Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/10/32

Bruxelles, 13 aprilie 2010

Comitetul Regiunilor duce dezbaterea privind macroregiunile UE la un nivel superior

Strategiile UE privind macroregiunile definesc proiecte prioritare pentru grupuri de regiuni sau de ţări, cum ar fi regiunea Mării Baltice sau regiunea Dunării. Astăzi s-a desfăşurat la Bruxelles o conferinţă la nivel înalt organizată de Comitetul Regiunilor (CoR), care a fost o primă ocazie de a crea legături între tematici regionale diverse şi de a examina acest nou concept în ansamblul său. Comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, a participat, alături de peste 300 de politicieni şi experţi, la o dezbatere privind potenţialul şi limitările strategiilor macroregionale existente şi în curs de formare.

După adoptarea Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice în octombrie 2009, Comisia Europeană urmează să propună – până la sfârşitul acestui an – planul unei Strategii pentru Dunăre, aşa cum a sugerat Comitetul Regiunilor. Se consideră că aceste strategii reprezintă primele două ocazii de testare a abordării macroregionale; aceasta urmăreşte să stabilească priorităţi la nivelul UE pentru mari regiuni europene şi să definească acţiuni concrete în domeniul cooperării transfrontaliere. Scopul urmărit este de a direcţiona mai eficient resursele existente, de exemplu în vederea îmbunătăţirii reţelelor energetice şi de transport, combaterii poluării, dezvoltării sociale şi rezolvării problemelor ridicate de imigraţie sau de politica de securitate. Evenimentul organizat astăzi de Comitetul Regiunilor a fost prima ocazie de a discuta valoarea adăugată a cadrului macroregional în diferitele regiuni ale Europei.

Ramón Luis Valcárcel Siso (ES-PPE), prim-vicepreşedinte al Comitetului Regiunilor şi preşedintele comunităţii autonome Murcia, a salutat „valoarea adăugată” a abordării teritoriale, subliniind totodată nevoia de a implica de la bun început autorităţile regionale în crearea unei macroregiuni. El a solicitat şi o dezbatere mai amplă pentru a evita „o Europă cu două viteze”, în care anumite părţi ale continentului beneficiază de strategii macroregionale, iar altele nu, referindu-se în special la zona mediteraneeană.

Johannes Hahn, comisarul european pentru politică regională, a comentat: „O abordare integrată, bazată pe coordonarea acţiunilor între diferite domenii de politică, va duce la rezultate mai bune decât iniţiativele individuale. Atunci când grupuri de ţări şi de regiuni colaborează pentru a realiza obiective comune, se consolidează şi coeziunea UE.”

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Sesiunea plenară din aprilie urmează să adopte raportul privind Strategia pentru Marea Baltică

La sesiunea sa plenară din 14-15 aprilie, Comitetul Regiunilor va adopta, de asemenea, un raport privind Strategia pentru Marea Baltică, pregătit de Pauliina Haijanen (FI-PPE). În proiectul său de aviz, Pauliina Haijanen, membră a Comitetului executiv al Consiliului local al oraşului Laitila, solicită Comisiei să recunoască rolul central şi capacităţile actorilor locali şi regionali în aplicarea strategiei. Ea consideră că nivelul local şi regional ar trebuie să joace un rol esenţial în identificarea şi selecţionarea atât a organismelor de coordonare la nivelul zonelor prioritare, cât şi a partenerilor principali pentru proiectele emblematice.

Membrii Comitetului Regiunilor şi-au demonstrat angajamentul politic prin formarea unor „intergrupuri”, pentru a facilita discuţiile cu privire la strategii macroregionale specifice. În vederea dezvoltării coordonate a acestor strategii în Europa, CoR va continua dezbaterea generală privind strategiile macroregionale în cadrul Comisiei sale pentru politica de coeziune teritorială (COTER).

Mai mult informaţii privitoare la conferinţă se găsesc la adresa: www.cor.europa.eu/macroregions

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoanele următoare:

Michael Alfons

Comitetul Regiunilor al UE

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar