Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

.

COR/10/69

Brüsszel, 2010. október 6

Európa és az Egyesült Államok polgármesterei éghajlatvédelmi intézkedések mellett kötelezik el magukat az RB plenáris ülésén

Mercedes Bresso, a Régiók Bizottságának elnöke és Elisabeth B. Kautz, az Egyesült Államok polgármesteri konferenciájának elnöke a mai napon éghajlatvédelmi együttműködési megállapodást írt alá több száz regionális és helyi politikus,valamint az éghajlat-politikáért felelős uniós biztos, Connie Hedegaard jelenlétében. Az ünnepséget követően az éghajlatvédelem mellett elkötelezett új városok és régiók csatlakoztak a Polgármesterek Szövetségéhez, az Európai Bizottság és az RB által útnak indított európai éghajlatvédelmi kezdeményezéshez. A szövetséghez jelenleg 2000 város, 25 főváros és – támogató struktúraként – 100 régió tartozik.

Az együttműködési megállapodás a Régiók Bizottsága és az Egyesült Államok polgármesteri konferenciája többhónapos együttműködésének eredményeképpen jött létre azzal a céllal, hogy új lendületet adjon az éghajlatvédelmi menetrendnek Koppenhága csalódást keltő eredményei után. A megállapodás az olyan helyi szintű intézkedések előmozdítására törekszik az Atlanti-óceán mindkét partján, amelyek az épületek energiahatékonyságának javítására, a megújuló energiaforrások és a fenntartható városi mobilitás ösztönzésére, valamint a polgárok viselkedésmintáinak megváltoztatására irányulnak. A megállapodás továbbá abban is támogatja a regionális és helyi vezetőket, hogy hangot adhassanak kéréseiknek a decemberben Cancúnban sorra kerülő éghajlat-változási csúcstalálkozó előtt.

Connie Hedegaard éghajlat-politikai biztos, aki közvetlenül az aláírási ünnepséget megelőzően szólalt fel a Régiók Bizottsága előtt, a következőket mondta: „A nemzetközi tárgyalásokkal párhuzamosan az EU-nak tovább kell dolgoznia azon, hogy az európai gazdaságot környezetbaráttá tegye. Európának erős globális versenyben kell megőriznie azt a vezető szerepét, amelyet a jövő alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiái terén tölt be. Így ösztönözhetjük a környezetbarát növekedést, munkahelyeket őrizhetünk meg és erősíthetjük energiabiztonságunkat. Ezért az Európai Bizottság az EU gazdaságának „széntelenítését” tette az Európa 2020 stratégia egyik kiemelten fontos területévé.”

Elisabeth B. Kautz elnök a következőket tette hozzá: „Az Egyesült Államok polgármestereinek éghajlatvédelem iránti erős elkötelezettsége döntő szerepet játszott abban, hogy ez a kérdés nemzeti üggyé válhasson. Polgármestereink fenntarthatósági terveket és átfogó stratégiákat dolgoznak ki, illetve hajtanak végre a környezet védelmében. A konferencia nagy örömmel írja alá ezt az Európai Bizottság által támogatott együttműködési megállapodást a Régiók Bizottságával, szoros és mélyreható kapcsolataink folytatásának zálogaként.”

Az Egyesült Államok polgármestereivel kötött együttműködési megállapodásra és az RB Cancúnnal kapcsolatos – a bizottság holnapi napirendjén szereplő – állásfoglalására utalva, Mercedes Bresso elnök a következőket mondta: „A nemzeti szintű döntéshozóknak bolygónkkal szembeni kötelességük, hogy nemzetközileg kötelező érvényű megállapodást írjanak alá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséről Cancúnban. Jelen megállapodás aláírásával és helyi szintű éghajlatvédelmi intézkedéseik egybefogásával a helyi és regionális vezetők az Atlanti-óceán mindkét partján hangsúlyozzák a gyors megegyezés szükségességét. Együtt új modellt fogunk javasolni a helyi szintű projektek kibocsátáskereskedelmi rendszerből való finanszírozásához.”

Az RB plenáris ülése egyben újabb mérföldkövet is jelentett a Polgármesterek Szövetsége számára, mivel a 2000. város (Szatmárnémeti, RO), a 25. főváros (Berlin, DE) és a 100. régió (Murcia, ES) csatlakozott a kezdeményezéshez. Bresso elnök hozzátette: „A szövetség új szakaszba lép. Ha a jelenleg Európa egészében elfogadásra kerülő, fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési terveket hatékonyan végre akarjuk hajtani, akkor ma nagyobb szükség van az európai és nemzeti szintű intézmények politikai és pénzügyi támogatására, mint valaha.”

Bresso elnök felhívását azok az eredmények is alátámasztják, amelyek az RB Európa 2020 stratégiát nyomon követő platformjának az uniós régiók és városok fenntartható energiával kapcsolatos politikájáról szóló felméréséből derülnek ki. A felmérés több mint 200 helyi és regionális önkormányzat bevált gyakorlatait mutatja be egész Európából, és három szükséges sikertényezőt azonosít Európa 20/20/20-as célkitűzéseinek helyi szintű megvalósításához: politikai vezetés, a többszintű kormányzás koncepciója és a helyi önkormányzatoknak nyújtott költségvetési és szakmai támogatás. A felmérés eredményeit, valamint a helyi és regionális szintű, még hatékonyabb, alulról építkező éghajlatvédelmi intézkedésekre irányuló javaslatait az RB továbbítja majd Herman Van Rompuy-nek, az Európai Tanács elnökének is, aki 2011 elejére energiaügyi tanácsot hívott össze e kérdéskör megvitatására.

Háttérinformációk a szerkesztők számára

Az Egyesült Államok polgármesteri konferenciája: Az Egyesült Államok polgármesteri konferenciája (USCM) a 30 000 lakosú vagy ennél nagyobb amerikai városok hivatalos, pártoktól független szervezete. 1205 ilyen város van az Egyesült Államokban. A konferenciában minden várost választott főtisztviselője – a polgármester – képviseli. Az Egyesült Államok polgármesteri konferenciájának elsődleges szerepei a következők: a hatékony nemzeti várospolitika kialakításának ösztönzése; a szövetségi-városi kapcsolatok erősítése; annak biztosítása, hogy a szövetségi politika megfelel a városi igényeknek; a polgármesterek vezetői és irányítói eszközökkel való ellátása; valamint egy olyan fórum létrehozása, amelyen a polgármesterek kicserélhetik ötleteiket és információikat. Az Egyesült Államok polgármestereinek éghajlatvédelmi megállapodása a legfontosabb kezdeményezés, amely több mint 1000 amerikai várost tömörít az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében.

További információk a következő internetes oldalon találhatók: www.usmayors.org

A Régiók Bizottsága: A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket. Az RB együttműködik az Európai Bizottsággal az EU Polgármesterek Szövetségének fejlesztésében. További információk a következő internetes oldalon találhatók: www.cor.europa.eu

Polgármesterek Szövetsége: Az uniós tagállamok megállapodtak arról, hogy 2020-ig legalább 20%-kal csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat. A Polgármesterek Szövetségének tagjai azzal járulnak hozzá e politikai célok eléréséhez, hogy hivatalosan elkötelezik magukat a fenti cél fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési tervük végrehajtása révén történő túlteljesítése mellett.

További információk a következő internetes oldalon találhatók: www.eumayors.eu

Az együttműködési megállapodás aláírása: további háttérinformációt itt találhat.

Az együttműködési megállapodás elérhető lesz a sajtótájékoztatón, valamint közvetlenül az aláírást követően az interneten.

További kérdéseit az alábbi e-mail címre küldheti: us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Christian Gsodam

Tel. +32 02 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar