Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΕπιτροπή των Περιφερειών

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕCOR/09/117

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2009

Ανατολική εταιρική σχέση: ο κ. Luc Van den Brande απευθύνει έκκληση, ενώπιον των Υπουργών Εξωτερικών, για μια “εδαφική” προσέγγιση
και προτείνει μηχανισμούς συνεργασίας

Χρειάζεται να εισαχθεί μια “εδαφική” προσέγγιση και να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, με τη συνδρομή συγκεκριμένων μηχανισμών. Αυτά τόνισε ο κ. Luc Van den Brande, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΤΠ), κατά την παρουσίασή του στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των εταίρων χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 8 Δεκεμβρίου. Η συμμετοχή του Προέδρου της ΕΤΠ στη συνάντηση ανταποκρινόταν σε πρόσκληση της Σουηδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως συνέχεια της συμμετοχής του στην Εναρκτήρια Σύνοδο Κορυφής της 7ης Μαΐου 2009 και στις τέσσερις πλατφόρμες διαβούλευσης που ακολούθησαν.

«Η ΕΤΠ προτείνει να αναπτυχθεί μια πραγματική “εδαφική” διάσταση στην Ανατολική εταιρική σχέση», ανακοίνωσε ο κ. Luc Van den Brande. «Γι’ αυτό, απευθύνω έκκληση στα 27 κράτη μέλη και στις 6 εταίρους χώρες να συνάψουν πολυμερή συμφωνία, βάσει της οποίας η χρήση του θεσμού του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) θα επιτρέπεται στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, όπως ακριβώς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη επαφών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε να τονωθεί η ενεργός συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στην Ανατολική εταιρική σχέση».

Η ΕΤΠ μελετά και άλλες δυνατές μεθόδους συνεργασίας, όπως η συμμετοχή των εταίρων χωρών σε δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στις χώρες της ΕΕ, με χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων, γεγονός που θα τους προσέφερε αποτελεσματική βοήθεια ώστε να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες, ενώ θα συνεισέφερε και στις προσπάθειες υπέρ της χρηστής διακυβέρνησης. Θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν και να υποστηριχθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και νέες πρακτικές, όπως η ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων μεταξύ τοπικών και περιφερειακών οργανισμών της ΕΕ και των εταίρων χωρών.

Κλείνοντας, ο κ. Luc Van den Brande υπενθύμισε ότι ο στόχος που συμμερίζεται η ΕΤΠ είναι «να υποστηριχθούν οι αμοιβαίες δεσμεύσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, τις αρχές της οικονομίας της αγοράς και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή των Περιφερειών θα διοργανώσει το φθινόπωρο του 2010 δεύτερο Φόρουμ για την τοπική και την περιφερειακή διάσταση της Ανατολικής εταιρικής σχέσης, ως συνέχεια του αντίστοιχου Φόρουμ που πραγματοποίησε τον Ιούνιο και της σχετικής γνωμοδότησης που υιοθέτησε τον Απρίλιο . Στο Φόρουμ θα δοθεί η ευκαιρία να προετοιμαστεί η θέσπιση της τοπικής και περιφερειακής συνέλευσης Ανατολικής Ευρώπης και Νοτίου Καυκάσου, η οποία θα αποτελέσει την επόμενη φάση της διαδικασίας ανάπτυξης επαφών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής εταιρικής σχέσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή των 344 μελών της, που προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη, συνίσταται στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των πολιτών που αυτές εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις κοινοτικές πολιτικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ για θέματα που άπτονται πολιτικών τομέων οι οποίοι αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ έχει επίσης τη δυνατότητα να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά της ή όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή θίγει τις περιφερειακές ή τοπικές αρμοδιότητες.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΤΠ: www.cor.europa.eu

Για περισσότερες πληροφορίες:

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Τηλ.: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Για να συμβουλευθείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, κάνετε κλικ εδώ .


Side Bar