Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/32

Brüsszel, 2010. április 13.

A Régiók Bizottsága új fejezetet nyit az uniós „makrorégiókról” szóló vitában

Az EU „makroregionális” stratégiái olyan régió-, illetve országcsoportok közös kiemelt projektjeit határozzák meg, mint a balti-tengeri régió vagy a Duna-térség. A Régiók Bizottsága (RB) által ma Brüsszelben szervezett magas szintű konferencia keretében először nyílt alkalom arra, hogy összekapcsolják az ezekről a különálló földrajzi területekről szóló vitákat, és az új fogalmat átfogóan tárgyalják. Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős uniós biztos több mint 300 politikust és szakértőt hívott meg, hogy megvitassák a már meglévő és az új makroregionális stratégiák korlátait és a bennük rejlő lehetőségeket.

A balti-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia 2009. októberi elfogadását követően – a Régiók Bizottsága ösztönzésére – az Európai Bizottság várhatóan az év végén közzéteszi a „Duna-stratégia” tervezetét. Ez a két stratégia a próbaköve az ún. makroregionális megközelítésnek, amely nagy európai régiók számára kíván uniós szinten közös kiemelt célokat kitűzni, és meghatározni a határokon átnyúló együttműködés konkrét lépéseit. A cél a rendelkezésre álló források hatékonyabb célba juttatása például a közlekedési és energiahálózatok fejlesztése, a környezetszennyezés csökkentése, vagy akár szociális, bevándorlási vagy biztonságpolitikai kérdések megoldása érdekében. A mai RB-rendezvény először nyújtott alkalmat annak megvitatására, hogy a makroregionális keret milyen hozzáadott értéket képvisel Európa különböző régiói számára.

Ramón Luis Valcárcel Siso (Spanyolország/EPP), a Régiók Bizottsága első alelnöke és Murcia spanyol autonóm közösség elnöke üdvözölte a területi megközelítés „hozzáadott értékét”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a regionális önkormányzatokat már a kezdetektől fogva be kell vonni a makrorégiók kialakításába. Emellett szélesebb körű vitára szólított fel az ún. „kétsebességű Európa” elkerülése érdekében, ahol csak a kontinens bizonyos részei részesülnek a makroregionális megközelítés áldásaiból, mások – különösen a mediterrán térség országai – viszont nem.

Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős európai biztos így nyilatkozott: „Integrált megközelítéssel, a különféle szakpolitikai területek fellépéseinek összehangolásával jobb eredmények érhetők el, mint egyedi kezdeményezésekkel. Ha valahol egy ország- és régiócsoport összefog a közös célok elérése érdekében, az az egész Unió kohéziójának a javára válik.”

Az áprilisi plenáris ülésen várhatóan elfogadják a balti-tengeri stratégiáról szóló jelentést

Április 14–15-i plenáris ülésén a Régiók Bizottsága emellett a balti-tengeri stratégiáról szóló saját jelentését is elfogadja, amelyet Pauliina Haijanen (Finnország/EPP) állított össze. Véleménytervezetében a szerző, Laitila város önkormányzatának tagja arra kéri az Európai Bizottságot, hogy ismerje el a regionális és helyi szintű szereplőknek a stratégia végrehajtásában betöltött központi jelentőségét és hozzáértését. Véleménye szerint a regionális és helyi szintnek kulcsszerepet kell adni az egyes prioritási területek koordináló szerveinek és a zászlóshajó projektek vezető partnereinek a meghatározásában és kiválasztásában.

A Régiók Bizottsága tagjai azzal bizonyították politikai elkötelezettségüket, hogy „interregionális csoportokat” alakítottak az egyes makroregionális stratégiákról szóló viták elősegítése érdekében. Arra törekedve, hogy a makroregionális stratégiákat Európa-szerte összehangoltan fejlesszék, az RB a területi kohézióval foglalkozó (COTER) szakbizottsága keretében tovább folytatja az erről szóló általános vitát.

A konferenciáról további információkat a www.cor.europa.eu/macroregions internetcímen olvashat.

Látogasson el az RB weboldalára! Cím: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága az EU regionális és helyi képviselőinek közgyűlése. A 27 európai uniós tagállam önkormányzatait képviselő 344 tagnak az a küldetése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Michael Alfons

EU Committee of the Regions

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar