Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES reģionālo un vietējo pārstāvju asambleja

COR/10/34

Briselē, 2010. gada 9. aprīlī

RK balso par politiskajām prioritātēm un par svarīgākajiem jautājumiem un uzsāk debates ar komisāriem Hahn, Füle un Cioloş

Laikā, kad Eiropas Komisija pieņem darba programmu 2010. gadam, plenārsesijā pulcējas arī RK locekļi, lai noteiktu sava darba prioritātes šim gadam. Atbilstoši Lisabonas līgumā noteiktajai Savienības jaunajai struktūrai viņi piedalīsies diskusijā par politikas jomām, kam ir liela ietekme vietējā līmenī, piemēram, par kopējās lauksaimniecības politikas un kohēzijas politikas reformām, kā arī par ES turpmākajām pamatnostādnēm, jo īpaši ekonomikas un vides jomā.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Šīs plenārsesijas darba kārtība ļaus tās dalībniekiem risināt vairākus no minētajiem jautājumiem, dialogā piedaloties cilvēkiem, kas ir minēto politikas jomu virzītāji.

RK nosaka darba kārtību debatēm par diviem galvenajiem reģionālās politikas jautājumiem

Aprīļa plenārsesijas uzmanības centrā būs kohēzijas politikas nākotne un Eiropas makroreģionu”, piemēram, Baltijas jūras reģiona un Donavas reģiona, attīstība. RK locekļu debatēs piedalīsies ES reģionālās politikas komisārs Johannes Hahn un izklāstīs sava darba prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem (RK tīmekļa vietnē ir publicēta intervija ar komisāru).

Eiropas makroreģionu forums, kas notiks 13. aprīlī, būs pirmā iespēja sasaistīt dažādās ģeogrāfiskās koncepcijas, kuras mēģina noteikt ES prioritāros projektus reģionu vai valstu grupām. Pirmais šīs jaunās pieejas piemērs bija stratēģija Baltijas jūras reģionam, un tā jau tiek īstenota. Pauliina Haijanen (FI/PPE) ir rūpīgi izskatījusi stratēģiju un sagatavojusi atzinuma projektu, kas jāpieņem 14. aprīlī.

Šā gada 15. aprīlī Reģionu komitejas locekļi apspriedīs un pieņems atzinuma projektu par tematu “Kohēzijas politikas nākotne”, ko izstrādājis Saksijas-Anhaltes federālās zemes valsts sekretārs Eiropas lietās Michael Schneider (DE/PPE). Tādējādi Reģionu komiteja kļūs par pirmo ES iestādi, kas paudusi oficiālu nostāju jautājumā par ES reģionālā atbalsta programmu nākotni pēc 2013. gada.

RK plenārsesijā piedalīsies Dacian Cioloş, Stefan Füle un Michel Platini.

Trešdien jaunajam lauksaimniecības un lauku attīstības komisāram Dacian Cioloş pirmo reizi būs iespēja uzrunāt RK locekļus. Paredzams, ka šī gada ES budžeta pārskatīšana ievērojami ietekmēs finansējumu lauksaimniekiem, kas ir lauku ekonomikas balsts daudzos Eiropas reģionos. RK vēlas uzsākt debates par to jau tuvākajā laikā. Komiteja savu nostāju izklāstīs pašiniciatīvas atzinumā par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, ko izstrādājis Overņas reģiona padomes priekšsēdētājs René Souchon (FR/PSE). Atzinumu ir paredzēts pieņemt jūnijā, krietnu laiku pirms Eiropas Komisijas paziņojuma par KLP pēc 2013. gada, kas sagaidāms gada nogalē.

Tajā pašā dienā par paplašināšanos un kaimiņattiecību politiku atbildīgais komisārs Štefan Füle arī tiksies ar RK locekļiem, apspriežot atzinumu par paplašināšanas stratēģiju kandidātvalstīm un galvenajiem uzdevumiem 2009. un 2010. gadā. Minēto atzinumu ir izstrādajis Pirejas prefekts Georgios Papastergiou (EL/PPE). Atzinuma projektā atklāti analizēti katras dalībvalsts panākumi ceļā uz pievienošanos ES. Bet tā īpašā iezīme ir izvērtējums, kā kandidātvalstis ir iesaistījušas pievienošanās sagatavošanas darbā vietējās un reģionālās pašvaldības.

Trešdien, 14. aprīlī Reģionu komitejā viesoties ir aicināts arī UEFA prezidents Michel Platini. Kopā ar plenārsēdes dalībniekiem viņš apspriedīs futbola lomu sociālās integrācijas procesā un tā ietekmi uz Eiropas Savienības pilsētu un reģionu ekonomikas attīstību. RK jau 2007. gadā pieņēma atzinumu par tematu “Iespēju vienlīdzība un sports”, turklāt Michel Platini viesošanās Briselē notiks laikā, kad sākas Lisabonas līguma īstenošana, un šis līgums nosaka juridisko pamatu Savienības rīcībai sporta jomā.

Plašāka informācija par plenārsesijas darba kārtību, par atzinumiem, ko plānots pieņemt, un par plenārsesijas laikā paredzētajām preses konferencēm pieejama tīmekļa vietnēs.

Debatēm varēs sekot, izmantojot plūsmošanu tīmekļa vietnē www.cor.europa.eu

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir Eiropas Savienības vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļi pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, un viņu uzdevums ir iesaistīt savas vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Kopienu Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorēta reģionālo un vietējo pašvaldību kompetence.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar

Athénais Cazalis de Fondouce

Comité des régions de l'UE

Tél.: +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, noklikšķiniet šeit!


Side Bar