Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/34

Bryssel den 9 april 2010

ReK röstar om politiska prioriteringar och inleder debatten i viktiga frågor med kommissionärerna Johannes Hahn, Štefan Füle och Dacian Cioloş

Som en följd av att Europeiska kommissionen antagit sitt arbetsprogram samlas ReK:s ledamöter vid denna plenarsession för att fastställa de prioriteringar som kommer att styra deras verksamhet under året. De kommer att, med utgångspunkt i den nya struktur som unionen fått genom Lissabonfördraget, bidra till diskussionerna om politiken på områden som berör den lokala nivån, t.ex. reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, samt de riktlinjer som EU fastställer för framtiden – särskilt vad gäller ekonomi och miljö.

Dagordningen för plenarsessionen ger ReK-ledamöterna möjlighet att ta upp flera av dessa frågor i dialog med dem som driver politiken på områdena.

ReK fastställer dagordningen för två regionalt viktiga politiska debatter

Sammanhållningspolitikens framtid och framtidsutsikterna för Europas "makroregioner", t.ex. Östersjöområdet och Donauområdet, kommer att stå i centrum under plenarsessionen i april. Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik, kommer att möta ReK:s ledamöter för diskussion om dessa frågor, och han kommer att redovisa sina prioriteringar för de kommande fem åren (läs intervjun med honom på ReK:s webbplats).

Den 13 april anordnas ett forum om Europas "makroregioner", en första möjlighet att koppla samman de olika geografiska begrepp som används för olika prioriterade EU-projekt avseende grupper av regioner eller länder. Östersjöstrategin var det första exemplet på detta nya arbetssätt. Den håller redan på att genomföras. Pauliina Haijanen (FI–PPE) har granskat strategin och utarbetat ett utkast till yttrande som antas den 14 april.

Den 15 april kommer Regionkommitténs ledamöter att diskutera och anta ett utkast till yttrande om sammanhållningspolitikens framtid som utarbetats av Michael Schneider (DE–PPE), statssekreterare med ansvar för Europafrågor i delstaten Sachsen-Anhalt. Därmed blir Regionkommittén det första EU-organ som formulerar en officiell ståndpunkt om framtiden för EU:s regionalstöd efter 2013.

Dacian Cioloş, Štefan Füle och Michel Platini inför ReK:s plenarförsamling

På onsdagen har den nya kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, Dacian Cioloş, sin första möjlighet att tala inför ReK:s ledamöter. Årets översyn av EU-budgeten förväntas få avsevärda konsekvenser för stödet till bönderna, landsbygdsekonomins ryggrad i många europeiska regioner, och ReK ser fram emot att inleda debatten snarast möjligt. Kommittén kommer att presentera sin ståndpunkt i ett initiativyttrande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid, som utarbetats av René Souchon (FR–PSE), regionpresident i Auvergne. Yttrandet ska enligt planerna antas i juni, i god tid före Europeiska kommissionens meddelande om GJP efter 2013, som förväntas i slutet av året.

Samma dag håller Štefan Füle, kommissionsledamot med ansvar för utvidgningsfrågor och grannskapspolitiken, ett anförande inför ReK:s ledamöter med anledning av behandlingen av yttrandet om utvidgningsstrategi och huvudfrågor för kandidatländerna 20092010 (föredragande: Georgios Papastergiou, prefekt i departementet Pierien (EL–PPE)). I utkastet till yttrande granskas utan omsvep de framsteg som de olika kandidatländerna gjort på vägen till anslutning. Framför allt utvärderas emellertid i yttrandet kandidatländernas sätt att involvera de regionala och lokala myndigheterna i förberedelserna inför anslutningen.

Onsdagen den 14 april är UEFA:s ordförande Michel Platini inbjuden till Regionkommittén. Han kommer att diskutera med ledamöterna om fotbollens roll i den sociala integrationen och dess effekter på den ekonomiska utvecklingen i Europeiska unionens städer och regioner. Redan 2007 antog ReK ett yttrande om lika möjligheter och idrott, men Michel Platinis besök i Bryssel sammanfaller med inledningen av genomförandet av Lissabonfördraget, där den rättsliga grunden för unionens åtgärder på idrottsområdet fastställs.

Mer information om dagordningen för plenarsessionen och de yttranden som ska antas och de presskonferenser som ska anordnas under plenarsessionen erhålls via länkarna.

Debatten direktsänds via internet på följande adress: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Ytterligare upplysningar kan fås på nedanstående adress:

Athénais Cazalis De Fondouce

EU:s regionkommitté

Tfn +32 2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar