Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

COR/10/5

Briselē, 2010. gada 14. janvārī

Izraudzītie komisāri Oettinger kungs un Hedegaard kundze rosināti klimatu pārmaiņu ierobežošanā ciešāk iesaistīt vietējo un reģionālo līmeni

ES Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Luc Van den Brande rosinājis izraudzītos komisārus, kuru pārziņā būs enerģētikas un klimata pārmaiņu jautājumi, atzīt, ka vietējam un reģionālajam līmenim ir īpaša nozīme centienos samazināt enerģijas patēriņu un novērst klimata pārmaiņu cēloņus un sekas.

Uzstājoties pirms Günther Oettinger un Connie Hedegaard uzklausīšanas Eiropas Parlamentā, RK priekšsēdētājs Van den Brande teica: Valstu vadītāju nespēja vienoties par konkrētu rīcību klimata pārmaiņu ierobežošanai un izvirzīt sasitošus mērķus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai skaidrāk nekā jelkad liecina, ka liela daļa minētās atbildības jāuzņemas vietējam un reģionālajam līmenim. Kā piemēru varam minēt tūkstošiem vietējo un reģionālo pašvaldību, kas veic pasākumus, lai samazinātu emisijas un ierobežotu klimata pārmaiņas (par to liecina milzīgais atbalsts iniciatīvai “Pilsētas mēru pakts”), un Reģionu komiteja ir pieņēmusi daudzus atzinumus, kuros uzsvērta vietējo un reģionālo pašvaldību apņēmība un aktivitāte minēto jautājumu risināšanā.”

RK arvien aktīvāk iesaistās iniciatīvā “Pilsētas mēru pakts”, ko Eiropas Komisija sāka 2008. gadā, lai mudinātu vietējā līmeņa politiķus veicināt emisiju samazināšanu un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu. Paktu parakstījušo skaits jau pārsniedz vienu tūkstoti, un to izdarījuši arī daudzi RK locekļi vai vietējās un reģionālās pašvaldības, kuras viņi pārstāv. Van den Brande kungs, norādot uz Komitejas pēdējā laikā paveikto, lai vienotos par sadarbības nolīgumu ar ASV Pilsētas mēru konferenci, aicināja izraudzīto enerģētikas komisāru Oettinger kungu, kura pārziņā būs Pilsētas mēru pakts, noteikt Reģionu komitejai skaidrākas un plašākas pilnvaras pakta īstenošanā. Paredzams, ka minēto nolīgumu parakstīs tuvākajos mēnešos, un tas veicinās paraugprakses apmaiņu starp abu kontinentu pilsētu mēriem. RK izveidotais Lisabonas stratēģijas īstenošanas uzraudzības forums sadarbībā ar Pilsētas mēru pakta parakstītājiem nesen sācis apspriešanos, lai izveidotu visaptverošu datu bāzi par ES vietējās un reģionālajās pašvaldībās īstenotajiem pasākumiem klimata pārmaiņu ierobežošanai.

“Jau kopš Pilsētas mēru pakta pirmsākumiem RK to aktīvi atbalstījusi un rosinājusi Komitejas locekļus un vietējās un reģionālās pašvaldības, kuras viņi pārstāv, to parakstīt. RK tomēr ir pārliecināta, ka Pilsētas mēru pakts var būt daudz efektīvāks instruments, un par to liecina arī mūsu sarunas ar ASV Pilsētas mēru konferenci. Tā kā Reģionu komitejai ir sakari ar citām vietējo un reģionālo pašvaldību apvienībām un organizācijām citur pasaulē, tā noteikti varētu vienoties par līdzīgiem sadarbības nolīgumiem, un Komiteja ir izvirzījusi tālejošu, bet sasniedzamu mērķi izveidot starptautisku tīklu vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbībai klimata pārmaiņu ierobežošanas jomā. Mēs rosinām izraudzīto enerģētikas komisāru Oettinger kungu piešķirt Komitejai oficiālas pilnvaras Pilsētas mēru pakta īstenošanā. RK ir ES reģionālo un vietējo pārstāvju asambleja, un tāpēc tai ir jākļūst par nozīmīgāko ES struktūru jautājumos, kas ietekmē un skar vietējās un reģionālās pašvaldības, un RK ir gatava uzņemties šīs būtiskās pilnvaras Pilsētas mēru akta īstenošanā.

Pilsētas mēru pakts ir tikai viena no daudzām iniciatīvām, un Van den Brande kungs aicināja izraudzīto komisāri Connie Hedegaard, kura būs atbildīga par rīcību klimata pārmaiņu jomā, skaidrot, kā viņa iecerējusi veicināt vietējā un reģionālā līmeņa iesaistīšanu ES kopīgajos pasākumos, lai pārvarētu Kopenhāgenā ciesto neveiksmi. ES paudusi vilšanos par Kopenhāgenas nolīgumu, kas nav pietiekami tālejošs, un apņēmusies arī turpmāk veltīt daudz pūļu, lai samazinātu emisijas. Šajā procesā jānovērtē arī vietējo un reģionālo pašvaldību veikums, un RK lūgs izraudzīto komisāri Hedegaard kundzi formulēt priekšlikumus, kā šo problēmu risināt, īstenojot daudzlīmeņu pārvaldību. Reģionu komitejas veikums tādu dažādu jautājumu risināšanā kā ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, transporta radītās emisijas un atkritumu pārstrāde skaidri liecina, ka vietējā un reģionālajā līmenī ir uzkrāta bagāta pieredze minēto problēmu risināšanā. Mēs ceram, ka jaunā komisāre, kura būs atbildīga par rīcību klimata pārmaiņu jomā, izmantos šo zinātību, izstrādājot Eiropas vispārējo stratēģiju, atzīmēja Van den Brande kungs.

Plašāka informācija par RK viedokli klimata pārmaiņu un enerģētikas jautājumos un Pilsētas mēru paktu ir pieejama RK tīmekļa vietnē.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni (www.cor.europa.eu)!

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Kopienu Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorēta reģionālo vai vietējo pašvaldību kompetence.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar

Chris Jones

Tālr. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, uzklikšķiniet šeit!


Side Bar