Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI UNIÓRégiók Bizottsága

Sajtóközlemény

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/26

Brüsszel, 2010. március 9.Céljai véghezvitele érdekében az EU 2020 stratégiának szüksége van a helyi és regionális önkormányzatokra

A Régiók Bizottsága pozitívan fogadja az Európa 2020 stratégiában kitűzött célokat és javasolt kormányzati módot, de rámutat arra, hogy a stratégia mindaddig nem lehet megfelelően hatékony, ameddig a helyi és regionális önkormányzatok csak a döntés meghozatala után, a végrehajtásban kapnak szerepet.

Az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című európai bizottsági közlemény elfogadása utáni fe lszólalásában a Régiók Bizottsága elnöke, Mercedes Bresso elmondta, hogy „a javasolt stratégia jobban megfelel a valóságnak, mint az, amivel abban a konzultációs dokumentumban találkoztunk, amelyről az RB 2009 végén fejtette ki véleményét . Végre felméri ugyanis a vállalkozásainkat, polgárainkat és régióinkat sújtó válság nagyságát." Az RB elnöke hozzátette: „Úgy vélem, örömre ad okot az, hogy az »Európa 2020« mindenekelőtt egy a válságból kivezető stratégiára tesz javaslatot, amelyet a jövőre vonatkozó iránymutatások követnek – az európai szociális modell kiterjesztéseként, nem pedig szakítva azzal.”

Mercedes Bresso mindazonáltal sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európa 2020 stratégia nem igazán vonta le a lisszaboni stratégia kudarcának tanulságait. „Az Európa 2020 stratégia nem megy elég messzire a rendelkezésre álló erők mozgósításában. Jóval hatékonyabb lehetne, ha a helyi és regionális önkormányzatok számára lehetővé tenné, hogy aktív részt vállaljanak a nemzeti reformprogramok és a kiemelt kezdeményezések kialakításában is, és nem csupán azok végrehajtására korlátozódna a szerepük” – emelte ki az elnök. Ennél is sajnálatosabb, hogy a stratégia a jelenleg ismertetett formájában megáll a nemzeti szintnél, és nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy számos országban a gazdaságpolitika legfontosabb szereplői a régiók: támogatják az innovációt, a kis- és középvállalkozásokat, az egész életen át tartó tanulást, a munkaerőpiacra való kilépést stb. „Ez elég kiábrándító” – tette hozzá Mercedes Bresso.

Az RB egyébiránt helyteleníti a területi kohézió megvalósításával kapcsolatos konkrét intézkedések teljes hiányát is: „Nem hagyhatunk ki egy ilyen alkalmat éppen akkor, amikor a Lisszaboni Szerződés nemrégiben hatályba lépett” – hangsúlyozta a Régiók Bizottsága elnöke. „Ezért aztán mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvalósuljon az »inkluzív növekedés« célkitűzése; egy olyan kiemelt kezdeményezésre teszünk majd javaslatot, amely például a közszolgáltatások minősége és elérhetősége terén összefonja a területi dimenziót a társadalmi kohézióval.”

Az intelligens, környezetbarát és inkluzív növekedés hármas célkitűzése, valamint a javasolt hét kiemelt kezdeményezés is tükrözi a helyi és regionális önkormányzatok előtt álló kihívásokat és problémákat, ezért a Régiók Bizottsága kiáll mellettük. A szegénység visszaszorítása, a közbeszerzési piacok és az állami támogatások szabályainak rendezése üdvözlendő elemei az új stratégiának. De ahhoz, hogy ez az európai stratégia életképes legyen, mélyebben kell vizsgálni a pénzügyi eszközökre vonatkozó kulcsfontosságú kérdést is. A stratégia pénzügyi dimenziójáról szólva Mercedes Bresso hangsúlyozni kívánta, hogy „a Régiók Bizottsága különösen figyelemmel fogja kísérni az Európa 2020 stratégia, a kohéziós politika és az EU jövőbeli költségvetése összhangját. A Lisszaboni Szerződésnek megfelelően az RB ugyanígy ügyelni fog arra, hogy a stratégia végrehajtását szolgáló jogalkotási tervezetek teljes mértékben tiszteletben tartsák a szubszidiaritásról szóló új jegyzőkönyv által előírt feltételeket. Minden új jogalkotási javaslat esetében figyelembe kell venni azt a követelményt, hogy az Unióra, a nemzeti kormányokra, illetve a regionális vagy helyi önkormányzatokra háruló pénzügyi vagy adminisztratív terhek a lehető legalacsonyabb szinten maradjanak, és arányban álljanak az elérendő céllal.”

Kérjük, látogasson el az RB honlapjára: www.cor.europa.eu .

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága az EU regionális és helyi képviselőinek közgyűlése. A 27 európai uniós tagállam önkormányzatait képviselő 344 tagnak az a küldetése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információk:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

T el.: + 32 2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar