Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/5

Brüsszel, 2010. január 14.

Öttingert és Hedegaardot arra kérik, hogy jobban vonják be a helyi és regionális szintet az éghajlatváltozás kezelésébe

Luc Van den Brande, az EU Régiók Bizottságának (RB) elnöke felszólította az energia- és az éghajlati ügyekért felelős európai biztosi posztok várományosait annak elismerésére, hogy az energiafogyasztás csökkentésében, illetve az éghajlatváltozás okainak feltérképezésében és hatásainak kezelésében kulcsfontosságú szerepet játszik a helyi és regionális szint.

Günther Öttinger és Connie Hedegaard európai parlamenti meghallgatásán felszólalva Van den Brande elnök kijelentette: „Az a tény, hogy a nemzeti vezetők képtelenek voltak konkrét intézkedésekben egyezségre jutni az éghajlatváltozás kezelésére, illetve kötelező érvényű célszámokban megállapodni az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, minden eddiginél egyértelműbben jelzi, hogy a helyi és regionális szintnek kell ezen felelősség oroszlánrészét magára vállalnia. Szó szerint ezernyi példát lehet felhozni arra, hogy a helyi és regionális önkormányzatok célirányos intézkedéseket hoznak a kibocsátások visszaszorítására és a globális felmelegedés leküzdésére. Ékesen bizonyítja ezt a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezés széles körű támogatottsága is. A Régiók Bizottsága pedig számtalan véleményt dolgozott ki, amely a szubnacionális szintű hatóságok azon elkötelezettségét és eltökéltségét hangsúlyozza, mellyel ezeket a kérdéseket kezelik.”

Az RB egyre aktívabb partnerré vált a Polgármesterek Szövetségében, melyet az Európai Bizottság kezdeményezésére 2008-ban hoztak létre a helyi politikusok arra történő ösztönzésére, hogy kötelezzék el magukat az energiafogyasztás visszaszorítása, illetve a megújuló energiaforrások fokozott használata mellett. Az egyezmény több mint 1000 aláírója között számos RB-tag és az általuk képviselt helyi és regionális önkormányzat is megtalálható. Luc Van den Brande arra kérte Günther Öttingert, akinek hatásköre energiaügyi biztosként kiterjed a Polgármesterek Szövetségére is, hogy szánjon egyértelműbb és aktívabb szerepet az RB-nek a szövetség továbbfejlesztésében. Az elnök felidézte az RB arra irányuló közelmúltbeli erőfeszítéseit is, hogy együttműködési megállapodást hozzon tető alá az Amerikai Polgármesterek Konferenciájával. Várhatóan az elkövetkezendő hónapokban kerül sor az együttműködési megállapodás aláírására, melynek révén lehetővé válik a bevált gyakorlatok cseréje az Atlanti-óceán két partján élő polgármesterek között. A Polgármesterek Szövetségével együttműködve a közelmúltban az RB lisszaboni folyamatot nyomon követő platformja is tárgyalásokba kezdett, melyeknek célja egy olyan átfogó adatbázis felállítása, amely az éghajlattal kapcsolatban EU-szerte helyi és regionális szinten hozott intézkedéseket tartalmazza.

„Az RB a kezdetek óta a Polgármesterek Szövetsége komoly támogatójának számít, és egyfolytában arra buzdítjuk tagjainkat és az általuk képviselt helyi és regionális önkormányzatokat, hogy ők is csatlakozzanak a szövetséghez. Ugyanakkor meggyőződésünk az is, hogy a szövetség sokkal többre képes. Erre engedtek következtetni az Amerikai Polgármesterek Konferenciájával folytatott tárgyalásaink is. Kapcsolatrendszerünknek köszönhetően, melyet a világ más részein található helyi és regionális önkormányzatokat képviselő egyéb szövetségekkel és szervezetekkel alakítottunk ki, megfelelő helyzetben vagyunk ahhoz, hogy hasonló együttműködési megállapodásokat kössünk. Emellett merész, de kivitelezhető célkitűzéseink vannak arra, hogy globális hálózatot vagy éghajlati fellépést valósítsunk meg a helyi és a regionális szinten. Arra kérjük Öttinger biztosjelölt urat, hogy tegye hivatalossá azt a szerepet, amelyet az RB tölt be a Polgármesterek Szövetségében.

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűléseként az RB kellene hogy legyen az első számú kapcsolattartó pont minden olyan uniós kérdésben, amely közvetve vagy közvetlenül érinti a szubnacionális hatóságokat. Az RB pedig kész arra, hogy magára vállalja a mozgatórugó szerepét a Polgármesterek Szövetségében.”

A Polgármesterek Szövetsége csupán egy a sok kezdeményezés közül, Luc Van den Brande pedig arra kérte az éghajlatért felelős biztosjelöltet, Connie Hedegaardot, hogy vázolja fel, tervei szerint hogyan fogja hatékonyabban bevonni a helyi és regionális szintet a koppenhágai fiaskóra adott közös uniós válasz kidolgozásába. „Az EU elégedetlenségének adott hangot, amiért a koppenhágai megállapodás nem elég ambiciózus; ugyanakkor megígérte, hogy folytatja erőfeszítéseit a kibocsátás csökkentésére. Ennek az erőfeszítésnek a keretében immár el kell ismerni a helyi és regionális önkormányzatok munkáját is. Azt várjuk Hedegaard biztosjelölttől, hogy dolgozza ki javaslatait egy olyan megközelítés elfogadására, amely a többszintű kormányzáson alapulva kezeli ezeket a kérdéseket. A Régiók Bizottságának az olyan szerteágazó témákkal kapcsolatos munkája, mint amilyen többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer, a közlekedési kibocsátások és a hulladék-újrahasznosítás, világosan jelzi, hogy a helyi és regionális szint bőséges tapasztalattal rendelkezik az ilyen kérdések kezelésében. Reméljük és számítunk is arra, hogy az éghajlati kérdésekkel foglalkozó új biztos egy átfogó európai stratégia részeként kihasználja majd ezt a tudást és tapasztalatot” – közölte Luc Van den Brande.

Az RB éghajlatváltozással és energiakérdésekkel kapcsolatos nézeteiről, valamint a Polgármesterek Szövetségéről további információkat olvashat az RB honlapján.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága az EU regionális és helyi képviselőinek közgyűlése. A 27 európai uniós tagállam önkormányzatait képviselő 344 tagnak az a küldetése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Chris Jones

Tel.: +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar