali şi regionali de ambele părţi ale Atlanticului subliniază necesitatea de a se ajunge urgent la un acord. Împreună, vom propune un nou model de finanţare a proiectelor locale prin intermediul sistemului de comercializare a cotelor de emisie.”

Sesiunea plenară a CoR a reprezentat o ocazie de referinţă pentru Pactul primarilor, deoarece în cadrul acesteia pactul a fost semnat de cel de-al 2000-lea oraş (Satu Mare, RO), de cea de-a 25-a capitală (Berlin, DE) şi de cea de-a 100-a regiune (Murcia, ES). Preşedinta Bresso a afirmat: „Pactul intră într-o nouă etapă. Dacă se doreşte ca planurile de acţiune pentru energie durabilă care sunt adoptate pe teritoriul întregii Europe să fie aplicate în mod eficient, sprijinul politic şi financiar din partea instituţiilor europene şi naţionale este mai important ca niciodată.”

Apelul preşedintei Bresso este susţinut de rezultatele sondajului Platformei Europa 2020 a CoR pe tema „Politicile oraşelor şi regiunilor UE în domeniul energiei durabile”. Acest sondaj prezintă bunele practici ale peste 200 de autorităţi locale şi regionale din întreaga Europă şi identifică trei factori de succes necesari pentru îndeplinirea pe teren a obiectivelor 20-20-20 ale Europei: capacitatea de asumare a rolului de lider pe plan politic, abordarea bazată pe guvernanţa pe mai multe niveluri şi sprijinul tehnic acordat autorităţilor locale. CoR va transmite rezultatele sondajului, împreună cu propunerile sale de acţiuni mai eficiente de combatere a schimbărilor climatice la nivel local şi regional, şi preşedintelui Consiliului European, dl Herman Van Rompuy, care a convocat un Consiliu Energie special la începutul anului 2011, pentru a discuta această chestiune.

Informaţii generale pentru editori

Conferinţa Primarilor din Statele Unite: Conferinţa Primarilor din Statele Unite (USCM) este organizația oficială și independentă a oraşelor din SUA cu o populație de peste 30 000 de locuitori. În SUA există 1 205 asemenea oraşe. Fiecare oraş este reprezentat în cadrul Conferinţei de liderul său ales - primarul. Principalele obiective ale Conferinţei Primarilor din SUA sunt următoarele: să promoveze elaborarea unei politici urbane eficiente la nivel naţional; să consolideze relaţiile dintre oraşe şi nivelul federal; să se asigure că politica federală răspunde nevoilor urbane; să le ofere primarilor instrumente de conducere şi de administrare; să creeze un forum în cadrul căruia primarii să poată face schimb de idei şi de informaţii. Acordul primarilor din SUA pentru protecţia climei reprezintă o iniţiativă emblematică ce reuneşte peste 1 000 de oraşe din SUA în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Informaţii suplimentare la adresa: www.usmayors.org.

Comitetul Regiunilor: Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale. CoR colaborează cu Comisia Europeană în vederea dezvoltării Pactului primarilor din UE. Informaţii suplimentare la adresa: www.cor.europa.eu.

Pactul primarilor: Statele membre ale UE au convenit să îşi reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până în 2020. Semnatarii Pactului primarilor contribuie la aceste obiective ale politicii europene printr-un angajament formal de a le depăşi, prin punerea în aplicare a unor planuri de acţiune pentru energie durabilă.

Informaţii suplimentare la adresa: www.eumayors.eu.

Semnarea Memorandumului de înţelegere: informaţii suplimentare cu privire la originile acestuia.

Memorandumul de înţelegere va fi disponibil atât în cadrul conferinţei de presă, cât şi online, imediat după semnare.

Pentru întrebări pe această temă, vă rugăm să scrieţi la adresa: us-eu.cooperation@cor.europa.eu.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Faceți clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar