Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES vietos ir regionų atstovų asamblėja

COR/10/34

2010 m. balandžio 9 d., Briuselis

Susitikimas su Europos Komisijos nariais Johannes Hahn, Štefan Füle ir Dacian Cioloş. Diskusija dėl Regionų komiteto politinių prioritetų ir keleto svarbiausių klausimų

Europos Komisijai priėmus savo 2010 m. darbo programą, RK nariai šioje plenarinėje sesijoje diskutuos dėl prioritetų, kurie turėtų nulemti šių metų Komiteto veiklos kryptį. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pasikeitė Europos Sąjungos struktūra, į tai atsižvelgdami RK nariai visų pirma pateiks savo nuomonę dėl politikos klausimų, kurių sprendimas bus ypač svarbus vietos lygmeniui, pavyzdžiui, bendrosios žemės ūkio politikos reforma ir sanglaudos politika, taip pat kalbės apie ES pasirinktas gaires, kuriomis ateityje bus vadovaujamasi sprendžiant ekonomikos ir aplinkos problemas.

Šios plenarinės sesijos darbotvarkė – tai puiki galimybė RK nariams tiesiogiai diskutuoti minėtomis temomis su politinių sprendimų iniciatoriais.

Regionų komiteto darbotvarkėje – dveji debatai pagrindiniais regionų politikos klausimais

Sanglaudos politikos ateitis ir tolesni veiksmai dėl Europos makroregionų, pavyzdžiui, Baltijos jūros regiono arba Dunojaus srities, bus pagrindiniai balandžio mėnesį vyksiančios plenarinės sesijos klausimai. Europos Komisijos narys Johannes Hahn, atsakingas už regionų politiką, šiuose debatuose dalyvaus kartu su Regionų komiteto nariais ir apibrėš kitų penkerių metų prioritetinius uždavinius (interviu su šiuo Komisijos nariu skaitykite RK interneto svetainėje).

Balandžio 13 d. vyks RK forumas dėl Europos makroregionų, kuriame bus suteikta galimybė išreikšti nuomonę apie įvairias geografines teritorijas ir bandoma nustatyti prioritetinius ES regionų grupių ar šalių projektus. Baltijos jūros strategija yra pirmasis tokio naujo požiūrio pavyzdys ir jis jau pradėtas įgyvendinti. Pauliina Haijanen (FI / ELP) kruopščiai išanalizavo šią strategiją ir parengė nuomonės projektą, kurį ketinama priimti balandžio 14 d.

Balandžio 15 d. Regionų komiteto nariai diskutuos ir priims nuomonės projektą dėl sanglaudos politikos ateities, kurį parengė už Europos reikalus atsakingas Saksonijos-Anhalto federalinės žemės valstybės sekretorius Michael Schneider (DE / ELP). Taigi, Regionų komitetas bus pirmoji ES institucija, suformulavusi oficialią poziciją dėl būsimos ES pagalbos regionams po 2013 m.

Dacian Cioloş, Štefan Füle ir Michel Platini skaitys pranešimus Regionų komiteto plenarinėje sesijoje

Naujasis Europos Komisijos narys Dacian Cioloş, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, trečiadienį pirmą kartą skaitys pranešimą Regionų komiteto nariams. Šių metų ES biudžeto peržiūra gali turėti didelį poveikį ūkininkų, kurie yra pagrindinis kaimo ekonomikos ramstis daugelyje Europos regionų, finansavimui, todėl Regionų komitetas siekia, kad debatai prasidėtų kuo greičiau. Komitetas išsakys savo poziciją pateikdamas Overgnės regiono tarybos pirmininko René Souchon (FR / ESP) savo iniciatyva parengtą nuomonę dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Nuomonę tikimasi priimti birželio mėnesį iki pasirodant Europos Komisijos komunikatui dėl BŽŪP po 2013 m., kurio laukiama šių metų pabaigoje.

Tą pačią dieną už ES plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingas Europos Komisijos narys Štefan Füle atvyks į plenarinės sesijos posėdį ir dalyvaus diskusijoje dėl Georgios Papastergiou (EL / ELP), Pierijos prefekto parengtos nuomonės dėl plėtros strategijos ir pagrindinių 2009 m. ir 2010 m. iššūkių šalims kandidatėms. Nuomonės projekte apžvelgiama kiekvienos šalies kandidatės pasiekta pažanga. Tačiau svarbiausiais nuomonės akcentas – šalių kandidačių vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo pasirengimo stojimui į ES procese įvertinimas.

Regionų komitetas į balandžio 14 d. (trečiadienis) posėdį pakvietė dalyvauti Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) pirmininką Michel Platini. UEFA pirmininkas su nariais diskutuos apie futbolo ir socialinės integracijos sąsajas bei šios sporto šakos poveikį ekonominiam Europos Sąjungos miestų ir regionų vystymuisi. 2007 m. RK priėmė nuomonę dėl lygių galimybių ir sporto, tačiau pažymėtina, kad Michel Platini apsilankymas Briuselyje sutampa su Lisabonos sutarties, kuria, be kita ko, nustatytas teisinis pagrindas Sąjungos veiksmams sporto srityje, įgyvendinimo pradžia.

Daugiau informacijos šiais klausimais rasite plenarinės sesijos darbotvarkėje. Norėdami susipažinti su nuomonėmis, kurios bus priimtos šioje sesijoje, ir sužinoti apie spaudos konferencijas, spauskite nuorodas.

Diskusijas tiesiogiai stebėti galite RK svetainėje www.cor.europa.eu.

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra Europos Sąjungos regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. 344 narių iš visų 27 ES valstybių narių misija – įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ir savivaldybes į ES sprendimų priėmimo procesą ir nuolat informuoti jas apie ES vykdomą politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl tų politikos sričių, kurios daro poveikį miestams ir regionams. Komitetas taip pat gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma vietos ar regionų valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Athénais Cazalis De Fondouce

ES Regionų komitetas

Tel. +32 2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar