Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/34

Bruselj, 9. april 2010

OR bo glasoval o političnih prednostnih nalogah in začel z razpravo o ključnih vprašanjih s komisarji Hahnom, Fülejem in Cioloşom

Evropska komisija je pred kratkim sprejela svoj program dela za leto 2010, člani OR pa bodo na tem plenarnem zasedanju sprejeli prednostne naloge za letos. Na podlagi novega ravnovesja v EU, ki ga prinaša Lizbonska pogodba, bodo prispevali k razpravam o politikah z močnim vplivom na lokalno raven, kot sta reformi skupne kmetijske politike in kohezijske politike, ter k smernicam EU za prihodnost, zlasti na gospodarskem in okoljskem področju.

Dnevni red tega plenarnega zasedanja članom OR omogoča razpravo o teh vprašanjih skupaj z odgovornimi za ta področja.

Dve pomembni regionalno-politični razpravi na dnevnem redu

Prihodnost kohezijske politike in prihodnji razvoj evropskih makroregij, kot sta pribaltska in podonavska regija, bosta osrednji temi aprilskega plenarnega zasedanja. Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn se bo pridružil članom OR pri razpravi o teh vprašanjih in predstavil svoje prednostne naloge za naslednjih 5 let (intervju s komisarjem je na voljo na spletni strani OR).

OR organizira 13. aprila forum o evropskih makroregijah, ki bo prva priložnost za povezavo različnih geografskih pojmov, s katerimi se poskuša opredeliti glavne prednostne projekte EU za skupine regij oziroma držav. Strategija za regijo Baltskega morja je prvi primer takega pristopa in se že izvaja. Pauliina Haijanen (FI/EPP) je ocenila to strategijo in pripravila osnutek mnenja, ki bo sprejet 14. aprila.

Člani OR bodo 15. aprila po razpravi sprejeli osnutek mnenja o prihodnosti kohezijske politike, ki ga je pripravil Michael Schneider (DE/EPP), državni sekretar za zvezne in evropske zadeve dežele Saška-Anhalt. Tako bo OR prva evropska institucija z uradnim stališčem o prihodnosti evropskih pomoči regijam po letu 2013.

Dacian Cioloş, Štefan Füle in Michel Platini na plenarnem zasedanju OR

V sredo, 14. aprila, bo imel novi evropski komisar za kmetijstvo in regionalni razvoj Dacian Cioloş prvič priložnost nasloviti člane OR. Letošnja revizija proračuna EU bo imela velike posledice za sredstva, namenjena kmetom. Ta sredstva so glavna opora gospodarstva na podeželju v številnih evropskih regijah, zato želi OR čim prej začeti z razpravo o tem. OR bo svoje stališče predstavil v mnenju na lastno pobudo, ki ga pripravlja René Souchon (FR/PES), predsednik regionalnega sveta Auvergne. Mnenje naj bi bilo sprejeto junija, kar je veliko pred sporočilom Evropske komisije o SKP po letu 2013, ki naj bi bilo objavljeno konec leta.

Isti dan bo naslovil člane OR tudi evropski komisar za širitev in sosedsko politiko Štefan Füle med obravnavo mnenja o širitveni strategiji in glavnih izzivih za države kandidatke v letih 2009 in 2010, ki ga je pripravil Georgios Papastergiou, prefekt Pierie (EL/PPE). Osnutek mnenja podaja objektiven pregled napredka vsake od držav kandidatk za pristop. Njegova posebnost pa je predvsem ocena vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti držav kandidatk v priprave na pristop.

V sredo, 14. aprila, je povabljen na zasedanje OR tudi predsednik UEFE Michel Platini, ki bo s člani skupščine razpravljal o vlogi nogometa pri vključevanju v družbo in njegovem vplivu na gospodarski razvoj mest in regij v EU. OR je leta 2007 sprejel mnenje o enakih možnostih in športu, prihod Michela Platinija v Bruselj pa sovpada z začetkom izvajanja Lizbonske pogodbe, ki opredeljuje pravno podlago za ukrepe Unije na področju športa.

Za več informacij o dnevnem redu plenarnih zasedanj, mnenjih, ki bodo sprejeta in tiskovnih konferencah, ki bodo organizirane med tem plenarnim zasedanjem, kliknite na povezave.

Razprave si bo mogoče ogledati v živo na spletnem naslovu www.cor.europa.eu.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Athénais Cazalis de Fondouce

Odbor regij EU

Tel.: +32 2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar