Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/10/5

Bruxelles, 14 ianuarie 2010

Oettinger şi Hedegaard îndemnaţi să intensifice implicarea nivelului local şi regional în lupta împotriva schimbărilor climatice

Luc Van den Brande, preşedintele Comitetului Regiunilor al UE (CoR), i-a invitat pe comisarii desemnaţi pentru energie şi pentru combaterea schimbărilor climatice să recunoască rolul cheie pe care îl au nivelurile local şi regional în reducerea consumului de energie şi în abordarea cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice.

În intervenţia sa înaintea audierilor de către Parlamentul European a lui Günther Oettinger şi Connie Hedegaard, preşedintele Van den Brande a declarat: „Eşecul liderilor naţionali de a cădea de acord asupra unor măsuri concrete de luptă împotriva schimbărilor climatice sau de a stabili obiective obligatorii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a arătat în mod clar că nivelul local şi regional trebuie să îşi asume o mare parte din această responsabilitate. Există efectiv mii de exemple în care autorităţile locale şi regionale au acţionat în mod direct în vederea reducerii emisiilor şi combaterii încălzirii globale – sprijinul masiv acordat iniţiativei «Pactul primarilor» este o dovadă în acest sens -, iar Comitetul Regiunilor a elaborat nenumărate avize care pun în evidenţă angajamentul asumat şi efortul depus de autorităţile subnaţionale în abordarea acestor probleme.”

CoR a devenit un partener foarte activ al iniţiativei „Pactul primarilor”, o iniţiativă lansată de Comisia Europeană în 2008 pentru a încuraja liderii politici locali să se angajeze în ceea ce priveşte reducerea emisiilor rezultate în urma consumului de energie şi dezvoltarea utilizării surselor regenerabile de energie. Numeroşi membri ai CoR sau autorităţile locale şi regionale pe care le reprezintă se află printre cei peste 1 000 de semnatari ai pactului. Van den Brande a apelat la Oettinger, al cărui portofoliu pentru energie include şi „Pactul primarilor”, să atribuie CoR un rol mai clar şi mai activ în cadrul dezvoltării pactului, evocând eforturile recente ale Comitetului de a ajunge la un acord de cooperare cu Conferința primarilor din SUA. Acordul urmează a fi semnat în lunile următoare, permiţând schimbul de cele mai bune practici între primarii de ambele părţi ale Atlanticului. Platforma de monitorizare a Strategiei de la Lisabona din cadrul CoR a demarat recent un proces de consultare în cooperare cu „Pactul primarilor”, menit să stabilească o bază de date cuprinzătoare privind acţiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel local şi regional în întreaga UE.

„CoR a susţinut pe deplin «Pactul primarilor» încă de la începuturile acestuia. I-am încurajat în permanenţă pe membrii noştri şi autorităţile locale şi regionale pe care le reprezintă să adere la acesta. Însă credem că pactul poate realiza mult mai mult, după cum au dovedit-o negocierile noastre cu Conferința primarilor din SUA. Reţeaua noastră de contacte cu alte asociaţii şi organizaţii care reprezintă autorităţile locale şi regionale în alte părți ale lumii ne situează într-o poziţie optimă pentru a ajunge la acorduri de cooperare similare şi avem ambiţii îndrăzneţe, dar realizabile de a crea o reţea globală de combatere a schimbărilor climatice la nivel local şi regional. Solicităm comisarului desemnat Oettinger să formalizeze rolul Comitetului în cadrul «Pactului primarilor». Întrucât CoR constituie Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali, acesta ar trebui să fie primul punct de contact pentru toate chestiunile legate de UE care implică autorităţile subnaţionale, iar CoR este pregătit să joace rolul de pilon pentru «Pactul primarilor»”.

„Pactul primarilor” reprezintă însă doar una dintre numeroasele iniţiative, iar Van den Brande a cerut comisarului desemnat pentru combaterea schimbărilor climatice, Connie Hedegaard, să explice modul în care intenţionează să promoveze includerea nivelului local şi regional în răspunsul colectiv al UE la eşecul de la Copenhaga. „UE şi-a exprimat dezamăgirea faţă de lipsa de ambiţie a Acordului de la Copenhaga şi a pledat în favoarea continuării eforturilor de reducere a emisiilor. Acest efort trebuie să recunoască acum şi munca depusă de autorităţile locale şi regionale şi avem încredere în comisarul desemnat Hedegaard că îşi va prezenta propunerile pentru adoptarea unei abordări de guvernanţă pe mai multe niveluri în tratarea acestei probleme. Activitatea Comitetului Regiunilor în domenii diverse, cum ar fi sistemul UE de comercializare a emisiilor, emisiile din domeniul transporturilor şi reciclarea deşeurilor, printre altele, arată în mod clar că nivelul local şi regional dispune de o vastă experienţă în abordarea acestor aspecte. Sperăm şi ne aşteptăm ca noul comisar pentru combaterea schimbărilor climatice să profite de această expertiză ca parte a unei strategii europene globale”, a afirmat Van den Brande.

Pe site-ul internet al CoR puteţi găsi informaţii suplimentare privind poziţia CoR faţă de schimbările climatice şi chestiunile energetice, inclusiv privind „Pactul primarilor”.

Vizitați site-ul internet al CoR: www.cor.europa.eu

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale, Comitetul se va putea adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Faceți clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare


Side Bar