Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/10/32

Briselē, 2010. gada 13. aprīlī

Reģionu komitejas vadībā par ES makroreģioniem diskutē augstākā līmenī

Eiropas Savienības makroreģionālajā stratēģijā paredzēta prioritāru projektu izstrāde tādās reģionu vai valstu grupās kā, piemēram, Baltijas jūras vai Donavas reģions. Augsta līmeņa konference, ko šodien Briselē rīkoja Reģionu komiteja (RK), bija pirmā reize, kad ģeogrāfiskās debates, kas līdz šim katrā reģionā noritējušas atsevišķi, tika apvienotas kopējā diskusijā, plašākā skatījumā aplūkojot arī jauno koncepciju. Par pašreizējās un topošās makroreģionālās stratēģijas plusiem un mīnusiem diskutēja vairāk nekā 300 politiķu un ekspertu, kuriem pievienojās arī ES reģionālās politikas komisārs Johannes Hahn.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Gaidāms, ka pēc 2009. gada oktobrī pieņemtās “ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam” Eiropas Komisija līdz šā gada beigām nāks klajā arī ar “Donavas stratēģijas” sākotnējo variantu, ko aicinājusi izstrādāt Reģionu komiteja. Šīs stratēģijas rādīs, cik efektīva būs makroreģionālā pieeja, kuras mērķis ir noteikt ES līmeņa prioritātes lieliem Eiropas reģioniem un izstrādāt konkrētus pasākumus pārrobežu sadarbībai. Svarīgākais ir efektīvāk izmantot pašreizējos resursus, lai, piemēram, uzlabotu transporta un enerģētikas tīklus vai risinātu jautājumus, kas saistīti ar piesārņojumu, sociālo situāciju, imigrāciju un drošības politiku. Reģionu komitejas šodien rīkotais pasākums bija pirmā reize, kad tika spriests par priekšrocībām, kādas dažādajiem Eiropas reģioniem sniedz makroreģionālā sistēma.

Reģionu komitejas priekšsēdētājas pirmais vietnieks un Mursijas autonomā apgabala priekšsēdētājs Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/PPE) atzinīgi novērtēja teritoriālās pieejas priekšrocības, taču vienlaikus uzsvēra, ka reģionu pašvaldībām jau no paša sākuma jāiesaistās makroreģionu izveidē. Viņš aicināja arī uz plašāku diskusiju, lai neveidotos tā sauktā divu ātrumu Eiropa, kurā makroreģionālās pieejas sniegtos labumus var baudīt tikai daļa kontinenta, un šajā saistībā atgādināja Vidusjūras baseina reģiona pieredzi.

Eiropas reģionālās politikas komisārs Johannes Hahn uzsvēra: “Labākus rezultātus mēs panāksim nevis ar atsevišķām, izolētām iniciatīvām, bet gan ar vispusīgu pieeju un rīcības savstarpēju koordinēšanu dažādās politikas jomās. Ja valstu un reģionu grupas sadarbojas kopīgu mērķu vārdā, stiprāka kļūst arī visas ES kohēzija.”

Aprīļa plenārsesijā plānots pieņemt ziņojumu par Baltijas jūras stratēģiju

Plenārsesijā, kas notiks 14.–15. aprīlī, Reģionu komiteja pieņems arī Baltijas jūras stratēģijas ziņojumu, ko izstrādājusi Pauliina Haijanen (FI/PPE). Laitilas pilsētas domes valdes locekle savā atzinuma projektā aicina Komisiju atzīt, ka reģionālā un vietējā līmeņa iesaistītajām pusēm ir fundamentāla nozīme un reālas iespējas stratēģijas īstenošanā. Pēc atzinuma autores domām, nosakot un izraugoties gan koordinējošās iestādes prioritārajās jomās, gan vadošos partnerus galvenajos projektos, būtiska loma ir jāpiešķir reģionālajam un vietējam līmenim.

Savu politisko apņēmību Reģionu komitejas locekļi ir pierādījuši, izveidojot sadarbības grupas, kurās diskutēt par konkrētiem makroreģionālās stratēģijas virzieniem. Lai panāktu makroreģionālās stratēģijas koordinētu attīstību visā Eiropā, Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas komisija (COTER) turpinās vispārējas debates par šo jautājumu.

Ar plašāku informāciju par konferenci var iepazīties šeit: www.cor.europa.eu/macroregions

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni — www.cor.europa.eu!

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar

Michael Alfons

ES Reģionu komiteja

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, noklikšķiniet šeit.


Side Bar