Navigation path

Left navigation

Additional tools

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/28

Bruselj, 12. marec 2010

Odbor regij razpravlja v Kastilji in Leonu o zelenem, konkurenčnem in povezanem gospodarstvu

Izredna seja predsedstva Odbora regij, ki je bila včeraj v Valladolidu, se je danes končala z dvema krogoma razprav, v katerih so udeleženci pretehtali model zelenega, konkurenčnega in povezanega gospodarstva, ki je bil predlagan na nedavnem vrhu v Københavnu.

Uvodnim nagovorom predsednice Odbora regij Mercedes Bresso, predsednika pokrajinske vlade Kastilje in Leona Juana Vicenteja Herrere ter državnega sekretarja za EU Diega Lópeza Garride je sledila prva razprava, v kateri so udeleženci predstavili svoja razmišljanja o posledicah in prispevkih regij in drugih geografskih enot EU k doseganju evropskih ciljev, povezanih s podnebnimi spremembami. Na ta vprašanja so se nanašale tudi razprave danskega člana Odbora regij Knuda Andersena, ki je govoril o mnenju Odbora iz oktobra 2009 o beli knjigi Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti, ter drugega podpredsednika in ministra za gospodarstvo in zaposlovanje pokrajinske vlade Kastilje in Leona Tomása Villanueve.

V drugem krogu razprav so udeleženci obravnavali glavne izzive zelenega gospodarstva glede na potrebo po novih kvalifikacijah za nova delovna mesta. V razpravah z Odborom, katerih pobudnik je bil sekretariat predsedstva pokrajinske vlade, so podrobneje obravnavali delo pokrajinske vlade Kastilje in Leona na tem področju in predstavili načrt za električno vozilo, za katerega se zavzema Renault v sodelovanju z vlado Kastilje in Leona ter osrednjo vlado. O tem je spregovoril Ernesto Salas, pristojen za institucionalne odnose pri španski podružnici Renaulta. V razpravi sta sodelovala tudi pokrajinska predstavnika sindikatov Comisiones Obreras in Unión General de Trabajadores Ángel Hernández in Agustín Prieto ter generalni sekretar konfederacije podjetniških organizacij Kastilje in Leona (CECALE) Hector Garcia. Svoja razmišljanja je predstavil tudi predsednik komisije COTER Michel Delebarre.

Predsednica Odbora Mercedes Bresso je spomnila, da je "zelena rast" cilj, ki je verjetno deležen največ skupne podpore v današnji Evropi, ki pa v obdobju neposredno po gospodarski in finančni krizi ni zlahka dosegljiv: najprej moramo vlagati v nove panoge ter nove izdelke in storitve, da bi ustvarili zelena delovna mesta, poleg tega pa tako zaposlenim delavcem kot brezposelnim omogočiti, da pridobijo potrebne kvalifikacije za ta delovna mesta."

Predsednik pokrajinske vlade Kastilje in Leona Juan Vicente Herrera je poudaril, da je "inovativnost nedvomno pravi način za ohranitev položaja Evrope ter vseh njenih regij in držav v svetu, v katerem se pojavljajo izjemno močni tekmeci." Dodal je: "Ker smo zavezani ciljem nove evropske strategije, nam je v Kastilji in Leonu še posebej veliko do tega, da se zagotovi ustreznost kmetijstva in živinoreje za gospodarsko rast in trajnost. Veliko tudi pričakujemo od novih tehnologij na področju električnih avtomobilov in računamo na podporo Evrope, ki se mora usmeriti tudi k domačemu premogu v okviru politike varnosti oskrbe z energijo, ta pa ne sme izključevati jedrske energije."

Ena od temeljnih dejavnosti članov predsedstva med bivanjem v Kastilji in Leonu je bila torej odločna podpora novim trajnostnim tehnologijam, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji.

Opozoriti velja, da se pred kratkim sprejeto mnenje Odbora Usklajeni in trajnostni ukrepi za premagovanje izzivov, s katerimi se srečuje evropska avtomobilska industrija, in za okrepitev njenih vezi z regijami – katerega pobudnik je bil Jean-Yves Le Drian, predsednik francoske Bretanje in vodja medskupine Odbora regij za avtomobilsko industrijo – posebej nanaša na pomen zagotavljanja zadostnih javnih sredstev za spodbujanje vseh ukrepov, povezanih z raziskavami, razvojem in inovacijami v tej gospodarski panogi, čistimi tehnologijami in usposabljanjem delavcev. V tem smislu mnenje priporoča, naj proizvajalci pospešijo tehnološki prehod in zagotovijo ponudbo, ki bo zadovoljila vedno večje povpraševanje potrošnikov po okolju prijaznejših vozilih (s posebnim poudarkom na električnih avtomobilih), so bolj zanesljiva in cenovno dostopnejša.

Predsednica je sklenila z naslednjimi besedami: "Zelena delovna mesta niso več vprašanje prihodnosti. Že danes morajo namreč postati realnost. To je velikanska naloga, s katero se moramo spoprijeti kot izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti".

PREDSEDSTVO ODBORA REGIJ

Predsedstvo Odbora regij je – splošno gledano – politično gonilo Odbora.

Praviloma se sestane sedemkrat na leto: pred vsakim od petih plenarnih zasedanj v Bruslju ter na izrednih sejah vsakih šest mesecev, v državi, ki trenutno predseduje Evropski uniji. Med njegovimi poglavitnimi nalogami so odgovornost za pripravo programa političnih prednostnih nalog na začetku vsakega mandata, nadzor njegovega izvajanja in priprava poročila o oceni stanja vsako leto in na koncu mandata. Izredne seje predsedstva omogočajo vključitev analize pomembnih vprašanj, ki prispevajo k doseganju dvojnega cilja: seznanjanju državljanov z vlogo Odbora regij, po drugi strani pa seznanjanju Odbora regij z načrti, ki se spodbujajo na območju, ki gosti sejo predsedstva.

Od 344 članov Odbora regij jih je 21 iz Španije. Prihajajo iz vrst predsednikov avtonomnih regij in predstavnikov lokalnih oblasti. Angažiranost Kastilje in Leona v Evropi se med drugim odraža tudi v dejstvu, da je od leta 2008 eden od treh španskih članov predsedstva iz te pokrajine. Pred dnevi je bila njegova pomembna funkcija podaljšana za nadaljnji dve leti in pol; pokrajina Kastilja in Leon bo v predsedstvu zastopana skupaj s pokrajinama Extremaduro in Asturijo.

Obiščite spletno stran Odbora regij: www.cor.europa.eu

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Christian Gsodam

Tel. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar