Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

COR/10/34

Bruxelles, 9 aprilie 2010

CoR votează priorităţile politice şi lansează dezbaterea asupra principalelor teme împreună cu comisarii Hahn, Füle şi Cioloş

Ca urmare a adoptării de către Comisia Europeană a programului său de lucru pentru 2010, membrii CoR se reunesc în această sesiune plenară pentru a alege priorităţile care le vor ghida activitatea în cursul acestui an. Pe baza noii arhitecturi a Uniunii, oferite de Tratatul de la Lisabona, ei vor contribui la discuţiile privind politicile cu impact puternic la nivel local, precum reforma politicii agricole comune şi cea a politicii de coeziune, precum şi la orientările pe care UE şi le-a ales pentru viitor, în special în ceea ce priveşte economia şi mediul.

Ordinea de zi a acestei sesiuni plenare va permite membrilor CoR să abordeze un număr important de astfel de subiecte, dialogând direct cu iniţiatorii acestor politici.

CoR stabileşte agenda pentru două dezbateri esenţiale privind politica regională

Viitorul politicii de coeziune şi calea de urmat pentru „macroregiunile” Europei, precum regiunea Mării Baltice sau zona Dunării, vor ocupa un loc central în sesiunea plenară din aprilie. Dl Johannes Hahn, comisarul european pentru politică regională, se va alătura membrilor CoR pentru a dezbate aceste teme şi îşi va prezenta priorităţile pentru următorii cinci ani (citiţi un interviu cu comisarul pe site-ul web al CoR).

La 13 aprilie, Forumul CoR privind macroregiunile Europei va reprezenta o primă ocazie de a pune în legătură diferitele concepte geografice care încearcă să definească proiecte prioritare ale UE pentru grupuri de regiuni sau ţări. Strategia pentru regiunea Mării Baltice a reprezentat un prim exemplu al acestei noi abordări şi este deja în curs de punere în aplicare. Dna Pauliina Haijanen (FI-PPE) a examinat strategia şi a pregătit un proiect de aviz, care urmează să fie adoptat la 14 aprilie.

La 15 aprilie, membrii Comitetului Regiunilor vor dezbate şi vor adopta un proiect de aviz privind viitorul politicii de coeziune, elaborat de dl Michael Schneider (DE-PPE), secretar de stat pentru afaceri europene al landului Saxonia-Anhalt. Comitetul Regiunilor va deveni astfel primul organism UE care se va pronunţa în mod oficial asupra viitorului ajutoarelor regionale acordate de UE după 2013.

Dacian Cioloş, Stefan Füle şi Michel Platini vor lua cuvântul la plenara CoR

Ziua de miercuri va oferi dlui Dacian Cioloş, noul comisar european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, o prima ocazie de a se adresa membrilor CoR. Este de aşteptat ca revizuirea din acest an a bugetului UE să aibă un impact semnificativ asupra finanţărilor pentru agricultori, care reprezintă baza economiei rurale în numeroase regiuni europene, iar CoR doreşte să lanseze această dezbatere cât mai curând posibil. Comitetul îşi va defini poziţia într-un aviz din proprie iniţiativă privind viitorul politicii agricole comune, elaborat de dl René Souchon (FR-PSE), preşedintele Consiliului regional din Auvergne. Se preconizează adoptarea avizului în iunie, cu suficient timp înainte de publicarea comunicării Comisiei Europene privind situaţia politicii agricole comune după 2013, prevăzută înainte de sfârşitul anului.

În aceeaşi zi, va lua cuvântul în faţa membrilor CoR şi dl Štefan Füle, comisarul pentru extindere şi politica de vecinătate, cu ocazia examinării avizului privind strategia de extindere pentru ţările candidate şi principalele provocări pentru perioada 2009-2010, pregătit de dl Georgios Papastergiou, prefectul regiunii Pieria (EL-PPE). Proiectul de aviz examinează în mod realist progresele realizate de fiecare din ţările candidate pe calea aderării. Dar caracterul său unic constă în special în evaluarea de către ţările candidate a implicării autorităţilor locale şi regionale în pregătirile pentru aderare.

Miercuri, 14 aprilie, Comitetul Regiunilor va găzdui şi vizita dlui Michel Platini, preşedintele UEFA. Dl Platini va dezbate împreună cu membrii adunării rolul fotbalului în integrarea socială şi impactul său asupra dezvoltării economice a oraşelor şi regiunilor din Uniunea Europeană. CoR a adoptat deja în 2007 un aviz privind egalitatea de şanse şi sportul, însă vizita lui Michel Platini la Bruxelles intervine la începutul perioadei de punere în aplicare a Tratatului de la Lisabona, care defineşte o bază juridică pentru acţiunea Uniunii în domeniul sportului.

Consultaţi următoarele adrese pentru informaţii suplimentare despre ordinea de zi a sesiunii plenare, despre avizele care vor fi adoptate şi conferinţele de presă organizate în cursul acestei sesiuni.

Dezbaterile pot fi urmărite în direct pe internet la adresa www.cor.europa.eu

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Athénais Cazalis de Fondouce

Comitetul Regiunilor

Tel.: +32 (0)2 282 24 47

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar