Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

COR/10/34

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2010

Η ΕτΠ ψηφίζει τις πολιτικές της προτεραιότητες και ξεκινά διάλογο για βασικά ζητήματα με τους Επιτρόπους Hahn, Füle και Cioloş

Μετά την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος εργασίας της για το 2010, τα μέλη της ΕτΠ συνέρχονται στα πλαίσια της συνόδου ολομέλειας για να επιλέξουν τις προτεραιότητες που θα κατευθύνουν τη δράση τους κατά το τρέχον έτος. Στηριζόμενοι στη νέα αρχιτεκτονική της Ένωσης που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας, θα συμβάλουν στις συζητήσεις για τις πολιτικές που συνεπάγονται ισχυρό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο, όπως η μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, καθώς και στον μελλοντικό προσανατολισμό της ΕΕ - ιδίως σε οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η ημερήσια διάταξη της συνόδου ολομέλειας θα επιτρέψει στα μέλη της ΕτΠ να εξετάσουν πολλά από αυτά τα ζητήματα, και να συζητήσουν με τους αρμόδιους για την προώθηση των εν λόγω πολιτικών.

Η ΕτΠ ορίζει το χρονοδιάγραμμα για δύο μείζονα θέματα περιφερειακής πολιτικής

Το μέλλον της πολιτικής συνοχής και το επόμενο βήμα για τις μακροπεριφέρειες της Ευρώπης, όπως η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας ή του Δούναβη θα έχουν κεντρική θέση στη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου. Ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τα μέλη της ΕτΠ και θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές του για τα επόμενα 5 χρόνια (διαβάστε συνέντευξη με τον Επίτροπο στην ιστοσελίδα της ΕτΠ).

Στις 13 Απριλίου, το Φόρουμ για τις μακροπεριφέρειες της Ευρώπης θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία σύνδεσης των διαφόρων γεωγραφικών εννοιών που επιχειρούν να καθορίσουν ευρωπαϊκά σχέδια προτεραιότητας για ομάδες περιφερειών ή χωρών. Η Στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα είναι το πρώτο παράδειγμα αυτής της νέας προσέγγισης που ήδη εφαρμόζεται. {0Η κ. Pauliina Haijanen (FI/EPP) εξέτασε αναλυτικά τη στρατηγική και εκπόνησε σχέδιο γνωμοδότησης που θα υιοθετηθεί στις 14 Απριλίου.

Στις 15 Απριλίου, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών θα συζητήσουν και θα υιοθετήσουν σχέδιο γνωμοδότησης για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, που επεξεργάσθηκε ο κ. Michael Schneider (DE/EPP), υφυπουργός Ευρωπαϊκών υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου Σαξονίας-Anhalt. Με το έγγραφο αυτό, η Επιτροπή των Περιφερειών είναι το πρώτο όργανο της ΕΕ που διατυπώνει επίσημη θέση για το μέλλον της περιφερειακής βοήθειας της ΕΕ μετά το 2013.

Ο Dacian Cioloş, o Stefan Füle και ο Michel Platini θα λάβουν τον λόγο στην ολομέλεια της ΕτΠ

Την Τετάρτη, 14 Απριλίου, ο νέος Επίτροπος κ. Dacian Cioloş, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, να μιλήσει στα μέλη της ΕτΠ. Η φετινή αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις γεωργικές ενισχύσεις που, για πολλές περιφέρειες της Ευρώπης, αποτελούν στυλοβάτη της οικονομίας της υπαίθρου. Η ΕτΠ επιθυμεί να ανοίξει τη σχετική συζήτηση το συντομότερο δυνατό. Η ΕτΠ θα λάβει θέση σε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για το μέλλον της Κοινής γεωργικής πολιτικής με εισηγητή τον René Souchon (FR/PES), πρόεδρο του Περιφερειακού συμβουλίου της Auvergne. Η γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί τον Ιούνιο, πολύ πριν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΓΠ μετά το 2013, που αναμένεται στα τέλη του έτους.

Την ίδια μέρα, ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση και την πολιτική γειτονίας κ. Štefan Füle θα απευθυνθεί επίσης στα μέλη της ΕτΠ επ' ευκαιρία της εξέτασης της γνωμοδότησης με θέμα τη στρατηγική για τη διεύρυνση όσον αφορά τις υποψήφιες χώρες και τις κύριες προκλήσεις για το 2009 και το 2010, που εκπόνησε ο κ. Γεώργιος Παπαστεργίου, νομάρχης Πιερίας (EL/PPE). Στο έγγραφο εξετάζεται χωρίς περιστροφές η πρόοδος που σημείωσε η κάθε υποψήφια προς ένταξη χώρα. Ωστόσο η ιδιαιτερότητά του έγκειται κυρίως στην αξιολόγηση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών των υποψήφιων χωρών στη διαδικασία προετοιμασίας για την ένταξη.

Την Τετάρτη 14 Απριλίου, ο κ. Michel Platini, Πρόεδρος της UEFA, θα είναι προσκεκλημένος της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα συζητήσει με τα μέλη της συνόδου το ρόλο του ποδοσφαίρου στην κοινωνική ένταξη και τον αντίκτυπό του στην οικονομική ανάπτυξη των δήμων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕτΠ υιοθέτησε ήδη το 2007 γνωμοδότηση με θέμα την ισότητα των ευκαιριών και τον αθλητισμό, ωστόσο η έλευση του κ. Platini στις Βρυξέλλες συμπίπτει με την περίοδο εφαρμογής της Συνθήκης της Λισσαβώνας που θεσπίζει τη νομική βάση της δράσης της Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερήσια διάταξη της συνόδου ολομέλειας, αλλά και για τις γνωμοδοτήσεις που θα υιοθετηθούν και τις συνεντεύξεις Τύπου που θα οργανωθούν κατά τη σύνοδο, ακολουθήστε τους συνδέσμους.

Οι συζητήσεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (webstreaming) στη διεύθυνση www.cor.europa.eu

Η Επιτροπή των περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ. Η αποστολή των 344 μελών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι να συμβάλουν στη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να ενημερώνουν τις αρχές αυτές σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ζητούν τη γνωμοδότηση της ΕΤΠ σε θέματα πολιτικών που αφορούν τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί επίσης να προσφεύγει στο ΔΕΚ, εάν θίγονται τα δικαιώματά της, όπως επίσης όταν κρίνει ότι μία νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή θίγει τις περιφερειακές ή τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Athénais Cazalis de Fondouce

Comité des régions de l'UE

Tél.: +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Για να έχετε πρόσβαση σε προηγούμενες ανακοινώσεις τύπου πατήστε εδώ.


Side Bar