Navigation path

Left navigation

Additional tools

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali.

COR/10/28

Bruxelles, 12 martie 2010

Comitetul Regiunilor participă, în Castilia-Leon, la dezbateri privind

economia ecologică, competitivă şi conectată

Şedinţa extraordinară a Biroului Comitetului Regiunilor, începută ieri la Valladolid, s-a încheiat astăzi cu două sesiuni de dezbateri în cursul cărora s-a reexaminat modelul economiei ecologice, competitive şi conectate, propus în urma recentului Summit de la Copenhaga.

După intervenţiile iniţiale din partea preşedintei Comitetului Regiunilor, dna Mercedes Bresso, a preşedintelui Guvernului regional al comunităţii autonome Castilia-Leon, dl Juan Vicente Herrera, şi a secretarului de stat pentru Uniunea Europeană, dl Diego López Garrido, a avut loc o primă dezbatere, în cadrul căreia s-a reflectat asupra impactului şi contribuţiilor pe care le-ar putea aduce regiunile şi teritoriile Uniunii la îndeplinirea obiectivelor europene legate de schimbările climatice. La aceste subiecte s-au referit intervenţiile dlui Knud Andersen, membru danez al Comitetului Regiunilor, care a făcut trimitere la Avizul Comitetului din octombrie 2009 privind Cartea albă „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acţiune la nivel european”, şi a dlui Tomás Villanueva, al doilea vicepreşedinte al Guvernului regional al comunităţii autonome Castilia-Leon, ministrul regional al economiei şi ocupării forţei de muncă.

În cadrul celei de-a doua sesiuni de dezbateri, s-au trecut în revistă principalele provocări cu care se confruntă economia ecologică, pusă în faţa nevoii de noi competenţe pentru noi locuri de muncă. Pornindu-se de la discuţiile purtate de Cancelaria Preşedinţiei comunităţii autonome cu Comitetul Regiunilor, s-au oferit detalii despre lucrările realizate de Guvernul regional Castilia-Leon în acest domeniu. Astfel, a fost prezentat proiectul de automobil electric promovat de Renault în colaborare cu Guvernul regional Castilia-Leon şi cu Guvernul Spaniei. În acest scop, la dezbatere a luat parte şi dl Ernesto Salas, responsabil cu relaţiile instituţionale în cadrul Renault Spania. La această sesiune au participat şi responsabilii regionali ai sindicatelor Comisiones Obreras şi Unión General de Trabajadores, dnii Ángel Hernández şi Agustín Prieto, precum şi secretarul general al Confederaţiei Organizaţiilor Patronale din Castilia-Leon (CECALE), dl Héctor García. De asemenea, a intervenit şi preşedintele Comisiei COTER, dl Michel Delebarre.

Preşedinta Comitetului Regiunilor, dna Mercedes Bresso, a amintit că „realizarea «creşterii ecologice» este, probabil, obiectivul cel mai amplu împărtăşit în Europa de astăzi. Cu toate acestea, ca urmare a crizei economice şi financiare, nu este şi cel mai uşor de îndeplinit: în primul rând, trebuie să investim în noi sectoare şi în noi produse şi servicii, pentru a crea locuri de muncă ecologice, iar în al doilea rând, este necesar să le permitem lucrătorilor actuali sau şomerilor să dobândească competenţele necesare pentru ocuparea acestor locuri de muncă.”

Preşedintele Guvernului regional Castilia-Leon, dl Juan Vicente Herrera, a subliniat că „inovarea este, fără îndoială, calea ce trebuie urmată pentru a menţine poziţia de lider a Europei şi a tuturor regiunilor şi ţărilor sale, într-o lume în care au început să apară concurenţi extraordinar de puternici.” Apoi, a adăugat: „regiunea noastră fiind devotată obiectivelor noii strategii europene, în Castilia-Leon ne interesează, în special, să asigurăm un rol important agriculturii şi creşterii animalelor, pentru creşterea economică şi durabilitate. De asemenea, avem mari speranţe în ce priveşte noile tehnologii pentru automobile electrice şi avem încredere în sprijinul Europei. UE trebuie să mizeze, de asemenea, pe cărbunele din producţia internă, în cadrul politicii de garantare a securităţii aprovizionării cu energie, din care nu se poate exclude energia nucleară.”

Concret, sprijinul hotărât pentru aplicarea noilor tehnologii durabile în sectorul automobilelor a constituit una dintre principalele axe în jurul căreia s-a structurat activitatea membrilor Biroului în timpul şederii lor în Castilia-Leon.

Trebuie amintit că, în Avizul recent adoptat al Comitetului pe tema „Răspunsuri concertate şi durabile pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă sectorul european al automobilelor şi pentru a consolida legăturile acestuia cu regiunile”, elaborat de dl Jean-Yves Le Drian, preşedintele Consiliului Regional din Bretania (Franţa), care conduce Intergrupul pentru automobile constituit în cadrul Comitetului Regiunilor, se menţionează în mod deosebit importanţa garantării de fonduri publice suficiente pentru stimularea tuturor măsurilor care au legătură cu cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în acest sector, precum şi cu tehnologiile nepoluante şi formarea lucrătorilor. În acest sens, avizul invită producătorii de automobile să accelereze tranziţia tehnologică şi să-şi adapteze oferta la cererea consumatorilor, care, într-un număr din ce în ce mai mare, optează pentru vehicule mai puţin poluante (cu trimitere specifică la automobilele electrice), mai fiabile şi cu preţuri accesibile.

Preşedinta Mercedes Bresso a conchis: „Locurile de muncă ecologice nu mai reprezintă o temă a viitorului, ci trebuie să devină o realitate a zilelor noastre. Aceasta este sarcina uriaşă pe care trebuie să o îndeplinim, în calitatea noastră de aleşi locali şi regionali.”

Biroul Comitetului Regiunilor

În linii mari, Biroul este motorul politic al Comitetului Regiunilor. În general, ţine şapte şedinţe pe an: câte una înainte de fiecare dintre cele cinci sesiuni plenare de la Bruxelles şi, în mod extraordinar, câte una pe semestru, în ţara care deţine Preşedinţia Uniunii Europene. Merită subliniat că, printre funcţiile principale ale Biroului, se numără elaborarea programului priorităţilor politice la începutul fiecărui mandat, supravegherea aplicării acestuia şi pregătirea unui raport de evaluare în fiecare an şi la sfârşitul mandatului. Şedinţele extraordinare ale Biroului permit examinarea unor aspecte de interes, care contribuie la îndeplinirea unui dublu obiectiv: pe de o parte, cetăţenii află mai multe despre rolul Comitetului Regiunilor, iar, pe de altă parte, Comitetul, la rândul său, ia cunoştinţă de proiectele desfăşurate de teritoriul care găzduieşte şedinţa Biroului.

Dintre cei 344 de membri titulari care alcătuiesc Comitetul Regiunilor, 21 sunt spanioli. Aceştia sunt preşedinţi ai comunităţilor autonome şi reprezentanţi ai autorităţilor locale. Castilia-Leon îşi face simţită prezenţa în Europa şi datorită faptului că, începând din 2008, unul dintre cei trei membri spanioli ai Biroului provine din această regiune. Cu puţin timp în urmă, mandatul acestuia a fost reînnoit pentru o perioadă de doi ani şi jumătate, ceilalţi doi membri spanioli ai Biroului fiind reprezentanţi ai regiunilor Extremadura şi Asturias.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Christian Gsodam

Tel. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar