Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/36

Brüsszel, 2010. április 16.

A Régiók Bizottsága javaslatot tett a kohéziós politika reformjára

Az EU regionális politikájának küszöbön álló megreformálásakor nem kevesebb mint 50 milliárd euró felhasználásáról döntenek. Annak érdekében, hogy a régiók és városok igényei már a kezdeti stádiumban beépüljenek a reformokba, a Régiók Bizottsága ma bemutatta a 2013 utáni uniós kohéziós politikával kapcsolatos elképzeléseit. A regionális politikáért felelős európai biztos, Johannes Hahn részvételével lefolytatott közgyűlési vitát követően a helyi és regionális politikusok elfogadták a Michael Schneider (DE/EPP) által a témában kidolgozott ún. „előretekintő véleményt”. A vélemény arra kéri a többi uniós intézményt és a tagállami kormányokat, hogy a kohéziós politika – céljaiból mit sem engedve – továbbra is az európai integrációs modell egyik központi eleme maradjon.

Az EU regionális támogatásai az európai polgárok érdekeit szolgáló projektek ezreinek társfinanszírozásában vesznek részt számos területen, a vasúti hálózatoktól kezdve egészen a szakképzésig. A jelenlegi uniós költségvetési időszak 2013-ig tart, de akár már jövőre döntésekre kerülhet sor olyan fontos kérdésekben, mint a 2013 utáni támogatási feltételek vagy a finanszírozás mértéke. Kiterjedt konzultációkat követően Michael Schneider a németországi Szász-Anhalt tartomány államtitkára ún. „előretekintő véleménytervezetet” készített a kohéziós politika jövőjéről. Bizonyos módosítások után a Régiók Bizottságának közgyűlése ma elfogadta a véleményt, így az uniós intézmények közül elsőként fogalmazott meg hivatalos álláspontot a témában.

Michael Schneider elmondta: „Az európai támogatások folytonosságának biztonságot kell adnia minden egyes régiónak, hogy folytathatják a fejlődést, és lehetővé kell tennie számukra, hogy sajátos helyzetükre reagáljanak, anélkül, hogy a támogatások csökkentésétől kellene tartaniuk. Általánosságban azonban úgy vélem, hogy a kohéziós támogatások nagy részét továbbra is a legrászorultabb régióknak kell adni. A jelenlegi támogatási feltételek beváltak." Az ún. „átmeneti régiók” kapcsán, amelyek esetében a jövőbeli finanszírozás veszélybe került, hozzátette: „Az átmeneti régiók különös figyelmet érdemelnek. A konvergencia célkitűzésből kikerülő régiók támogatását garantálni kell, függetlenül a regionális politika és a hozzá kapcsolódó célkitűzések jövőbeli felépítésétől.”

A Régiók Bizottságának közgyűlése előtt most először felszólaló Johannes Hahn kifejtette: „Közös érdek köt össze bennünket: a regionális és helyi szint erősítése. Ha fokozni kívánjuk az Európára irányuló figyelmet, erre a legjobb mód a hathatós regionális politika. Egyensúlyra kell törekednünk a gondosan kiválasztott fő prioritások, és ezeknek az egyes régiók sajátosságaira szabott érvényesítését szolgáló, minél nagyobb rugalmasság között.”

Michel Delebarre (FR/PES), Dunkerque polgármestere és az RB területi kohézióért felelős szakbizottságának elnöke üdvözölte Johannes Hahn és rajta keresztül az Európai Bizottság elkötelezettségét a Régiók Bizottságával való együttműködés iránt, és a következőket szögezte le: „Komoly küzdelem áll Ön előtt a biztosok testületében, ahol kollégái közül többen nem feltétlenül hívei a kohéziós politikának. Önre vár a feladat, hogy tudatosítsa bennük is az egyéb uniós szakpolitikák területi hatásait. A kohéziós politikától nem várható el az, hogy a többi uniós politika okozta károkat helyrehozza.”

A Régiók Bizottsága feltáró véleményében szereplő kulcsfontosságú kérdések

Az EU helyi és regionális képviselői úgy vélik, hogy a kohéziós politika alakulásának a jövőben is a következő célokat kell szolgálnia: a fejlettségbeli különbségek fenntartható módon való csökkentése; a fenntartható növekedés és a foglalkoztatás erősítése az európai régiókban; a társadalmi befogadás és a versenyképesség elősegítése valamennyi tagállamban és régióban; a szubszidiaritás elvének megőrzése és a pénzügyi fenntarthatóság biztosítása. A többszintű kormányzás rendszerének köszönhetően Európa képes közös célokat követni, ugyanakkor sajátos helyi és regionális prioritások kitűzésére is elegendő teret ad. A Régiók Bizottságának szilárd meggyőződése, hogy a pénzügyi szolidaritás mellett ez jelenti a kohéziós politika hozzáadott értékét.

A Régiók Bizottságának tagjai abban is egyetértenek, hogy Európa valamennyi régiójában továbbra is alkalmazni kell a kohéziós politikát, különösen a leginkább segítségre szoruló régiókat szem előtt tartva. A kohéziós politikának a jövőben is a legrászorultabb és legtöbb problémával küzdő tagállamaira és régióira kell fordítania a források döntő többségét. Továbbá az ún. átmeneti régiók is speciális segítségre szorulnak, hogy eredményeik ne kerüljenek veszélybe a támogatás elmaradása miatt. A „versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésnek továbbra is támogatnia kell az Európai Unió összes többi régióját abban, hogy fokozzák az innovációt és a versenyképességet, illetve erősítsék a társadalmi kohéziót.

A Régiók Bizottsága hangsúlyozza, hogy bevált a határokon átnyúló, a transznacionális és az interregionális együttműködés támogatása, melyet 2013 után is folytatni, sőt fokozni kellene. A kohéziós politika bürokratikus jellegének csökkentése érdekében a Régiók Bizottsága nem tartja szükségesnek a teljes körű megfelelőségi vizsgálat végrehajtását minden egyes támogatási időszakban. Ehelyett elégségesnek tűnik a már meglévő tagállami támogatási szabályok betartása.

A többszintű kormányzási rendszer, a többéves programtervezés, a partnerség, a koncentráció, a mutatókra épülő programirányítás és az értékelés szempontjából jól beváltak a kohéziós politika jelenlegi elvei. Ezért a Régiók Bizottsága elveti a hétéves programozási időszak lerövidítésének gondolatát.

Meg kell tartani és tovább kell fejleszteni a szubszidiaritásra épülő megközelítést. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a kohéziós politika tervezésének, végrehajtásának és értékelésének valamennyi szakaszában tovább erősítjük a helyi és regionális önkormányzatok szerepét.

A vélemény végleges változata hamarosan elérhető lesz az RB honlapján.

Kapcsolódó linkek:

Interjú Johannes Hahnnal, a regionális politikáért felelős uniós biztossal

Interjú Michael Schneiderrel (DE/EPP), a kohéziós politika jövőjéről szóló RB-vélemény szerzőjével

Interjú Michel Delebarre-ral (FR/PES), a Régiók Bizottsága területi kohézióért felelős szakbizottságának elnökével

Interjú Flo Clucas-szal (UK/ALDE), a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló hatodik európai bizottsági helyzetjelentésről szóló RB-vélemény szerzőjével

Látogasson el az RB weboldalára! Cím: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága az EU regionális és helyi képviselőinek közgyűlése. A 27 európai uniós tagállam önkormányzatait képviselő 344 tagnak az a küldetése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információért kérjük, forduljon következő kollégáinkhoz:

Michael Alfons

EU Régiók Bizottsága

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar