Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/34

Brüsszel, 2010. április 9.

A Régiók Bizottsága politikai prioritásairól szavaz és a legfontosabb kérdésekben vitát kezdeményez Johannes Hahn, Štefan Füle és Dacian Cioloş európai biztosokkal

Az Európai Bizottság 2010-re szóló munkaprogramjának elfogadásához kapcsolódóan az RB tagjai plenáris ülésükön döntenek azokról a prioritásokról, amelyek meghatározzák az idei év cselekvéseit. Az Uniónak a Lisszaboni Szerződés által kialakított új intézményi struktúrájára támaszkodva működnek közre azoknak a politikáknak a megvitatásában, amelyek erőteljes hatást gyakorolnak a helyi szintre, ezek között említhetjük a közös agrárpolitika és a kohéziós politika reformját, valamint azokat az irányvonalakat, amelyeket az EU elsősorban gazdasági és környezetvédelmi téren választ a jövőjére nézve.

A plenáris ülés napirendje ezek közül több kérdés megvitatását is lehetővé teszi a tagok számára, akiknek lehetőségük nyílik párbeszédet folytatni azokkal, akik lendületet adnak e szakpolitikáknak.

Az RB két fontos regionális politikai vitát tűz a napirendjére

A kohéziós politika jövője és az európai makrorégiók, így a balti-tengeri régió vagy a dunai térség további sorsa szerepel központi helyen az áprilisi plenáris ülésen. Johannes Hahn, regionális politikáért felelős biztos részt vesz az RB tagjaival rendezendő vitán, valamint ismerteti az elkövetkezendő öt évre szóló prioritásait (a biztossal készített interjú az RB honlapján olvasható).

Az RB által április 13-án rendezendő fórum az európai „makrorégiókról”első alkalommal teszi lehetővé a csoportok, régiók vagy országok számára szóló, prioritást élvező uniós projektek meghatározását célzó különböző földrajzi elképzelések összekötését. Ennek a megközelítésnek az első példája a balti-tengeri stratégia volt, mely jelenleg már megvalósítás alatt van. Pauliina Haijanen (FI/EPP) alapos vizsgálat alá vetette a stratégiát, és arról véleménytervezetet dolgozott ki, melynek elfogadása április 14-én várható.

Április 15-én a Régiók Bizottsága tagjai megvitatnak és elfogadnak egy, a kohéziós politika jövőjéről szóló véleménytervezetet, melyet Michael Schneider (DE/EPP), Szász-Anhalt tartomány európai ügyekért felelős államtitkára dolgozott ki. Ezáltal a Régiók Bizottsága lesz az első uniós szerv, mely hivatalos álláspontot fogalmaz meg az EU regionális támogatásainak 2013-at követő jövőjével kapcsolatban.

Dacian Cioloş, Štefan Füle és Michel Platini részvétele az RB plenáris ülésén

Az RB tagjai előtt szerdán szólal fel első alkalommal az új mezőgazdasági és vidékfejlesztési európai biztos, Dacian Cioloş. Az EU költségvetésének idei felülvizsgálata várhatóan jelentős következményekkel jár majd a mezőgazdasági gazdálkodók támogatása szempontjából, akik a vidéki gazdaság gerincét alkotják Európa számos régiójában, és az RB mihamarabb meg kívánja kezdeni az ezzel kapcsolatos vitát. Az RB saját kezdeményezésű véleményben fogalmazza meg álláspontját a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatban, René Souchon (FR/PES), Auvergne Régió Önkormányzatának elnöke tollából. A véleményt előreláthatólag júniusban fogadják el, jóval a 2013 utáni KAP-ról szóló európai bizottsági közlemény megjelenése előtt, mely az év végére várható.

Ugyanaznap Štefan Füle, bővítésért és szomszédsági politikáért felelős biztos is felszólal az RB közgyűlésén a „bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2009–2010 – tagjelölt országok” tárgyában a Georgios Papastergiou, Pieria prefektusa (EL/EPP) által kidolgozott vélemény megvitatása során. A véleménytervezet kertelés nélkül azt vizsgálja, hogy az egyes tagjelölt országok hogyan haladnak előre a csatlakozás felé. A véleményt viszont leginkább az teszi egyedivé, hogy felméri, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat mennyire vonják be a tagjelölt országok a csatlakozás előkészítésének folyamatába..

Április 14-én Michel Platini, az UEFA elnöke is a Régiók Bizottsága meghívottjai között szerepel. A közgyűlés tagjaival együtt megvitatja a labdarúgás társadalmi integrációban játszott szerepét, valamint annak hatását az Európai Unió városainak és régióinak gazdasági fejlődésére. Az RB 2007-ben már elfogadott egy véleményt az esélyegyenlőség és a sport témakörében, azonban Michel Platini brüsszeli látogatására akkor kerül sor, amikor kezdetét veszi a Lisszaboni Szerződés végrehajtásának időszaka, jogalapot biztosítva az Unió fellépésének a sport területén.

A plenáris ülés napirendjéről, az elfogadandó véleményekről, valamint a plenáris ülés idején tartandó sajtókonferenciákról a linkekre kattintva találhat további információkat.

A viták közvetítése a www.cor.europa.eu címen lesz elérhető.

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága az EU regionális és helyi képviselőinek közgyűlése. A 27 európai uniós tagállam önkormányzatait képviselő 344 tagnak az a küldetése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információk:

Athénais Cazalis de Fondouce

Az EU Régiók Bizottsága

Tél.: +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

A korábbi sajtóközlemények eléréséhez kattintson ide.


Side Bar