Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

COR/10/5

Bruselj, 14. januar 2010

Oettinger in Hedegaard pozvana k močnejši vključitvi lokalne in regionalne ravni v obvladovanje podnebnih sprememb

Predsednik Odbora regij EU (OR) Luc Van den Brande je pozval kandidata za komisarja za energetiko in podnebne ukrepe, naj priznata ključno vlogo lokalne in regionalne ravni pri zmanjševanju porabe energije in obvladovanju posledic ter učinkov podnebnih sprememb.

Predsednik Van den Brande je pred predstavitvijo kandidatov za komisarja Güntherja Oettingerja in Connie Hedegaard v Evropskem parlamentu dejal: "Potem ko se voditelji držav in vlad niso uspeli dogovoriti o konkretnih ukrepih za obvladovanje podnebnih sprememb ali določiti zavezujočih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, je bolj kot kdajkoli prej jasno, da morata velik del te odgovornosti prevzeti lokalna in regionalna raven. Obstaja na tisoče primerov, kako lokalne in regionalne oblasti z neposrednimi ukrepi zmanjšujejo emisije in si prizadevajo za boj proti globalnemu segrevanju – o tem priča tudi močna podpora za pobudo Konvencije županov – Odbor regij pa je pripravil številna mnenja, v katerih je poudaril zavezo in odločenost podnacionalnih oblasti za reševanje teh vprašanj."

OR je vse bolj aktiven partner Konvencije županov, pobude, ki jo je Evropska komisija sprožila leta 2008, da bi spodbudila lokalne politične voditelje, naj se zavežejo k zmanjšanju emisij in spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije. Med več kot 1000 podpisniki pobude so mnogi člani OR oziroma lokalne in regionalne oblasti, ki jih zastopajo. Van den Brande je pozval Oettingerja, ki bo pristojen za področje energetike, ki vključuje tudi Konvencijo županov, naj OR podeli jasnejšo in dejavnejšo vlogo pri razvoju Konvencije. Pri tem je spomnil na nedavna prizadevanja Odbora za sklenitev sporazuma o sodelovanju s Konferenco županov v ZDA (US Conference of Mayors). Sporazum naj bi podpisali v prihodnjih mesecih, omogočal pa bo izmenjavo najboljše prakse med župani na obeh straneh Atlantika. Platforma OR za spremljanje Lizbonske strategije je pred kratkim v sodelovanju s Konvencijo županov tudi začela s posvetovanjem, katerega namen je oblikovati obsežno podatkovno bazo o podnebnih ukrepih na lokalni in regionalni ravni v EU.

"OR močno podpira Konvencijo županov že od njene ustanovitve, naše člane ter lokalne in lokalne oblasti, ki jih zastopajo, pa nenehno spodbujamo, da se ji pridružijo. Menimo pa, da Konvencija lahko stori veliko več, kar so pokazala tudi naša pogajanja s Konferenco županov v ZDA. Zaradi svoje mreže stikov z drugimi združenji in organizacijami, ki zastopajo lokalne in regionalne oblasti drugod po svetu, imamo močan položaj za dogovarjanje o podobnih sporazumih o sodelovanju. Cilj naših drznih, a realističnih prizadevanj je ustvariti globalno mrežo za ukrepe na področju podnebnih sprememb na lokalni in regionalni ravni. Kandidata za komisarja Oettingerja pozivamo, naj formalizira vlogo Odbora v Konvenciji županov. OR bi moral biti kot skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti prvi naslovnik za vsa vprašanja EU, ki vplivajo in se nanašajo na podnacionalne oblasti, in OR je pripravljen prevzeti to osrednjo vlogo v Konvenciji županov."

Konvencija županov pa je le ena od mnogih pobud in Van den Brande je kandidatko za komisarko za podnebne ukrepe Connie Hedegaard pozval, naj pojasni, kako namerava spodbujati vključitev lokalne in regionalne ravni v skupni odziv EU na neuspeh v Københavnu. "EU je izrazila obžalovanje nad premalo ambicioznim dogovorom v Københavnu in se zavezala, da bo nadaljevala s prizadevanji za zmanjšanje emisij.

Pri teh prizadevanjih je treba priznati tudi delo lokalnih in regionalnih oblasti in od kandidatke za komisarko Hedegaard pričakujemo, da bo predstavila svoje predloge za sprejetje pristopa upravljanja na več ravneh za obravnavanje tega vprašanja. Delo Odbora regij v zvezi s tako raznolikimi vprašanji, kot so sistem EU za trgovanje z emisijami, emisije iz prometa in recikliranje odpadkov, jasno priča o tem, da ima lokalna in regionalna raven bogate izkušnje pri spopadanju s temi vprašanji. Upamo in pričakujemo, da bo nova komisarka za podnebne ukrepe uporabila to znanje kot del splošne evropske strategije," je dejal Van den Brande.

Več informacij o stališču OR glede vprašanj s področja podnebnih sprememb in energije, vključno s Konvencijo županov, je na voljo na spletni strani OR.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar