Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/34

Bryssel 9. huhtikuuta 2010

AK äänestää poliittisista painopisteistään ja käynnistää keskustelun tärkeistä aiheista komission jäsenten Johannes Hahnin, Štefan Fülen ja Dacian Cioloşin kanssa

Euroopan komission hyväksyttyä työohjelmansa vuodeksi 2010 AK:n jäsenet kokoontuvat huhtikuun täysistuntoonsa päättämään komitean toimintaa tänä vuonna ohjaavista painopisteistä. Lähtökohtanaan unionin uusi, Lissabonin sopimuksen myötä voimaan tullut rakenne he osallistuvat keskusteluun poliittisista toimista, joilla on suuri vaikutus paikallistasoon, kuten yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan uudistamisesta sekä valinnoista EU:n tuleviksi suuntaviivoiksi erityisesti talous- ja ympäristökysymyksissä.

Täysistunnon esityslista antaa AK:n jäsenille mahdollisuuden käsitellä useita näistä kysymyksistä sekä keskustella asianomaisilla politiikanaloilla aloitteentekijöinä toimivien henkilöiden kanssa.

AK päättää kahden tärkeän aluepoliittisen keskustelun asialistoista

Huhtikuun täysistunnon keskeisiä aiheita ovat koheesiopolitiikan tulevaisuus sekä eteneminen Itämeren ja Tonavan alueiden kaltaisten eurooppalaisten makroalueiden muodostamisessa. Aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission jäsen Johannes Hahn keskustelee AK:n jäsenten kanssa näistä aiheista ja kertoo omista painopisteistään tulevalla viisivuotiskaudella (lue komissaarin haastattelu AK:n internetsivuilla).

Euroopan makroalueita käsittelevä foorumi, jonka AK järjestää 13. huhtikuuta, tarjoaa ensimmäistä kertaa tilaisuuden yhdistää toisiinsa eri maantieteelliset käsitteet, joiden avulla pyritään määrittämään EU:n alue- tai maaryhmiä koskevat ensisijaiset hankkeet. Jo täytäntöönpanovaiheessa oleva Itämeri-strategia tarjoaa ensimmäisen esimerkin tästä uudesta lähestymistavasta. Lausuntoluonnos, jonka esittelijänä toimii strategiaan tarkoin perehtynyt Pauliina Haijanen (FI, PPE), on määrä hyväksyä 14. huhtikuuta.

Alueiden komitean jäsenten on 15. huhtikuuta määrä käsitellä ja hyväksyä koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevä lausuntoluonnos, jonka esittelijä on Sachsen-Anhaltin Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Michael Schneider (DE, PPE). Alueiden komitea on siten ensimmäinen EU:n elin, joka ottaa virallisesti kantaa EU:n aluetuen tulevaisuuteen vuoden 2013 jälkeen.

Dacian Cioloş, Štefan Füle ja Michel Platini puhuvat AK:n täysistunnossa

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavalle uudelle komission jäsenelle Dacian Cioloşille tarjoutuu keskiviikkona ensimmäistä kertaa mahdollisuus puhua AK:n jäsenille. Tänä vuonna tehtävän EU:n talousarviotarkistuksen odotetaan vaikuttavan merkittävästi viljelijöiden saamaan rahoitukseen. AK haluaakin käynnistää keskustelun tästä useille Euroopan alueille täysin keskeisestä maatalouden tukimuodosta mahdollisimman pikaisesti. Komitea esittää näkemyksensä asiasta yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta käsittelevässä oma-aloitteisessa lausunnossaan, jonka esittelijä on Auvergnen alue­valtuuston puheenjohtaja René Souchon (FR, PSE). Lausunto on määrä hyväksyä kesäkuussa hyvissä ajoin ennen kuin Euroopan komissio antaa oman tiedonantonsa vuoden 2013 jälkeisestä YMP:stä todennäköisesti vuoden lopulla.

Samana päivänä AK:n jäsenille puhuu lisäksi laajentumisasioista ja naapuruuspolitiikasta vastaava komission jäsen Štefan Füle. Hän osallistuu täysistuntoon aiheesta "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2009 ja 2010 tärkeimmät haasteet: ehdokasvaltiot" laaditun lausunnon käsittelyn yhteydessä. Lausunnon esittelijä on Pierian lääninjohtaja Georgios Papastergiou (EL, PPE). Lausuntoluonnoksessa tarkastellaan ehdokasvaltioiden edistymistä liittymisvalmisteluissa. Erityispiirteenä lausunnossa on kuitenkin arvioida sitä, miten ehdokasvaltiot ovat ottaneet alue- ja paikallisviranomaiset mukaan liittymis­valmisteluihin.

Lisäksi Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n puheenjohtaja Michel Platini on kutsuttu alueiden komitean täysistuntoon 14. huhtikuuta. Hän keskustelee komitean jäsenten kanssa jalkapallon roolista sosiaalisessa integraatiossa sekä sen vaikutuksista Euroopan unionin kuntien ja alueiden talouskehitykseen. AK hyväksyi jo vuonna 2007 lausunnon aiheesta "Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja urheilu". Michel Platinin vierailu Brysseliin ajoittuu kuitenkin hetkeen, jolloin oikeusperustan unionin toimille urheilun alalla muodostavan Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano on juuri alkamassa.

Oheisista linkeistä saa lisätietoa täysistunnon esityslistasta sekä täysistunnon aikana hyväksyttävistä lausunnoista ja järjestettävistä lehdistötilaisuuksista.

Keskustelut lähetetään suorina internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Athénais Cazalis de Fondouce

EU:n alueiden komitea

P. +32 282 24 47

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar