Navigation path

Left navigation

Additional tools

Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ

COR/10/28

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2010

Η Επιτροπή των Περιφερειών συζητά το μοντέ της πράσινης, ανταγωνιστικής και συνδεδεμένης οικονομίας στην περιφέρεια Castilla y León

Η έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών, που άρχισε χθες στην πόλη Valladolid της Ισπανίας, ολοκληρώθηκε σήμερα με δύο συνεδρίες συζητήσεων, κατά τις οποίες εξετάσθηκε το πρότυπο της πράσινης, ανταγωνιστικής και συνδεδεμένης οικονομίας που θεσπίσθηκε μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης.

Μετά τις αρχικές παρεμβάσεις της Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών κ. Mercedes Bresso, του Προέδρου της Κυβέρνησης της Castilla y León κ. Juan Vicente Herrera και του Ισπανού Υφυπουργού για την Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Diego López Garrido, διεξήχθη μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά των περιφερειών και των δήμων της Ένωσης στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική αλλαγή. Γύρω από αυτό το ζήτημα περιστράφηκαν οι παρεμβάσεις του μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών από τη Δανία κ. Knud Andersen, o οποίος αναφέρθηκε στη γνωμοδότηση της ΕΤΠ του Οκτωβρίου 2009 για τη Λευκή Βίβλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης», και του Β΄ Αντιπροέδρου και συμβούλου οικονομίας και απασχόλησης της Κυβέρνησης της Castilla y León κ. Tomás Villanueva.

Κατά τη δεύτερη συνεδρία εξετάσθηκαν οι κυριότερες προκλήσεις της πράσινης οικονομίας, ενόψει της ανάγκης νέων δεξιοτήτων για νέες θέσεις απασχόλησης. Με αφετηρία τις συζητήσεις του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου με την ΕΤΠ, περιγράφηκε το έργο της Κυβέρνησης της Castilla y León στον τομέα και εκτέθηκε το πρόγραμμα για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που εκπόνησε η Renault σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Castilla y León και την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας, παρουσία του υπευθύνου θεσμικών σχέσεων της Renault Ισπανίας κ. Ernesto Salas. Στη συνεδρία αυτή συμμετείχαν επίσης οι περιφερειακοί αρμόδιοι των συνδικαλιστικών ενώσεων Comisiones Obreras και Unión General de Trabajadores κκ. Ángel Hernández και Agustín Prieto, καθώς και ο γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εργοδοτικών Οργανώσεων της Castilla y León (CECALE) κ. Héctor García. Παρενέβη επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής COTER κ. Michel Delabarre.

Η Πρόεδρος της ΕΤΠ κ. Mercedes Bresso υπενθύμισε ότι «η "πράσινη ανάπτυξη" είναι μάλλον ο ευρύτερα αποδεκτός στόχος σήμερα στην Ευρώπη. Ωστόσο, μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, δεν είναι και ο πλέον εύκολος: πρέπει, πρώτον, να επενδύσουμε σε νέους τομείς και σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθούν πράσινες θέσεις απασχόλησης και, δεύτερον, να δώσουμε τη δυνατότητα στους σημερινούς εργαζόμενους και ανέργους να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για αυτές τις εργασίες».

Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Castilla y León κ. Juan Vicente Herrera υπογράμμισε ότι «η καινοτομία είναι, αναμφίβολα, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν η Ευρώπη και κάθε περιφέρεια και χώρα της για να διατηρήσουν τη θέση τους σε έναν κόσμο όπου τελευταία έχουν εμφανιστεί εξαιρετικά ισχυροί ανταγωνιστές». Στη συνέχεια τόνισε ότι «συντασσόμενοι με τους στόχους της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής, στην Castilla y León μας ενδιαφέρει ιδίως να διατηρήσουμε τη χρησιμότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας για την οικονομική ανάπτυξη και την αειφορία. Έχουμε εναποθέσει, επίσης, μεγάλες προσδοκίες στις νέες τεχνολογίες του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και υπολογίζουμε στην υποστήριξη της Ευρώπης, η οποία θα πρέπει να προκρίνει την εγχώρια παραγωγή άνθρακα στο πλαίσιο της πολιτικής για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, χωρίς ωστόσο να αποκλείει και την ατομική ενέργεια».

Ειδικότερα, η στήριξη των νέων βιώσιμων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στον κλάδο της αυτοκίνησης αποτέλεσε έναν από τους κύριους άξονες της δράσης των μελών του Προεδρείου κατά την παραμονή τους στην Castilla y León. Υπενθυμίζεται ότι η γνωμοδότηση που υιοθέτησε πρόσφατα η ΕΤΠ με θέμα «Συντονισμένες και βιώσιμες δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και την ενίσχυση των δεσμών της με τις περιφέρειες» κατόπιν προτροπής του κ. Jean-Yves Le Drian, περιφερειάρχη της Βρετάνης (Γαλλία) και προέδρου της διαπεριφερειακής ομάδας της ΕΤΠ για την αυτοκίνηση, αναφέρεται ξεκάθαρα στη σημασία της εξασφάλισης επαρκών δημόσιων πόρων για την τόνωση όλων των δράσεων που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία του κλάδου, τις καθαρές τεχνολογίες και την κατάρτιση των εργαζομένων. Προς τούτο, η γνωμοδότηση ζητά από τους κατασκευαστές επίσπευση της τεχνολογικής μετάβασης και προσφορά που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγουν όλο και πιο συχνά λιγότερο ρυπογόνα (με ειδική μνεία στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο), πιο αξιόπιστα και με πιο προσιτές τιμές οχήματα.

Εν κατακλείδι, η κ. Bresso δήλωσε ότι «οι πράσινες θέσεις απασχόλησης δεν αποτελούν πλέον ζήτημα του μέλλοντος, αλλά πρέπει να καταστούν πραγματικότητα εδώ και σήμερα. Αυτό είναι το τιτάνιο έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε ως εκλεγμένοι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί».

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Το Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών αποτελεί, σε γενικές γραμμές, την κινητήρια πολιτική της δύναμη.

Κατά γενικό κανόνα, διεξάγει επτά συνεδριάσεις ετησίως: πριν από καθεμία εκ των πέντε συνόδων ολομέλειας στις Βρυξέλλες και μία έκτακτη συνεδρίαση ανά εξάμηνο στη χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των βασικών λειτουργιών του, αξίζει να αναφερθεί ότι το Προεδρείο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του προγράμματος πολιτικών προτεραιοτήτων στην έναρξη της κάθε θητείας, την εποπτεία της εφαρμογής του και την προετοιμασία έκθεσης αξιολόγησης κάθε χρόνο καθώς και στο τέλος της θητείας. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Προεδρείου μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάλυση θεμάτων ενδιαφέροντος, που συμβάλουν στην επίτευξη ενός διπλού στόχου: αφενός, να εξηγηθεί στους πολίτες ο ρόλος της ΕΤΠ και, αφετέρου, να γνωρίσει και η ΕΤΠ, με τη σειρά της, τα έργα που αναπτύσσει η περιοχή που φιλοξενεί τη συνεδρίαση του Προεδρείου.

Η Ισπανία διαθέτει 21 μέλη από τα 344 που αποτελούν την Επιτροπή των Περιφερειών. Πρόκειται για προέδρους των αυτόνομων περιφερειών και εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Η στήριξη της παρουσίας της Castilla y León στην Ευρώπη εκφράζεται, μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι από το 2008 ένα από τα τρία μέλη του Προεδρείου της ΕΤΠ από την Ισπανία προέρχεται από την περιφέρεια Castilla y León. Πριν από λίγες μέρες, η Castilla y León ανανέωσε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο για νέα περίοδο δυόμιση χρόνων μαζί με τις περιφέρειες της Extremadura και της Asturias.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΤΠ: www.cor.europa.eu

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Christian Gsodam

Τηλ. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Για να συμβουλευθείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, κάνετε κλικ εδώ.


Side Bar