Navigation path

Left navigation

Additional tools

Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 34/14

V Luxembourgu, 13. marca 2014

Sodna statistika 2013: še nedosežene številke

Preteklo leto bo po eni strani zabeleženo kot najbolj produktivno leto v zgodovini Sodišča, po drugi strani pa kot leto, v katerem je bil pripad zadev največji do zdaj

Sodišče

Sodišče je leta 2013 končalo 701 zadevo, kar pomeni občutno povečanje glede na prejšnje leto (595 zadev končanih leta 2012).

Pripad Sodišča je bil 699 novih zadev, kar je približno 10 % več v primerjavi z letom 2012 in je največji letni pripad zadev od njegovega nastanka.

Povečanje pripada zadev je treba povezovati s tem, da se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo število pritožb in predlogov za sprejetje predhodne odločbe. Število slednjih, ki za leto 2013 znaša 450, še nikoli ni bilo tolikšno.

Glede trajanja postopkov so statistični podatki zelo dobri.

Povprečno je postopek predhodnega odločanja trajal 16,3 meseca. Direktne tožbe in pritožbe so se v povprečju obravnavale 24,3 oziroma 16,6 meseca.

Trajanje postopkov z direktnimi tožbami se je resda izrazito podaljšalo v primerjavi z letom 2012 (19,7 meseca). Vendar to podaljšanje, ki se nanaša zgolj na 15 % zadev, ki so bile končane leta 2013, primarno temelji na razlogih, nad katerimi ima Sodišče relativno omejen nadzor.

Nujni postopek predhodnega odločanja je bil uporabljen v dveh zadevah, ki sta se v povprečju končali v 2,2 meseca.

  • Vložene zadeve

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Končane zadeve
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Nerešene zadeve

 

2009

2010

2011

2012

2013

Vložene zadeve

562

631

688

632

699

Končane zadeve

588

574

638

595

701

Nerešene zadeve

742

799

849

886

884

Splošno sodišče

Statistični podatki za leto 2013 so poučni. Po eni strani je Splošno sodišče že tretje leto zapored dokazalo, da so uvedene notranje reforme in stalna optimizacija delovnih postopkov izboljšali njegovo sposobnost za obravnavanje zadev. V letu 2013 je bilo tako rešenih 702 zadev, tako da se je letno povprečje rešenih zadev za zadnja tri leta povečalo na približno 700 zadev. Za primerjavo, leta 2008 je bilo to povprečje 480 zadev. V petih letih je tako povečanje učinkovitosti omogočilo več kot 45 % povečanje storilnosti sodišča

Po drugi strani je pripad zadev dosegel zgodovinski rekord, in sicer 790 novih zadev, kar je v primerjavi z letom 2012 povišanje za skoraj 30 %. Tako je zelo očitno, da se nadaljuje splošna tendenca naraščanja števila sporov pred Splošnim sodiščem, zlasti na področju intelektualne lastnine. Posledica tega je občutno povečanje števila nerešenih zadev, ki je preseglo 1300 zadev (1325).

Nazadnje, trajanje postopkov se je na splošno (to je, vključno z zadevami, ki so bile končane s sklepom) podaljšalo za približno 10 % (in znaša 26,9 meseca), vendar je treba poudariti, da se je trajanje postopkov z zadevami, ki so bile končane s sodbo, v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za en mesec in povprečno znaša 30,6 meseca.

Vložene zadeve Končane zadeve Nerešene zadeve

 

2009

2010

2011

2012

2013

Vložene zadeve

568

636

722

617

790

Končane zadeve

555

527

714

688

702

Nerešene zadeve

1.191

1.300

1.308

1.237

1.325

Sodišče za uslužbence

Iz sodne statistike Sodišča za uslužbence za leto 2013 je razviden manjši pripad zadev (160) glede na prejšnje leto (178). Vendar je Sodišče za uslužbence leta 2012 zabeležilo največji pripad zadev od njegove ustanovitve. Pripad zadev za leto 2013 pa je primerljiv s pripadom leta 2011 (159). Vseeno je še vedno večji kot v prejšnjih letih (139 leta 2010, 113 leta 2009 in 111 leta 2008).

Poudariti je treba predvsem, da se je število končanih zadev (184) očitno povečalo v primerjavi s prejšnjim letom (121).

Sodišče za uslužbence je tako doseglo najboljši količinski izid od njegove ustanovitve. Ta izid je posledica celoletnega razvijanja delovnih metod sodišča.

Povprečno trajanje postopka se ni veliko spremenilo (14,7 meseca leta 2013 v primerjavi s 14,8 meseca leta 2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Vložene zadeve
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Končane zadeve
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Nerešene zadeve

 

2009

2010

2011

2012

2013

Vložene zadeve

113

139

159

178

160

Končane zadeve

155

129

166

121

184

Nerešene zadeve

175

185

178

235

211

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793


Side Bar