Navigation path

Left navigation

Additional tools

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/28

Brüsszel, 2010. március 12.

A Régiók Bizottsága Kasztília és Leónban tanácskozik a zöld, versenyképes és hálózati gazdaságról

A Régiók Bizottsága tegnap Valladolidban kezdődött rendkívüli elnökségi ülése ma két vitafórummal folytatódott, amelyeken sikerült áttekinteni a zöld, versenyképes és hálózati gazdaság modelljét, melyet a közelmúltban tartott koppenhágai csúcsot követően vázoltak fel.

A program nyitóbeszédekkel kezdődött: Mercedes Bresso, a Régiók Bizottsága elnöke; Juan Vicente Herrera, Kasztília és León regionális kormányának elnöke, illetve Diego López Garrido, uniós ügyekért felelős államtitkár szólalt fel. Ezt követően került sor az első vitára, melyen a résztvevők azt a témakört járták körül, hogy az uniós régiók és területek miként tudnak aktívan hozzájárulni az éghajlatváltozással kapcsolatos európai célkitűzések megvalósításához. Felszólalásában ezekkel a kérdésekkel foglalkozott Knud Andersen, a Régiók Bizottsága dán tagja is, aki utalt a „Fehér könyv – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című 2009. októberi RB-s véleményre. Ugyanezt emelte ki Tomás Villanueva, Kasztília és León regionális kormányának gazdasági és foglalkoztatási ügyekkel foglalkozó tagja is, aki egyben a kormány második alelnöke.

A második vitafórumon a zöld gazdaságot érő legfőbb kihívásokat vették számba, melyek szerint az új munkahelyekhez új készségekre van szükség. A regionális kormány elnöki tanácsa megbeszéléseket kezdeményezett az RB-vel; ezekből kiindulva részletezték, hogy milyen munkát végez Kasztília és León regionális kormánya ezen a téren, illetve bemutatták a Renault, Kasztília és León regionális kormánya, valamint a központi kormány által közösen életre hívott elektronikus autó projektet. Ennek kapcsán Ernesto Salas, a Renault spanyolországi leányvállalatának intézményi kapcsolatokért felelős munkatársa is részt vett a megbeszélésen. Ezen a vitafórumon részt vett Ángel Hernández és Agustín Prieto is, a Munkások Bizottsága, illetve az Általános Munkásunió elnevezésű szakszervezetek regionális képviselői, valamint Héctor García, a CECALE (Kasztília és León Munkaadói Szervezeteinek Konföderációja) főtitkára. A COTER szakbizottság elnöke, Michel Delabarre is felszólalt.

Az RB elnöke, Mercedes Bresso emlékeztetett arra, hogy „manapság minden bizonnyal a „zöld növekedés” a mindenki által leginkább elfogadott európai célkitűzés. Ugyanakkor a pénzügyi és gazdasági válságot követően nem éppen könnyű megvalósítani ezt: először is új ágazatokba, új termékekbe és szolgáltatásokba kell beruháznunk ahhoz, hogy zöld munkahelyek jöjjenek létre. Másodszor pedig lehetővé kell tenni, hogy a jelenlegi munkavállalók és a munkanélküliek is megszerezhessék az ilyen munkahelyek betöltéséhez szükséges képesítéseket.” Kasztília és León regionális kormányának elnöke, Juan Vicente Herrera hangsúlyozta, hogy „kétségtelenül az innováció a kulcsa annak, hogy sikerüljön megtartani Európa, illetve minden európai régió és ország helyzetét egy olyan világban, amelyben rendkívül erős versenytársak lépnek színre”. Hozzátette, hogy „az új európai stratégia céljai iránt elkötelezve számunkra Kasztília és Leónban elsősorban az a fontos, hogy biztosítani tudjuk, hogy a mezőgazdaság és az állattenyésztés fontos szerepet töltsön be a gazdasági növekedésben és a fenntarthatóságban”. Egyszersmind nagy várakozásokkal tekintünk az elektromos autó jelentette új technológiák elé, bízva az európai támogatásban, amelynek az energiaellátás biztonságára szolgáló politika keretében ösztönöznie kell a helyi szénkitermelést. Az energiaellátásból pedig nem szabad kihagyni a nukleáris energiát sem.”

A munkának, melyet az elnökség tagjai Kasztília és León-i tartózkodásuk alatt végeztek, az autóiparban alkalmazandó új, fenntartható technológiák iránti szilárd elkötelezettség volt az egyik vezérmotívuma. Emlékeztetni kell arra, hogy az „Egyeztetett és tartós válaszok az európai gépjárműiparral kapcsolatos kihívások megválaszolására és a területi kötődés megerősítésére” című, közelmúltban elfogadott RB-s vélemény, amelynek elkészítését egyébként a Régiók Bizottságán belül felállított gépjármű-munkacsoport francia elnöke, a Bretagne elnöki tisztét is betöltő Jean-Yves Le Drian szorgalmazta, konkrétan megemlíti, hogy elegendő közforrást kell biztosítani olyan intézkedések ösztönzésére, amelyek az ágazat innovációjával, illetve a kutatással, a fejlesztéssel, a tiszta technológiákkal és a munkaerő képzésével kapcsolatosak. Ugyanebből kiindulva a vélemény gyorsabb technológiai átállásra szólítja fel a gyártókat, illetve arra, hogy olyan kínálatot biztosítsanak, amely jobban megfelel a fogyasztói elvárásoknak, hiszen egyre nagyobb az igény a környezetkímélőbb, megbízhatóbb és elérhető árú gépjárművek iránt (melyeken belül külön említést érdemel az elektronikus autó).

Bresso elnök leszögezte, hogy „a zöld munkahelyek nem a jövő zenéjét, hanem a jelen realitását kell hogy jelentsék. Ez az a gigászi feladat, amellyel megválasztott helyi és regionális képviselőkként meg kell birkóznunk.”

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKSÉGE

Az Elnökséget tulajdonképpen az RB politikai motorjának tekinthetjük, amely általában évente hét alkalommal ülésezik: az öt brüsszeli plenáris ülés előtt, valamint félévente egyszer rendkívüli ülés keretében, a Tanács soros elnökségi tisztét betöltő tagállamban. Az Elnökség fő feladatai közül kiemelendő a politikai prioritásokat tartalmazó program kidolgozása minden mandátumidőszak kezdetén, az említett program végrehajtásának felügyelete, valamint értékelő jelentés készítése minden évben, illetve a mandátumidőszak végén. A kihelyezett elnökségi ülések fontos témák elemzését is lehetővé teszik. Ez kettős célt szolgál: egyrészt megismertetni a polgárokkal a Régiók Bizottsága szerepét, másrészt pedig így maga az RB is tudomást szerezhet olyan projektekről, melyek az elnökségi ülésnek otthont adó régióhoz kötődnek.

Spanyolországnak 21 tagja van a 344 tagú Régiók Bizottságában. Autonóm tartományok elnökeiről és helyi önkormányzatok képviselőiről van szó. Kasztília és León európai jelenlétét erősíti többek között, hogy a 2008-ban megválasztott Elnökség három spanyol tagjának egyike ezt a tartományt képviseli (a másik kettő pedig Extremadurát, illetve Asztúriát). Néhány nappal ezelőtt újabb két és fél évre megújították ezt a vezető szerepet.

Látogasson el az RB weboldalára! Cím: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága az EU regionális és helyi képviselőinek közgyűlése. A 27 európai uniós tagállam önkormányzataitól delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Christian Gsodam

Tel.: + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar