Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

COR/10/69

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2010

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί δήμαρχοι προσυπογράφουν την ανάληψη δράσης για το κλίμα κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ

Η κ. Mercedes Bresso, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, και η κ. Elisabeth B. Kautz, Πρόεδρος της Διάσκεψης των Δημάρχων των Ηνωμένων Πολιτειών, υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συμφωνίας με στόχο τη συνεργασία προς ανάληψη δράσης για το κλίμα, παρουσία αρκετών εκατοντάδων περιφερειακών και τοπικών πολιτικών εκπροσώπων, καθώς και της αρμόδιας Επίτροπου της ΕΕ σε θέματα δράσης για το κλίμα, κ. Connie Hedegaard. Μετά την τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε η προσχώρηση νέων πόλεων και περιφερειών στο Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την ανάληψη δράσης για το κλίμα που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Το Σύμφωνο των Δημάρχων διαθέτει πλέον ως δομές υποστήριξης 2.000 πόλεις, 25 πρωτεύουσες και 100 περιφέρειες.

Το μνημόνιο συμφωνίας αποτελεί προϊόν πολύμηνης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Διάσκεψης των Δημάρχων των ΗΠΑ, με έναυσμα την επιθυμία να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ανάληψη δράσης για το κλίμα, μετά την απογοητευτική έκβαση της διάσκεψης της Κοπεγχάγης. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η λήψη μέτρων από το τοπικό επίπεδο σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, καθώς και για την αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών. Το μνημόνιο αποσκοπεί επίσης στην κινητοποίηση των περιφερειακών και των τοπικών ηγετών προκειμένου να διατυπώσουν τα αιτήματά τους ενόψει της διάσκεψης για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Κανκούν.

Η αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα Επίτροπος, κ. Connie Hedegaard, κατά την ομιλία που εκφώνησε στην Επιτροπή των Περιφερειών αμέσως πριν από την τελετή υπογραφής του μνημονίου, δήλωσε τα εξής: «Παράλληλα με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η ΕΕ οφείλει να προωθήσει τη διαδικασία που έχει ως στόχο να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία φιλική προς το κλίμα. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την ηγετική της θέση έναντι των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών του μέλλοντος, εν μέσω ανελέητου διεθνούς ανταγωνισμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε την τόνωση της πράσινης ανάπτυξης, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Επιτροπή έχει αναγάγει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο της οικονομίας της ΕΕ σε μια από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"».

Η Πρόεδρος της Διάσκεψης των Δημάρχων των ΗΠΑ, κ. Elisabeth B. Kautz, ανέφερε τα εξής: «Η ανάληψη σθεναρής δέσμευσης εκ μέρους των δημάρχων των ΗΠΑ για την προστασία του κλίματος συνέβαλε αποφασιστικά στην ενσωμάτωση του συγκεκριμένου θέματος στην εθνική ατζέντα. Στις ΗΠΑ, οι δήμαρχοι καταρτίζουν και υλοποιούν σχέδια βιωσιμότητας και προωθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Διάσκεψη των Δημάρχων των ΗΠΑ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διαιώνιση των στενών και ισχυρών μεταξύ μας δεσμών».

Αναφερόμενη στη συμφωνία συνεργασίας με τους δημάρχους των ΗΠΑ και στο ψήφισμα της ΕτΠ για τη Διάσκεψη του Κανκούν, το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης της Επιτροπής των Περιφερειών, η Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Mercedes Bresso, δήλωσε τα εξής: «Οι εθνικοί ηγέτες φέρουν ευθύνη έναντι του πλανήτη για την υπογραφή μιας δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας στο Κανκούν, με στόχο τη μείωση της εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Με την υπογραφή του μνημονίου και με τη συσπείρωση των επιτόπιων δράσεων που αναλαμβάνουν για το κλίμα, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες αμφότερων των πλευρών του Ατλαντικού τονίζουν την επιτακτική ανάγκη επίτευξης συμφωνίας. Όλοι μαζί θα προτείνουμε ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης τοπικών σχεδίων στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής».

Η σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ υπήρξε επίσης ορόσημο για το Σύμφωνο των Δημάρχων, με την προσχώρηση σε αυτό της δισχιλιοστής πόλης (Satu Mare, Ρουμανία), της εικοστής πέμπτης πρωτεύουσας (Βερολίνο, Γερμανία) και της εκατοστής περιφέρειας (Murcia, Ισπανία). Η Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Mercedes Bresso, επεσήμανε τα εξής: «Το Σύμφωνο εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο. Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια που υιοθετούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, η εξασφάλιση πολιτικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης εκ μέρους των ευρωπαϊκών και των εθνικών οργάνων είναι σήμερα περισσότερο σημαντική από ποτέ άλλοτε».

Η έκκληση της Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών βρίσκει έρεισμα στα πορίσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα της ΕτΠ για την παρακολούθηση της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" με θέμα Βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές των περιφερειών και πόλεων της ΕΕ. Στην έρευνα αυτή παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν περισσότερες από 200 τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη και επισημαίνονται τρεις καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας για την κατά τόπους επίτευξη των στόχων "20-20-20" της Ευρώπης: πολιτική ηγεσία, προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και παροχή δημοσιονομικής και τεχνικής υποστήριξης στις τοπικές αρχές. Επίσης, η ΕτΠ θα διαβιβάσει τα πορίσματα της έρευνας αυτής, καθώς και τις δικές της προτάσεις που αποσκοπούν στην ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης για το κλίμα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy, ο οποίος συγκάλεσε ειδική σύνοδο σχετικά με την ενέργεια –η οποία έχει προγραμματισθεί για τις αρχές του 2011– προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένου θέμα.

Σημείωμα προς τους εκδότες

Διάσκεψη των Δημάρχων των ΗΠΑ: Η Διάσκεψη των Δημάρχων των ΗΠΑ (USCM) είναι η επίσημη μη κομματική οργάνωση των αμερικανικών πόλεων, με πληθυσμό 30.000 κατοίκων και άνω. Οι ΗΠΑ αριθμούν 1.205 τέτοιες πόλεις. Κάθε πόλη εκπροσωπείται στη Διάσκεψη των Δημάρχων από τον επικεφαλής αιρετό αξιωματούχο της –δηλ. από τον δήμαρχό της. Κυριότεροι στόχοι της Διάσκεψης των Δημάρχων των ΗΠΑ είναι οι εξής: η προαγωγή της χάραξης αποτελεσματικής αστικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο· η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του ομοσπονδιακού επιπέδου και των πόλεων· η διασφάλιση του γεγονότος ότι η ομοσπονδιακή πολιτική ανταποκρίνεται στις αστικές ανάγκες· η παροχή κατάλληλων εργαλείων στους δημάρχους για την άσκηση ηγεσίας και τη διαχείριση· και, τέλος, η δημιουργία ενός φόρουμ όπου οι δήμαρχοι μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες. Η συμφωνία των Δημάρχων των ΗΠΑ για την προστασία του κλίματος αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 1000 πόλεις των ΗΠΑ με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.usmayors.org

Επιτροπή των Περιφερειών: Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες. Η ΕτΠ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cor.europa.eu

Σύμφωνο των Δημάρχων: Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να περιορίσουν τις δικές τους εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων συμβάλλουν στην εκπλήρωση αυτών των στόχων πολιτικής με την ανάληψη επίσημης δέσμευσης προκειμένου να προχωρήσουν πέρα από τον συγκεκριμένο στόχο μέσω της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eumayors.eu

Υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας: περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή του.

Το μνημόνιο συμφωνίας θα είναι διαθέσιμο κατά τη συνέντευξη Τύπου και θα δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο αμέσως μόλις υπογραφεί.

Υποβολή τυχόν συμπληρωματικών ερωτήσεων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Christian Gsodam

Τηλ. +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Για να συμβουλευτείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, πατήστε εδώ.


Side Bar