Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL CS SK RO HR

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Bírósága

83/13. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2014. június 12.

A C‑118/13. sz. ügyben hozott ítélet

Güllay Bollacke kontra K + K Klaas & Kock B. V. & Co. KG

A munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga

Az uniós joggal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály és gyakorlat, amely a munkavállaló halála esetén kizárja a ki nem vett fizetett éves szabadság pénzbeli megváltását

A munkaidő‑szervezésről szóló irányelv1 előírja, hogy minden munkavállalót legalább négy hét fizetett éves szabadság illet meg, és ezen időszak nem helyettesíthető az annak fejében nyújtott megváltással, kivéve a munkaviszony megszűnésének esetét.

J. Bollacke 1998. augusztus 1‑jétől elhalálozásának napjáig, 2010. november 19‑ig a K+K vállalkozásnál dolgozott. 2009 óta súlyos betegségben szenvedett, ami miatt elhalálozásának napjáig munkaképtelennek minősítették. Ezen időpontig J. Bollacke 140,5 nap ki nem vett éves szabadságot gyűjtött össze.

J. Bollacke özvegye a K+K‑tól a férje által ki nem vett éves szabadság pénzbeli megváltását igényelte. A vállalkozás elutasította a kérelmet kétségbe vonva a pénzbeli megváltás örökölhetőségét.

Az ügyben eljáró Landesarbeitsgericht (másodfokú munkaügyi bíróság, Németország) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy az uniós jog szerint elfogadható‑e az olyan nemzeti jogszabály vagy gyakorlat, amely előírja, hogy a fizetett éves szabadsághoz való jog anélkül szűnik meg, hogy jogot keletkeztetne a ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására, ha a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg. A Landesarbeitsgericht arra is választ keres, hogy e megváltás alkalmazása függhet‑e a munkavállaló előzetes kérelmétől.

A Bíróság a mai napon hozott ítéletében emlékeztet arra,2 hogy a fizetett éves szabadsághoz való jog különleges fontossággal bíró szociális jogi elv, valamint az éves szabadsághoz való jog és az arra tekintettel járó bér kifizetéséhez való jog egy egységes jog két alkotórészét képezi.

A Bíróság korábban már kimondta, hogy ha a munkaviszony megszűnik, a munkavállalónak joga van pénzbeli megváltáshoz annak elkerülése érdekében, hogy teljes mértékben kizárt legyen, hogy a szabadsághoz való joggal élhessen.3 Az uniós joggal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés vagy gyakorlat, amelynek értelmében a munkaviszony megszűnésekor pénzbeli megváltásnak nincs helye, jóllehet a munkavállaló betegsége miatt nem tudta kivenni a fizetett éves szabadságát.

A Bíróság kiemeli, hogy a „fizetett éves szabadság” fogalma azt jelenti, hogy az éves szabadság idejére a munkavállaló díjazását továbbra is folyósítani kell.

A pénzbeli kompenzációra való jogosultság biztosítja a szabadsághoz való jog hatékony érvényesülését abban az esetben, ha a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg. A munkavállaló halálának váratlan bekövetkezte nem eredményezheti visszamenőlegesen a fizetett éves szabadsághoz való jog teljes elvesztését.

Következésképpen a Bíróság kimondja, hogy az uniós joggal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, illetve nemzeti gyakorlat, amely előírja, hogy a fizetett éves szabadsághoz való jog anélkül szűnik meg, hogy jogot keletkeztetne a még ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására, ha a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg.

Egyebekben a Bíróság kimondja azt is, hogy ez a megváltás nem függ az érintett előzetes kérelmétől.

EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon.

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499

1 :

A munkaidő‑szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4‑i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.).

2 :

A Bíróság C‑350/06. és C‑520/06. sz. Schultz‑Hoff és társai egyesített ügyekben 2009. január 20‑án hozott ítélete (lásd még a 4/09. sz. sajtóközleményt).

3 :

A Bíróság C‑337/10. sz. Neidel‑ügyben 2012. május 3‑án hozott ítélete (lásd még az 57/12. sz. sajtóközleményt).


Side Bar