Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES vietos ir regionų atstovų asamblėja

COR/10/32

2010 m. balandžio 13 d., Briuselis

Regionų komitetas suteikė postūmį diskusijoms makroregionų klausimu

ES makroregionų strategijose apibrėžiami keleto regionų ar šalių, pavyzdžiui, Baltijos jūros regiono ar Dunojaus baseino, prioritetiniai projektai. Šiandien Regionų komiteto (RK) Briuselyje surengtoje aukšto lygio konferencijoje diskusijos dėl atskirų geografinių regionų pirmą kartą buvo sujungtos į visumą ir apsvarstyta nauja koncepcija. Konferencijoje dalyvavę už regioninę politiką atsakingas ES komisijos narys Johannes Hahn ir daugiau kaip 300 politikų ir ekspertų galėjo aptarti dabartinių ir besiformuojančių makroregionų strategijų galimybes ir trūkumus.

2009 m. spalio mėn. buvo patvirtinta ES Baltijos jūros regiono strategija, o šių metų pabaigoje, RK teigimu, Europos Komisija turėtų pateikti Dunojaus strategijos projektą. Šios dvi strategijos yra pirmieji bandymai įgyvendinti makroregionų koncepciją, kuria norima ES lygiu nustatyti didžiųjų ES regionų prioritetus ir apibrėžti konkrečias tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemones. Tikslas – veiksmingiau naudoti esamus išteklius, pavyzdžiui, transporto ir energijos tinklams tobulinti, taršai mažinti, socialiniam vystymuisi, imigracijos problemoms spręsti ar saugumo politikai gerinti. Šiandien vykusiame Regionų komiteto renginyje pirmą kartą buvo aptarta makroregionų pridėtinė vertė įvairioms Europos teritorijoms.

Regionų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas ir Mursijos autonominės srities prezidentas Ramón Luis Valcárcel Siso (ES / ELP) palankiai įvertino teritorinio požiūrio „pridedamąją vertę“ ir pabrėžė, kad kuriant makroregioną regionų valdžios institucijos turi dalyvauti šiame procese nuo pat pradžios. Jis taip pat pakvietė plačiau aptarti šį klausimą, kad būtų išvengta „dviejų greičių Europos“, kai vienos senojo žemyno šalys turi naudos iš makroregionų koncepcijos, o kitos – ne, visų pirma turint galvoje Viduržemio jūros regioną.

Už regioninę politiką atsakingo Europos Komisijos nario Johannes Hahn nuomone, „kompeksinis požiūris ir koordinuoti veiksmai įvairiose politikos srityse atneš geresnių rezultatų nei pavienės iniciatyvos. Be to, keleto šalių ir regionų sprendimas kartu siekti tikslo taip pat sustiprins ir ES sanglaudą“.

Balandžio mėn. plenarinė sesija, kurioje bus priimtas pranešimas dėl Baltijos jūros regiono strategijos

Balandžio14–15 d. vyksiančioje plenarinėje sesijoje Regionų komitetas priims Pauliina Haijanen (FI / ELP) parengtą pranešimą dėl Baltijos jūros regiono strategijos. Nuomonės projekte Laitila miesto tarybos narė ragina Komisiją įvertinti pagrindinį vietos regionų ir vietos subjektų vaidmenį ir gebėjimus įgyvendinant strategiją. Pranešėjos nuomone, regiono ir vietos lygmeniui turi tekti svarbus vaidmuo prioritetinėse srityse nustatant ir atrenkant koordinatorius ir pagrindinius svarbiausių projektų partnerius.

Regionų komiteto nariai savo politinius įsipareigojimus akivaizdžiai parodė kurdami tarpregionines grupes ir stengdamiesi palengvinti diskusijas dėl konkrečių makroregionų strategijų. Regionų komitetas, kuris siekia koordinuoto makroregionų vystymosi Europoje, savo Teritorinės sanglaudos komisijoje (COTER) sieks paspartinti bendrąsias diskusijas dėl makroregionų strategijų.

Daugiau informacijos apie konferenciją pateikiama tinklalapyje www.cor.europa.eu/macroregions.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES vietos ir regionų savivaldos atstovų asamblėja. 344 narių iš visų 27 ES valstybių narių misija – įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ir visuomenę į ES sprendimų priėmimo procesą ir nuolat informuoti jas apie ES vykdomą politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl tų politikos sričių, kurios daro poveikį miestams ir regionams. Jis taip pat gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma vietos ar regionų valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Michael Alfons

Regionų komitetas

Tel. +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar