Navigation path

Left navigation

Additional tools

Асамблея на представителите на местните и регионалните власти в ЕС

COR/10/28

Брюксел, 12 март 2010 г.

Комитетът на регионите обсъжда в Кастилия и Леон модел на екологична, конкурентна и свързана икономика

Извънредното заседание на Бюрото на Комитета на регионите, което се провежда от вчера във Валядолид, завърши днес с две сесии, на които бе разискван модела на екологична, конкурентна и свързана икономика, предложен на последната Среща на върха в Копенхаген.

След встъпителните изказвания на председателя на Комитета на регионите Мерчедес Бресо, на министър-председателя на Кастилия и Леон Хуан Висенте Ерера и на държавния секретар по европейските въпроси Диего Лопес Гаридо, се състоя първия дебат, на който бяха обсъдени последиците от изменението на климата и как регионите и териториите на Европейския съюз могат да допринесат за постигане на целите в тази област. Тези въпроси разгледаха в изказванията си членът на КР от Дания Кнуд Андерсен, който се позова на становището на Комитета на регионите от октомври 2009 г. относно „Бяла книга „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“ и Томас Виянуева, втори заместник-председател и съветник по стопанската дейност и заетостта на правителството на Кастилия и Леон.

През втората част на дебата бяха обсъдени основните предизвикателства пред екологичната икономика, изправена пред необходимостта от нови квалификации за нови работни места. Дейностите, осъществявани от правителството на Кастилия и Леон в тази област, бяха представени в разискванията, които ръководството на областта организира с Комитета. Представен беше и проектът за електрически автомобил, осъществяван от Рено с подкрепата на правителството на Кастилия и Леон и правителството на Испания, в присъствието на Ернесто Салас, отговарящ за институционалните връзки на Рено в Испания. В този дебат участие взеха и регионалните лидери на профсъюзите Работнически комисии и Общ съюз на работниците, Анхел Ернандес и Агустин Пиеро, както и генералният секретар на Конфедерацията на организациите на работодателите на Кастилия и Леон, Хектор Гарсия. Думата все и председателят на Комисията по политика на териториално сближаване на КР, Мишел Делбар.

Председателят на Комитета на регионите Мерчедес Бресо припомни, че „екологичният растеж е може би най-споделената цел в днешна Европа. Но след икономическата и финансовата криза не е лесно да бъде постигната. На първо място трябва да инвестираме в нови сектори, нови продукти и услуги, за да създадем екологични работни места, на второ място е необходимо да дадем възможност на работещите и на безработните да придобият необходимите умения за тези работни места.“

Министър-председателят на Кастилия и Леон Хуан Висенте Ерера обеляза, че „без съмнение иновациите са пътят за запазване позициите на Европа и всички нейни региони и държави в един свят, където се появиха много силни конкуренти. Той подчерта: „В Кастилия и Леон сме приели целите на новата европейска стратегия, усилията ни са насочени към селското стопанство и говедовъдството за икономически растеж и устойчивост. Имаме също големи очаквания от новите технологии и електромобила и разчитаме на подкрепата на Европа, която също трябва да заложи на местните залежи от въглища в рамките на политиката за сигурност на енергийните доставки, която не трябва да изключва атомната енергия.“

По-конкретно дейността на членовете на Бюрото в Кастилия и Леон беше насочена основно към поетия ангажимент за развитие на нови, устойчиви технологии в автомобилния сектор.

Добре е да се припомни, че в наскоро приетото становище на Комитета „Съгласувани и устойчиви отговори с цел посрещане на предизвикателствата, пред които е изправен европейският автомобилен сектор и укрепване на териториалното му значение“, предложено от Жан-Ив льо Дриан, президент на областта Бретан във Франция и председател на интергрупата за автомобилния сектор на Комитета на регионите, се подчертава колко е важно да се гарантират достатъчно публични средства за насърчаване на всички мерки, свързани с научните изследвания, развойната дейност и иновациите в този сектор, чистите технологии и обучението на работниците. В същия дух становището приканва производителите да ускорят технологичния преход и да отговарят на търсенето на потребителите, които все повече се ориентират към по-малко замърсяващи автомобили (специално се посочва електромобилът), по-сигурни и на достъпни цени.

Г-жа Мерчедес Бресо каза в заключение: „Екологичните работни места не са вече въпрос на бъдеще, те трябва да станат действителност още днес. Като избраници на местно и регионално равнище, трябва да се заемем с тази титанична задача.“

Бюрото на комитета на регионите

Бюрото на Комитета на регионите е, в общи линии, неговият политически двигател.

По принцип заседава седем пъти в годината - преди всяка от петте пленарни сесии в Брюксел и две извънредни заседания годишно, по едно във всяка държава, председателстваща Европейския съюз на ротационен принцип. В основните задължения на Бюрото влиза приемането на програма на политическите приоритети в началото на всеки мандат, проследяване на изпълнението и изготвяне на доклад за оценка всяка година и в края на мандата. Извънредните заседания на Бюрото дават възможност да се обсъдят и анализират други важни въпроси и да се постигне двойна цел: от една страна да се представи на гражданите документът на Комитета на регионите, а от друга – Комитетът да се запознае с водещи проекти в региона, където се провежда заседанието на Бюрото

Испания има 21 (от общо 344) членове на Комитета на регионите. Те са министър-председатели на автономните области и други представители на местните и регионалните власти. За представителството си в Европа Кастилия и Леон разчита между другото на факта, че от 2008 г. един от тримата испански членове на Бюрото е неин представител. Преди броени дни той беше преизбран за период от две години и половина, заедно с представителите на Екстремадура и Астуриас.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация, моля свържете се с:

Christian Gsodam

Tel. + 32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.


Side Bar