Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS SK BG RO HR

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Bírósága

85/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2014. június 12.

A C-156/13. sz. ügyben hozott ítélet

Digibet Ltd és Gert Albers kontra Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

A szerencsejátékok területén Schleswig-Holstein Land által átmenetileg elfogadott, liberálisabb politika nem teszi kétségessé a többi német Land által követett, szigorúbb politika koherenciáját

A szerencsejátékok interneten történő szervezésének és reklámozásának a szinte valamennyi Landban fennálló tilalma arányos lehet a követett közérdekű célokhoz képest

Németországban főszabály szerint tilos a szerencsejátékok interneten keresztül történő szervezése és közvetítése, valamint a szerencsejátékoknak a televízió, az internet, valamint távközlési eszközök útján történő reklámozása. Az internet ilyen célokra történő használata azonban a lottó és a sportfogadások tekintetében kivételesen engedélyezhető. E kivétel célja az, hogy megfelelő alternatívát kínáljanak az illegális szerencsejáték-kínálattal szemben, és hogy megakadályozzák a meg nem engedett játékok fejlődését és terjedését.

A szerencsejátékok interneten keresztül történő szervezése és közvetítése Schleswig-Holstein Landban 2012. január 1-jétől 2013. február 8-ig engedélyezett volt. Az erre vonatkozó engedélyt megadták minden olyan személynek, aki az Unióban bizonyos objektív feltételeknek megfelelt. Ugyanezen időszak során Schleswig-Holstein Land engedélyezte a szerencsejátékoknak az interneten és a televízióban történő reklámozását is. Bár a Schleswig-Holstein Landban alkalmazott, liberálisabb szabályozást időközben hatályon kívül helyezték, a szerencsejátékok internetes üzemeltetőinek kiadott engedélyek egy több éven át tartó átmeneti időszak során érvényesek maradnak.

A Digibet társaság a gibraltári hatóságok által kiállított engedély alapján szerencsejátékok szervezésére jogosult. E társaság így a „digibet.com” internetes oldalon szerencsejátékokat és sportfogadásokat kínál német nyelven. Egy német bíróság a Westdeutsche Lotterie (Észak Rajna Vesztfália állami lottótársasága) által előterjesztett kereset nyomán megtiltotta a Digibet-nek, és ügyvezetőjének, G. Albers-nek, hogy az interneten keresztül a német lakosoknak lehetőséget kínáljanak szerencsejátékokban történő részvételre.

A Digibet és G. Albers e határozatot megtámadták a Bundesgerichtshof (német szövetségi bíróság) előtt. E bíróság a Bíróságtól azt kérdezi, hogy a Schleswig-Holstein Land által több, mint egy éven át alkalmazott liberálisabb politika kétségessé teheti-e a többi Landban alkalmazott, szerencsejátékokra vonatkozó tilalomnak a szolgáltatásnyújtás szabadságát érintő szabályoknak való megfelelését. Az uniós jog ugyanis – bár lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ezen alapjogot a szerencsejátékok területén korlátozzák – megköveteli, hogy mindenfajta korlátozás alkalmas legyen az elfogadását igazoló közérdekű célok elérésére. Márpedig a jelen ügyben a Schleswig-Holstein Land által alkalmazott, megengedőbb jellegű szabályok megléte a Bundesgerichtshof álláspontja szerint veszélyeztetheti a többi Landban elfogadott szabályok arra való alkalmasságát, hogy a követett jogszerű közérdekű célokat elérjék.

A Bíróság a mai napon hozott ítéletében először is emlékeztet arra, hogy a szerencsejátékok interneten keresztül történő szervezésének és reklámozásának a németországi tilalma a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősül, melyet azonban igazolhatnak a német szabályozásban szereplőhöz hasonló közérdekű célok.

Másodszor a Bíróság megállapítja, hogy még annak feltételezése esetén is, hogy a Schleswig-Holstein Landban alkalmazott, megengedőbb jellegű szabályozás árthatott a többi Landban alkalmazott tilalmi politika koherenciájának, e liberális szabályozás alkalmazása időbeli szempontból kevesebb, mint 14 hónapra, helyileg pedig egyetlen Landra korlátozódott. Következésképpen a megengedőbb jellegű szabályoknak az időben korlátozott megléte Schleswig-Holstein Landban nem veszélyezteti komolyan a többi Landban alkalmazandó korlátozásoknak az azok által követett jogszerű, közérdekű célok elérésére való alkalmasságát. A Bíróság megállapítja tehát, hogy a többi tizenöt Land nem volt köteles arra, hogy ezen a területen megváltoztassa a szabályozását önmagában amiatt, hogy egyetlen elszigetelt Land egy korlátozott időszak során liberálisabb politikát folytatott.

A Bíróság következésképpen megállapítja, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos német szabályozás arányos lehet az általa követett közérdekű célokhoz képest, és ezért az összeegyeztethető lehet a szolgáltatásnyújtás szabadságával. A Bundesgerichtshof-nak kell azonban vizsgálnia, hogy a kérdéses szabályozás megfelel-e a Bíróság ítélkezési gyakorlatából következő valamennyi arányossági feltételnek.

EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499


Side Bar