Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/10/35

Bruxelles, 16 aprilie 2010

Extinderea: realitatea concretă este cea care contează, şi nu angajamentele, afirmă CoR

Procesul de aderare la UE al Croaţiei, Turciei şi Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei a ocupat un loc important pe ordinea de zi a CoR de miercuri, 14 aprilie 2010. După discursul dlui Štefan Füle, comisar european pentru extindere şi politica de vecinătate, CoR a adoptat avizul privind strategia de extindere şi principalele provocări pentru ţările candidate, prezentat de raportorul Georgios Papastergiou, prefectul regiunii Pieria (EL-PPE). Dezbaterea dintre membrii CoR s-a concentrat, în special, asupra progreselor înregistrate de Turcia şi asupra relaţiilor dintre Turcia şi Grecia.

Avizul evaluează progresele realizate de fiecare dintre ţările candidate pe calea către aderare şi exprimă îngrijorarea considerabilă a CoR cu privire la faptul că multe dintre angajamentele politice luate de ţările candidate nu sunt transpuse îndeajuns în acţiuni concrete pe teren. „Decizia privind aderarea unei ţări la UE trebuie luată pe baza unei evaluări riguroase a realităţii de pe teren, şi nu numai pe baza examinării transpunerii legislaţiei UE în legislaţia naţională”, a subliniat raportorul CoR, dl Georgios Papastergiou. Avizul CoR subliniază că ţările candidate trebuie să sporească în continuare calitatea administraţiei şi guvernanţei locale şi regionale, dat fiind că gradul de pregătire a ţărilor pentru aderarea la UE va depinde şi de capacitatea lor administrativă locală şi regională.

Luând pentru prima dată cuvântul în faţa adunării UE a reprezentanţilor locali şi regionali, comisarul Füle a reluat solicitările Comitetului: „Punerea în aplicare a subsidiarităţii şi instituirea unei administraţii publice de înaltă calitate la toate nivelurile constituie condiţii esenţiale pentru aderarea la UE. Autorităţile locale şi regionale trebuie să fie bine pregătite pentru a îndeplini obligaţiile ce decurg din aderarea la UE. Acesta este singurul mod în care un nou stat membru poate beneficia pe deplin de oportunităţile oferite de statutul de membru al UE.”

Dl Füle a făcut o scurtă prezentare generală a poziţiei adoptate de Comisia Europeană în ce priveşte ţările candidate. „În calitate de comisar responsabil cu extinderea, este de datoria mea să mă asigur că, în momentul aderării, ţările sunt pe deplin pregătite pentru a fi membre ale Uniunii Europene. Fiecare ţară va adera atunci când va fi pregătită, pe baza meritelor proprii. Nu vor exista nici bilete de favoare, nici scurtături.” „Mai presus de orice, suntem interesaţi de calitatea procesului de aderare, astfel încât, cu fiecare nou membru, Uniunea să devină nu doar mai extinsă, ci şi mai puternică”, a adăugat comisarul.

Exprimând poziţia Grupului PSE, dl Karl-Heinz Klär, preşedintele acestui grup şi secretar de stat al landului german Renania-Palatinat, a reafirmat sprijinul ferm al grupului faţă de strategia de extindere a UE pentru 2009-2010 şi a salutat progresele realizate în fiecare dintre ţările candidate: FRIM, Croaţia şi Turcia.

„Criteriile de la Copenhaga sunt principalele puncte de referinţă pentru procesul de extindere a UE”, a amintit el, subliniind importanţa stabilirii unui dialog constructiv şi orientat către viitor în cadrul structurilor internaţionale existente, dialog menit să consolideze cooperarea dintre toate părţile implicate.

Avizul oferă o evaluare onestă a progreselor realizate de fiecare ţară candidată. De exemplu, în ce priveşte Turcia, CoR „felicită guvernul turc pentru atitudinea sa constructivă”, însă regretă faptul că, „în ciuda adoptării unei legislaţii conforme criteriilor de la Copenhaga, punerea în aplicare a acesteia lasă mult de dorit, în special în ceea ce priveşte drepturile femeii, nediscriminarea, libertatea religioasă, libertatea de expresie, toleranţa zero faţă de tortură şi eliminarea corupţiei” şi îşi exprimă „nemulţumirea cu privire la ritmul lent al progreselor în ceea ce priveşte transferul de competenţe către autorităţile locale”.

În cazul Croaţiei, avizul salută progresele acesteia în direcţia îndeplinirii criteriilor pentru aderarea la UE, deşi recomandă depunerea de eforturi suplimentare, de exemplu pentru a consolida „capacităţile administrative ale organismelor însărcinate cu combaterea corupţiei”, deoarece „aceasta este încă prezentă în numeroase sectoare”. De asemenea, membrii CoR observă că „strategia de descentralizare nu a fost adoptată din cauza lipsei de angajament politic”. Cu privire la Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, avizul semnalează că „anumite localităţi (…) nu dispun încă decât de o capacitate administrativă limitată” şi deplânge „deficienţele care continuă să afecteze autorităţile locale în domeniul transparenţei şi al responsabilităţii”, dar salută propunerea de constituire a unei noi comisii pentru autonomie locală.

Citiţi discursul rostit de comisarul Füle.

Analiza detaliată a situaţiei fiecărei ţări şi recomandările politice ale CoR către ţările candidate pot fi consultate în proiectul de aviz şi în amendamentele depuse la acesta.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Athénais Cazalis de Fondouce

Comitetul Regiunilor al UE

Tel.: +32 (0)2 546 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar