Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

COR/10/5

2003 m. sausio 14 d., Briuselis

Komisijos narių G. Oettinger ir C. Hedegaard prašoma sprendžiant klimato kaitos klausimus nepamiršti vietos ir regionų valdžios institucijų

ES Regionų komiteto (RK) pirmininkas Luc Van den Brande paragino paskirtuosius Komisijos narius, atsakingus už energetiką ir veiksmus klimato srityje, pripažinti, kad mažinant energijos vartojimą ir sprendžiant klimato kaitos priežasčių ir padarinių klausimus, lemiamas vaidmuo tenka vietos ir regionų valdžios institucijoms.

Paskirtiesiems Komisijos nariams Günther Oettinger ir Connie Hedegaard besirengiant klausymams Europos Parlamente, RK pirmininkas L. Van den Brande pareiškė: „Kadangi valstybių vadovams nepavyko susitarti dėl konkrečių veiksmų klimato kaitos srityje ar nustatyti privalomus tikslus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, šiandien, kaip niekada akivaizdu, kad didelę šios atsakomybės dalį turi prisiimti vietos ir regionų valdžios institucijos. Galima pateikti tūkstančius pavyzdžių, kai vietos ir regionų valdžios institucijos pačios imasi veiksmų taršai sumažinti ir bando sustabdyti pasaulinį atšilimą. Vienas tokių pavyzdžių – didžiulis palaikymas, kurio susilaukė Merų pakto iniciatyva. Regionų komitetas yra parengęs daugybę nuomonių, kuriose pabrėžiamas subnacionalinio lygmens institucijų ryžtas ir noras spręsti šiuos klausimus.“

Regionų komitetas tampa vis aktyvesniu Merų pakto partneriu. Merų pakto iniciatyvą 2008 m. pradėjo Europos Komisija, norėdama paskatinti vietos politinius lyderius imtis veiksmų, kad energija būtų vartojama efektyviau, kad būtų plačiau naudojamasi atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. Šį paktą pasirašė daugiau kaip tūkstantis šalių, tarp kurių yra nemažai RK narių ar jų atstovaujamų vietos ir regionų valdžios institucijų. L. Van den Brande paragino G. Oettinger, kurio kompetencijai priklauso ir Merų paktas, Regionų komitetui suteikti aiškesnių ir realesnių funkcijų paktui plėtoti ir atkreipė dėmesį į Komiteto pastangas tarpininkauti rengiant bendradarbiavimo susitarimą su JAV merų konferencija. Susitarimas turėtų būti pasirašytas artimiausiu laiku. Jis turėtų padėti merams abipus Atlanto dalytis geriausia praktika. Neseniai konsultacijas kartu su Merų paktu pradėjo ir RK Lisabonos stebėsenos platforma. Konsultacijų tikslas – vietos ir regionų lygiu visoje Europos Sąjungoje sukurti didelę duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami duomenys apie ES vietos ir regionų valdžios institucijų veiksmus klimato srityje.

„Regionų komitetas karštai rėmė Merų paktą nuo pat jo sukūrimo, ir mes visada skatinome savo narius ir jų atstovaujamas vietos ir regionų valdžios institucijas paktą pasirašyti. Tačiau derybų su JAV merų konferencija metu supratome, kad Merų paktas gali dar daugiau. Mūsų ryšiai su kitomis asociacijomis ir organizacijomis, kurios atstovauja vietos ir regionų valdžios institucijoms kitur pasaulyje, suteikia mums pagrindo manyti, kad galėtume tarpininkauti rengiant ir kitus panašius bendradarbiavimo susitarimus, ir mes turime drąsių, tačiau visiškai realių, siekių sukurti pasaulinį tinklą, kuriame būtų pristatomi veiksmai, kurių klimato kaitos srityje imasi vietos ir regionų valdžios institucijos. Prašome paskirtojo Komisijos nario G. Oettinger oficialiai apibrėžti Regionų komiteto vaidmenį Merų pakte. Regionų komitetas yra ES vietos ir regionų atstovų asamblėja, todėl į jį pirmiausia turėtų būti kreipiamasi visais su ES ir subnacionalinio lygmens valdžios institucijomis susijusiais klausimais. Regionų komitetas yra pasirengęs tapti svarbiausia Merų pakto atrama.“

Merų paktas – tik viena iš daugelio iniciatyvų, tačiau L. Van den Brande paprašė paskirtosios Komisijos narės C. Hedegaard, atsakingos už klimato kaitą, paaiškinti, kaip ji ketina skatinti vietos ir regionų valdžios institucijas prisidėti prie bendro ES atsako žlugus Kopenhagos susitikimo viltims. „ES apgailestauja, kad Kopenhagos susitarime nėra plataus užmojo, ir įsipareigoja ir toliau mažinti taršą. Šiandien būtinai turime įvertinti ir vietos bei regionų valdžios institucijų darbą šioje srityje, todėl lauksime paskirtosios Komisijos narės C. Hedegaard pasiūlymų, kaip šį klausimą būtų galima spręsti pasitelkus daugiapakopio valdymo modelį. Regionų komitetas sprendžia pačius įvairiausius aplinkos klausimus (ES prekybos taršos leidimais sistema, transporto tarša, atliekų perdirbimas), o tai reiškia, kad vietos ir regionų valdžios institucijos šiose srityse yra sukaupusios nemažą patirtį. Tikimės ir norime, kad naujoji už klimato kaitą atsakinga Komisijos narė, galvodama apie visos Europos strategiją, nepamirštų pasinaudoti ir šia patirtimi“, – sakė L. Van den Brande.

Daugiau informacijos apie Regionų komiteto poziciją klimato kaitos ir energetikos klausimais, taip pat apie Merų paktą rasite RK interneto svetainėje.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. 344 narių iš visų 27 ES valstybių narių misija – įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ir savivaldybes į ES sprendimų priėmimo procesą ir nuolat informuoti jas apie ES vykdomą politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl tų politikos sričių, kurios daro poveikį miestams ir regionams. Jis taip pat gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma vietos ar regionų valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar