Navigation path

Left navigation

Additional tools

ES vietos ir regionų atstovų asamblėja

COR/10/28

2010 m. kovo 12 d., Briuselis

Regionų komitetas dalyvauja Kastilijoje ir Leone surengtose diskusijose dėl ekologiškos, konkurencingos ir nuoseklios ekonomikos

Vakar Valjadolide prasidėjęs neeilinis Regionų komiteto biuro posėdis šiandien baigėsi dviem diskusijų sesijomis, kuriose buvo suteikta galimybė dar kartą apsvarstyti Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikime pasiūlytą ekologiškos, konkurencingos ir nuoseklios ekonomikos modelį.

Po Regionų komiteto pirmininkės Mercedes Bresso, Kastilijos ir Leono tarybos pirmininko Juan Vicente Herrera ir Europos Sąjungos reikalų valstybės sekretoriaus Diego López Garrido įžanginių kalbų prasidėjo pirmoji diskusija, kurioje buvo svarstoma, koks galėtų būti Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijų poveikis ir indėlis įgyvendinant Europos tikslus, susijusius su klimato kaita. Į šiuos klausimus dėmesys buvo sutelktas Regionų komiteto nario iš Danijos Knud Andersen, paminėjusio 2009 m. spalio mėn. Komiteto nuomonę dėl baltosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“, ir Kastilijos ir Leono tarybos antrojo pirmininko pavaduotojo ir patarėjo ekonomikos ir užimtumo klausimais Tomás Villanueva kalbose.

Antrojoje diskusijų sesijoje buvo apžvelgti pagrindiniai su ekologiška ekonomika susiję sunkumai atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti naujus gebėjimus naujoms darbo vietoms. Pirmininko kabineto inicijuotos diskusijos su Komitetu padėjo išsamiai atskleisti Kastilijos ir Leono tarybos šioje srityje atliekamą darbą. Diskusijų metu buvo pristatytas elektra varomo automobilio projektas, kurį propaguoja „Renault“ gamykla kartu su Kastilijos ir Leono vyriausybe ir vykdomąja valdžia, todėl jose dalyvavo už institucinius santykius atsakingas Ispanijos „Renault“ gamyklos atstovas Ernesto Salas. Šioje sesijoje dalyvavo ir profesinėms sąjungoms Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores atstovaujantys regiono lyderiai Ángel Hernández ir Agustín Prieto, taip pat Kastilijos ir Leono įmonių organizacijų konfederacijos generalinis sekretorius Héctor García. Be to, kalbėjo COTER komisijos pirmininkas Michel Delebarre.

Komiteto pirmininkė Mercedes Bresso pabrėžė, kad ekologiškas augimas, ko gero, yra daugiausia pritarimo šiandienos Europoje sulaukęs tikslas. Tačiau po ekonomikos ir finansų krizės jį pasiekti nėra lengva. Visų pirma būtina investuoti į naujus sektorius, naujus produktus ir paslaugas, kad būtų sukurtos ekologiškos darbo vietos, antra, dabartiniams darbuotojams ar bedarbiams reikia suteikti galimybę įgyti tokiam darbui reikalingų gebėjimų.

Kastilijos ir Leono tarybos pirmininkas Juan Vicente Herrera pabrėžė, kad inovacijos, be abejonės, yra būdas Europai, visoms jos šalims ir regionams išlaikyti savo pozicijas pasaulyje iškilus itin galingiems konkurentams. Jis pabrėžė, kad Kastilijos ir Leono regionas prisideda prie naujosios Europos strategijos tikslų įgyvendinimo ir ypač siekia užtikrinti žemės ūkio ir gyvulininkystės svarbą ekonomikos augimui ir tvarumui. Regionas daug vilčių deda į naujas elektra varomo automobilio technologijas ir tikisi Europos paramos, kadangi ji turi skatinti vietos anglies naudojimą vykdydama savo energijos tiekimo saugumo politiką, iš kurios negalima išskirti branduolinės energijos.

Konkrečiai kalbant, įsipareigojimas siekti naujų tvarių technologijų automobilių sektoriuje buvo vienas pagrindinių biuro narių veiklos Kastilijoje ir Leone aspektų.

Reikėtų priminti, kad neseniai priimtoje Komiteto nuomonėje „Konkretūs ir tvarūs veiksmai Europos automobilių pramonės problemoms spręsti ir geresniam jos įsitvirtinimui ES teritorijose užtikrinti“, kurią parengti paskatino jungtinei grupei dėl automobilių pramonės vadovaujantis Bretanės (Prancūzija) regiono tarybos pirmininkas Jean-Yves Le Drian, ypač akcentuojama būtinybė užtikrinti pakankamai viešųjų lėšų skatinti visoms mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų šiame sektoriuje, taip pat švarių technologijų ir darbuotojų mokymo priemonėms. Toje pačioje nuomonėje gamintojai raginami paspartinti technologinį perėjimą ir pasiūlą pritaikyti prie vartotojų, kurie vis dažniau renkasi ekologiškesnes (konkrečiai kalbama apie elektra varomą automobilį), patikimesnes ir pigesnes transporto priemones, poreikių.

Pirmininkė Mercedes Bresso teigė, kad ekologiškos darbo vietos nebėra ateities klausimas. Jau šiandien tai turi tapti tikrove. Šis didžiulis uždavinys tenka vietos ir regionų atstovams.lt

Regionų komiteto biuras

Biuras iš esmės yra Regionų komiteto politinė varomoji jėga.

Paprastai vyksta septyni biuro posėdžiai per metus: prieš kiekvieną iš penkių Briuselyje vykstančių plenarinių sesijų ir kas pusmetį (neeiliniai posėdžiai) pagal rotacijos principą Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioje šalyje. Iš pagrindinių biuro funkcijų reikėtų išskirti politinių prioritetų programos rengimą kiekvienos kadencijos pradžioje, jos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimo ataskaitos rengimą kasmet ir pasibaigus kadencijai. Neeiliniai biuro posėdžiai suteikia galimybę apsvarstyti svarbius klausimus, kurie padeda pasiekti dvigubą tikslą: viena, piliečiai supažindinami su Regionų komiteto vaidmeniu, kita, Komitetas sužino apie regione, kuriame rengiamas biuro posėdis, vykdomus projektus.

Regionų komitetą sudaro 344 nariai, iš kurių 21 yra iš Ispanijos. Tai autonominių bendrijų pirmininkai ir vietos valdžios institucijų atstovai. Kalbant apie atstovavimą Europos lygiu, Kastilijos ir Leono regionas gali didžiuotis tuo, kad nuo 2008 m. vienas iš trijų Ispanijai atstovaujančių biuro narių yra kilęs iš šio regiono. Prieš keletą dienų šis vadovaujamas vaidmuo atnaujintas naujam dviejų su puse metų laikotarpiui kartu su Estremadūros ir Astūrijos regionais.

Apsilankykite Regionų komiteto tinklalapyje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra Europos Sąjungos regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. 344 narių iš visų 27 ES valstybių narių misija – įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ir visuomenę į ES sprendimų priėmimo procesą ir nuolat informuoti jas apie ES vykdomą politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl tų politikos sričių, kurios daro poveikį miestams ir regionams. Komitetas taip pat gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma vietos ar regionų valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Christian Gsodam

Tel. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar