Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/10/36

Bruxelles, 16 aprilie 2010

Comitetul Regiunilor prezintă principalele puncte ale reformei politicii de coeziune

50 de miliarde de euro pe an reprezintă miza viitoarei reforme a politicii regionale a UE. Pentru a se asigura că solicitările regiunilor şi oraşelor sunt luate în considerare încă din primele faze ale procesului legislativ, Comitetul Regiunilor şi-a prezentat astăzi viziunea cu privire la viitorul politicii de coeziune a UE după 2013. După dezbaterile din şedinţa plenară, în prezenţa comisarul european pentru politica regională, dl Johannes Hahn, reprezentanţii politici locali şi regionali au adoptat un aviz prospectiv, elaborat de dl Michael Schneider (DE-PPE). Avizul solicită partenerilor europeni şi guvernelor naţionale să aducă în centrul modelului de integrare european o politică de coeziune ambiţioasă.

Ajutoarele regionale ale UE finanţează mii de proiecte de care beneficiază cetăţenii Europei, de la conexiuni de cale ferată la formare profesională. Actualul buget al UE este stabilit până în 2013, însă chiar anul acesta ar putea fi deja luate decizii importante privind condiţiile de eligibilitate şi nivelurile de finanţare pentru perioada post-2013. După consultări laborioase, dl Michael Schneider, secretar de stat al landului german Saxonia-Anhalt, a pregătit un proiect de aviz prospectiv privind viitorul politicii de coeziune. După modificări, avizul a fost adoptat în şedinţa plenară de astăzi a Comitetului Regiunilor, care devine astfel primul organism al UE ce formulează o poziţie oficială pe acest subiect.

„Caracterul de lungă durată al intervenţiilor europene, a comentat dl Michael Schneider, ar trebui să ofere tuturor regiunilor siguranţa dezvoltării şi să le permită să reacţioneze la situaţia specială cu care se confruntă, fără teama că ajutorul este limitat. Cu toate acestea, în linii mari, sunt de părere că majoritatea fondurilor de coeziune ar trebui să fie orientate în continuare către regiunile care au cea mai mare nevoie, iar criteriile existente s-au dovedit utile.” Referindu-se la aşa-numitele „regiuni în tranziţie”, în care finanţarea viitoare este ameninţată, dl Schneider a adăugat: „Regiunile în tranziţie necesită o atenţie deosebită. Trebuie garantate ajutoarele financiare destinate regiunilor care ies pentru prima oară de sub incidenţa obiectivului de convergenţă, indiferent de viitoarea arhitectură a politicii regionale şi de obiectivele acesteia.”

Adresându-se pentru prima dată plenarei Comitetului Regiunilor, comisarul Johannes Hahn a afirmat: „Ne uneşte un interes comun, acela de a consolida nivelurile local şi regional. Dacă vrem ca Europa să fie vizibilă, cea mai bună cale este o politică regională puternică. Este nevoie de un bun echilibru între concentrarea pe principalele priorităţile stabilite şi o flexibilitate maximă, pentru o punere în aplicare a acestor priorităţi adaptată la situaţia din regiuni.

Salutând angajamentul comisarului Hahn pentru cooperarea cu Comitetul Regiunilor, dl Michel Delebarre (FR-PSE), primarul oraşului Dunkerque şi preşedinte al Comisiei pentru politica de coeziune teritorială din cadrul CoR, a declarat: „Domnule comisar, vă aşteaptă o sarcină grea în cadrul colegiului comisarilor, deoarece unii dintre colegii dumneavoastră nu sunt neapărat adepţi ai politicii de coeziune. Vă revine sarcina de a întreprinde acţiuni de sensibilizare cu privire la efectele pe care le au alte politici ale UE la nivel teritorial. Nu se poate pretinde ca politica de coeziune să repare prejudiciile produse de alte politici UE.”

Punctele principale ale avizului prospectiv al Comitetului Regiunilor

Reprezentanţii locali şi regionali din UE consideră că evoluţia politicii de coeziune trebuie să contribuie şi pe viitor la combaterea în mod durabil a întârzierilor de dezvoltare, să consolideze creşterea economică durabilă şi ocuparea forţei de muncă în regiunile Europei, să sprijine incluziunea socială şi competitivitatea în toate regiunile şi statele membre, să garanteze subsidiaritatea şi viabilitatea financiară. Datorită sistemului guvernanţei pe mai multe niveluri, Europa poate urmări atingerea obiectivelor comune, lăsând loc, în acelaşi timp, pentru definirea priorităţilor locale şi regionale. În opinia Comitetului Regiunilor, în aceasta rezidă valoarea adăugată a politicii de coeziune europene, pe lângă solidaritatea financiară.

De asemenea, membrii Comitetului Regiunilor susţin ideea ca politica de coeziune să fie aplicată în continuare în toate regiunile Europei, acordând o atenţie specială celor mai defavorizate. Cea mai mare parte a fondurilor trebuie să continue să se concentreze în statele şi regiunile Uniunii Europene cu cele mai mari nevoi şi probleme. De asemenea, regiunile în tranziţie au nevoie de un sprijin special pentru a nu pune în pericol succesele înregistrate prin întreruperea finanţării. Obiectivul „Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă” trebuie să sprijine în continuare toate celelalte regiuni ale Uniunii Europene în consolidarea îndeosebi a inovării, coeziunii sociale şi competitivităţii.

Comitetul Regiunilor subliniază că, până în prezent, promovarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale s-a dovedit utilă şi ar trebui continuată şi consolidată după 2013. În vederea reducerii birocraţiei în politica de coeziune, Comitetul consideră că nu este necesară efectuarea unei evaluări complete a conformităţii proceselor în fiecare perioadă de finanţare. În schimb, ar trebui să fie suficiente reglementările naţionale în vigoare cu privire la finanţarea naţională.

Principiile actuale ale politicii de coeziune privind sistemul guvernanței pe mai multe niveluri, planificarea multianuală a programelor, parteneriatul, concentrarea, gestionarea şi evaluarea programelor pe baza indicatorilor s-au dovedit utile. De aceea, Comitetul Regiunilor se opune scurtării perioadei de şapte ani de derulare a programelor.

Abordarea bazată pe principiul subsidiarității trebuie menținută și dezvoltată în continuare. Aceasta implică îndeosebi consolidarea în continuare a rolului autorităților locale și regionale în toate etapele politicii de coeziune, planificare, punere în aplicare și evaluare.

Versiunea consolidată a avizului prospectiv va fi disponibilă curând pe site-ul web al CoR.

Adrese de internet relevante:

Interviu cu dl Johannes Hahn, comisarul european pentru politica regională

Interviu cu dl Michael Schneider (DE-PPE), raportorul CoR pentru Avizul privind viitorul politicii de coeziune

Interviu cu dl Michel Delebarre (FR-PSE), preşedintele Comisiei pentru politica de coeziune teritorială a CoR

Interviu cu dl Flo Clucas (UK-ALDE), raportorul CoR pentru Avizul privind al şaselea raport intermediar al Comisiei Europene privind coeziunea economică şi socială

Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul Regiunilor în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale, Comitetul se va putea adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Pentru informații suplimentare:

Michael Alfons

Comitetul Regiunilor

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Faceți clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar