Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/35

Brüsszel, 2010. április 16.

Bővítés: az RB szerint a konkrétumok számítanak, nem az ígéretek

Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság uniós csatlakozása kiemelt fontossággal szerepelt az RB április 14-i, szerdai plenáris ülésének napirendjén. Štefan Füle bővítési és szomszédságpolitikai biztos felszólalása után az RB elfogadta a bővítési stratégiával és a tagjelölt országok előtt álló legfontosabb kihívásokkal kapcsolatos véleményét, melynek előadója Georgios Papastergiou (EL/EPP), Pieria prefektusa volt. Az RB tagjai között kialakult vita főként a Törökország által elért haladásra, valamint a Törökország és Görögország közötti kapcsolatokra irányult.

A vélemény értékeli az egyes tagjelölt országok által a csatlakozás irányába megtett előrelépést, valamint hangot ad az RB abbéli jelentős aggályának, mely szerint a tagjelölt országok által tett politikai vállalásokat számos esetben nem váltották megfelelő mértékben konkrét, helyi szintű intézkedésekre. „Egy ország európai uniós csatlakozásáról csak a helyi szint valóságának gondos kiértékelése alapján lehet dönteni, nem elég hozzá az uniós jogszabályok nemzeti joggyakorlatba való átültetésének vizsgálata" – hangsúlyozta Georgios Papastergiou. Az RB véleménye hangsúlyozza, hogy a tagjelölt országoknak tovább kell erősíteniük a helyi és regionális közigazgatás és önkormányzatok minőségét, mivel az országok európai uniós tagságra való alkalmassága helyi és regionális adminisztratív kapacitásuktól is függ majd.

Füle biztos, aki először beszélt a helyi és regionális képviselők közgyűlése előtt, megismételte az RB kéréseit: „A szubszidiaritás és a magas minőségű közigazgatás megteremtése az európai uniós tagság egyik kulcsfontosságú előfeltétele. A helyi és regionális önkormányzatokat jól fel kell készíteni az EU-hoz való csatlakozásból adódó kihívásoknak való megfelelésre. Az új európai uniós tagországok csak ily módon élvezhetik majd igazán az uniós tagságból adódó előnyöket.”

Füle rövid áttekintést adott arról, hogy az Európai Bizottság hogyan tekint a tagjelölt országokra. „A bővítésért felelős biztosként az én feladatom annak biztosítása, hogy a csatlakozás pillanatában az országok teljesen felkészültek legyenek a tagságra. Az országok akkor fognak csatlakozni, amikor arra készen állnak, saját érdemeik függvényében. Nem lesznek jogosulatlan előnyök, sem pedig gyorsított eljárások.” Ezt követően hozzátette: „Minket leginkább a csatlakozási folyamat minősége érdekel, az, hogy az Európai Unió minden egyes újabb csatlakozással ne csak nagyobbá, hanem erősebbé is váljon.”

A PES csoport álláspontját annak elnöke, Karl-Heinz Klär, Rheinland-Pfalz tartomány államtitkára ismertette. Megerősítette, hogy a csoport 2009–2010 folyamán erősen támogatta az EU bővítési stratégiáját, valamint üdvözölte az egyes tagjelölt országok (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Horvátország, Törökország) által tett előrelépéseket az EU-hoz való csatlakozás felé.

„A koppenhágai kritériumok az EU bővítési folyamatának legfontosabb hivatkozási pontjait képezik”, mondta, majd kiemelte a felek közötti együttműködést megerősíteni kívánó, már létező nemzetközi struktúrákkal való konstruktív és előretekintő párbeszéd fontosságát.

A vélemény az egyes tagjelölt országok által elért haladás őszinte értékelése. Törökországot például az RB „dicséretben részesíti […] konstruktív magatartásáért”, ugyanakkor „csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy bár Törökország elfogadta a koppenhágai kritériumoknak megfelelő jogi szabályozást, ennek megvalósítása sok kívánnivalót hagy maga után, különösen a nők jogai, a diszkriminációellenes fellépés, a véleménynyilvánítás és a vallásgyakorlás szabadsága, csakúgy mint a kínvallatással szembeni nulla-tolerancia és a korrupció leküzdése terén”; és „elégedetlenségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a hatásköröknek a helyi szervek felé történő átruházásában ilyen lassú az előrelépés.”

Horvátországot illetően a vélemény „elismeréssel adózik […] az uniós csatlakozás feltételei […] terén megtett folyamatos előrehaladásáért”, ugyanakkor azt ajánlja, hogy további erőfeszítéseket tegyenek, például „a korrupció leküzdésével megbízott szervek jogkörének szélesítéséért”, mivel „a korrupció továbbra is számos területen elterjedt”. Az RB tagjai azt is megjegyzik, hogy „megfelelő politikai elkötelezettség hiányában a decentralizációs stratégia még nem került elfogadásra”. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság tekintetében a vélemény rámutat arra, hogy „bizonyos önkormányzatok, különösen a gyéren lakott településeken, továbbra is igen csekély közigazgatási kapacitás birtokában vannak”, és sajnálattal látja „a helyi önkormányzatokat az átláthatóság és a felelősség terén továbbra is sújtó hiányosságokat”, ugyanakkor üdvözli „a helyi önkormányzatisággal foglalkozó új bizottság felállítására” vonatkozó javaslatot.

Lásd Füle biztos beszédét.

A részletes országelemzéseket, valamint az RB tagországokkal szembeni politikai elvárásait a véleménytervezet és az ahhoz készült módosító indítványok tartalmazzák.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállam önkormányzataitól delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Athénais Cazalis de Fondouce

EU Committee of the Regions

Tel.: +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar