Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/5

V Bruselu dne 13. ledna 2010

VR vyzval Oettingera a Hedegaardovou k posílení účasti místních a regionálních orgánů na řešení změny klimatu

Předseda Výboru regionů (VR) Luc Van den Brande vyzval kandidáty na komisaře pro energetiku a činnost v oblasti klimatu, aby uznali úlohu místních a regionálních orgánů při snižování spotřeby energie a řešení příčin a dopadů změny klimatu.

Ještě před slyšením Günthera OettingeraConnie Hedegaardové před Evropským parlamentem předseda Van den Brande uvedl: „Vzhledem k tomu, že se představitelé států nedokázali shodnout na konkrétních opatřeních k řešení změny klimatu ani nastavit závazné cíle snížení emisí skleníkových plynů, je více než kdy jindy zřejmé, že velkou část odpovědnosti musejí převzít orgány na místní a regionální úrovni. Existují doslova tisíce příkladů místních a regionálních orgánů, jež podnikají přímé kroky k omezení emisí a globálního oteplování – důkazem je intenzivní podpora iniciativy Pakt starostů a primátorů – a Výbor regionů vydal množství stanovisek, v nichž podtrhuje odhodlání a energii regionálních a místních orgánů při řešení těchto problémů.“

VR se v Paktu starostů a primátorů postupně stává čím dál aktivnějším partnerem; tato iniciativa Evropské komise byla zahájena v roce 2008 s cílem povzbudit politické představitele na místní úrovni k závazku snížit emise skleníkových plynů a rozvíjet využití obnovitelných zdrojů energie a mezi více než tisícovku signatářů paktu patří také řada členů VR nebo místních a regionálních orgánů, které zastupují. Van den Brande vyzval Oettingera, jehož energetické portfolio zahrnuje i Pakt starostů a primátorů, aby pro VR připravil jasnější a aktivnější úlohu při dalším rozvíjení paktu, a odkázal přitom na nedávné jednání o dohodě o spolupráci s Konferencí starostů USA. Podpis této dohody se očekává v nadcházejících měsících. Umožní výměnu osvědčených postupů mezi starosty a primátory na obou stranách Atlantiku. Také Platforma VR pro monitorování Lisabonské strategie nedávno zahájila konzultaci ve spolupráci s Paktem starostů a primátorů, jejímž cílem je nastolit souhrnnou databázi činnosti v oblasti klimatu na místní a regionální úrovni v celé EU.

„VR patří od počátku mezi silné zastánce Paktu starostů a primátorů a soustavně vyzývá své členy a místní a regionální orgány, jež zastupují, aby se k paktu připojili. Domníváme se však, že pakt může dokázat mnohem víc, jak ukázala naše jednání s Konferencí starostů USA. Díky své síti kontaktů s ostatními sdruženími a organizacemi zastupujícími místní a regionální orgány v jiných částech světa máme silné postavení k jednání o podobných dohodách o spolupráci a klademe si smělé, avšak realizovatelné cíle k vytvoření globální sítě pro činnost v oblasti klimatu na místní a regionální úrovni. Vyzýváme kandidáta na komisaře Oettingera, aby formálně zakotvil úlohu Výboru v Paktu starostů a primátorů. Jako shromáždění EU místních a regionálních zástupců by VR měl být prvním kontaktním místem pro všechny otázky EU týkající se regionálních a místních orgánů; VR je připraven stát se formální oporou Paktu starostů a primátorů.“

Pakt starostů a primátorů je však pouze jednou z řady iniciativ. Van den Brande vyzval kandidátku na komisařku pro činnost v oblasti klimatu Connie Hedegaardovou, aby vysvětlila své pojetí podpory zapojení místní a regionální úrovně do kolektivního postoje EU k neúspěchu jednání v Kodani. „EU vyjádřila své zklamání nad nedostatečnými závazky dohody z Kodaně a vyzvala k dalšímu úsilí o snižování emisí. Toto úsilí musí nyní také uznat práci místních a regionálních orgánů. Očekáváme od kandidátky na komisařku Hedegaardové návrhy na přijetí víceúrovňového přístupu k řešení této problematiky. Činnost Výboru regionů k tak rozmanitým tématům, jako jsou mj. systém EU pro obchodování s emisemi, emise z dopravy a recyklace odpadu, jasně dokazuje bohaté zkušenosti místních a regionálních orgánů při řešení těchto otázek. Doufáme a očekáváme, že nová komisařka pro činnost v oblasti klimatu využije těchto zkušeností při budování celkové evropské strategie“, uvedl dále Van den Brande.

Další informace k postoji VR ke změně klimatu a energetickým otázkám včetně Paktu starostů a primátorů najdete na internetových stránkách VR.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytne:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar