Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL CS HU SK BG RO

Mediji i informiranje

Sud Europske unije

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 85/14

U Luxembourgu 12. lipnja 2013.

Presuda u predmetu C-156/13

Digibet Ltd i Gert Albers protiv Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

Liberalnija politika koju je savezna zemlja Schleswig-Holstein privremeno usvojila na području igara na sreću ne dovodi u pitanje usklađenost strože politike koju su slijedile ostale njemačke savezne zemlje

Zabrana organizacije i oglašavanja igara na sreću putem interneta u gotovo svim saveznim zemljama može biti proporcionalna ciljevima u općem interesu kojima se teži

U Njemačkoj su organizacija i posredovanje u igrama na sreću putem interneta kao i oglašavanje na televiziji, internetu i telekomunikacijskim mrežama u načelu zabranjeni. Međutim korištenje interneta u te svrhe može se iznimno dopustiti za lutriju i sportsko klađenje. Svrha te iznimke jest ponuditi prikladnu alternativu nezakonitoj ponudi igara na sreću i boriti se protiv razvoja i širenja nedopuštenih igara.

U saveznoj zemlji Schleswig-Holstein su od 1. siječnja 2012. do 8. veljače 2013. bili dopušteni organizacija i posredovanje u igrama na sreću. To je dopuštenje dodijeljeno svakoj osobi u Uniji koja je udovoljavala određenim objektivnim uvjetima. Tijekom istog razdoblja Schleswig-Holstein je također dopustio oglašavanje igara na sreću na televiziji i internetu. Iako su liberalniji propisi Schleswig-Holsteina u međuvremenu stavljeni izvan snage, dozvole koje su dodijeljene subjektima koji se bave djelatnošću igara na sreću na internetu ostaju valjane tijekom višegodišnjeg prijelaznog razdoblja.

Društvo Digibet je, na temelju licencije koju su izdala tijela Gibraltara, ovlašteno organizirati igre na sreću. Ono tako na svojoj internetskoj stranici digibet.com na njemačkom jeziku nudi igre na sreću i sportsko klađenje. Nakon tužbe koju je podnijela Westdeutsche Lotterie (društvo javnoga prava Sjeverne Rajne‑Vestfalije koje se bavi lutrijom) njemački sud je Digibetu i njegovom upravitelju G. Albersu zabranio da putem interneta osobama koje borave u Njemačkoj nudi mogućnost sudjelovanja u igrama na sreću.

Digibet i G. Albers su pred Bundesgerichstshofom (Njemački savezni sud) pobijali navedenu presudu. Taj je sud Sudu uputio pitanje može li liberalnija politika koju je Schleswig-Holstein primjenjivao tijekom više od godine dana dovesti u pitanje usklađenost zabrane igara u ostalim saveznim zemljama s pravilima o slobodnom pružanju usluga. Naime, iako državama članicama dopušta da u području igara na sreću ograniče tu temeljnu slobodu, pravo Unije zahtijeva da svako ograničenje bude prikladno za ostvarenje ciljeva u općem interesu koji opravdavaju njegovo donošenje. Međutim stav je Bundesgerichtshofa da bi u ovom slučaju postojanje povoljnijih pravila u saveznoj zemlji Schleswig-Holstein moglo ugroziti prikladnost pravila donesenih u ostalim saveznim zemljama za ostvarenje legitimnih ciljeva u općem interesu kojima se teži.

U svojoj današnjoj presudi Sud, kao prvo, upozorava na to da zabrana organizacije i promidžbe igara na sreću u Njemačkoj predstavlja ograničenje slobode pružanja usluga, ali da se takvo ograničenje međutim može opravdati ciljevima u općem interesu poput onih navedenih u njemačkom zakonodavstvu.

Kao drugo, Sud ustvrđuje da je, i pod pretpostavkom da su povoljniji propisi mogli štetiti usklađenosti politike zabrane ostalih saveznih zemalja, primjena tih liberalnijih propisa bila vremenski ograničena na manje od 14 mjeseci i prostorno ograničena na samo jednu saveznu zemlju. Dakle, vremenski ograničeno postojanje povoljnijih pravila u saveznoj zemlji Schleswig-Holstein ne dovodi ozbiljno u pitanje prikladnost ograničenja primjenjivih u drugim saveznim zemljama za ostvarenje ciljeva u općem interesu kojima se teži. Stoga Sud ističe da ostalih petnaest saveznih zemalja nije moralo izmijeniti svoje propise na tom području samo zbog toga što je jedna izolirana savezna zemlja tijekom ograničenog razdoblja slijedila liberalniju politiku.

Slijedom toga Sud presuđuje da njemački propisi na području igara na sreću mogu biti proporcionalni ciljevima od općeg interesa kojima teže i da su stoga u skladu sa slobodnim pružanjem usluga. Međutim Bundesgerichstshof treba provjeriti ispunjavaju li propisi o kojima je riječ sve uvjete proporcionalnosti koji proizlaze iz sudske prakse Suda.

NAPOMENA: Prethodni postupak omogućuje sudovima država članica da, u okviru postupka koji se pred njima vodi, upute Sudu pitanja o tumačenju prava Unije ili o valjanosti nekog akta unije. Sud ne rješava spor pred nacionalnim sudom. Na nacionalnom je sudu da predmet riješi u skladu s odlukom Suda. Ta odluka jednako veže i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.

Cjelovit tekst presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708


Side Bar