Navigation path

Left navigation

Additional tools

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 34/14

Luxemburg, 13 martie 2014

Statistici judiciare 2013: cifre fără precedent

Anul care s-a încheiat va rămâne în anale, pe de o parte, ca fiind cel mai productiv din istoria Curții și, pe de altă parte, ca fiind cel în cursul căruia s-a atins cel mai mare număr de cauze introduse vreodată

Curtea de Justiție

În 2013, Curtea a soluționat 701 de cauze, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă în raport cu anul trecut (595 cauze soluționate în 2012).

Curtea a fost sesizată cu 699 de cauze noi, ceea ce reprezintă o creștere cu aproximativ 10 % în raport cu anul 2012 și reprezintă cel mai mare număr de cauze introduse într-un an de la înființarea sa.

Comparativ cu anul trecut, creșterea numărului total de cauze introduse se datorează creșterii numărului de recursuri și de trimiteri preliminare. Numărul acestora din urmă s-a ridicat la 450 în anul 2013, un nivel care nu s-a mai atins niciodată până în prezent.

Referitor la durata procedurilor, datele statistice sunt foarte pozitive.

În ceea ce privește trimiterile preliminare, această durată se ridică la 16,3 luni. În privința acțiunilor directe și a recursurilor, durata medie de soluționare a fost de 24,3 luni și, respectiv, de 16,6 luni.

Este adevărat că durata procedurilor în acțiunile directe a crescut în mod semnificativ față de anul 2012 (19,7 luni). Totuși, această creștere, care nu privește decât 15% din cauzele soluționate în 2013, este determinată în principal de factori asupra cărora Curtea are un control relativ limitat.

Procedura preliminară de urgență a fost aplicată în două cauze, acestea fiind soluționate într-un termen mediu de 2,2 luni.

  • Cauze introduse

    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Cauze soluționate
    Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
    Cauze pendinte

 

2009

2010

2011

2012

2013

Cauze introduse

562

631

688

632

699

Cauze soluționate

588

574

638

595

701

Cauze pendinte

742

799

849

886

884

Tribunalul

Pe plan statistic, anul 2013 a fost bogat în învățăminte. Pe de o parte, Tribunalul a demonstrat, pentru al treilea an consecutiv, consolidarea capacității sale de soluționare în urma reformelor interne aplicate și a optimizării permanente a metodelor sale de lucru. Astfel, în 2013, au putut fi soluționate 702 de cauze, ceea ce conduce media anuală a cauzelor soluționate pe ultimii trei ani la aproximativ 700. Prin comparație, această medie era de ordinul a 480 de cauze în 2008. În interval de cinci ani, câștigurile în materie de eficiență au permis astfel o creștere cu mai mult de 45 % a productivității instanței.

Pe de altă parte, cauzele introduse au atins un record istoric cu 790 de cauze noi, adică un salt de aproape 30 % în raport cu 2012. Tendința globală a creșterii contenciosului cu care este sesizat Tribunalul, în special în materie de proprietate intelectuală, se confirmă astfel în mod evident. A rezultat de aici o creștere sensibilă a numărului de cauze pendinte, care a depășit pragul de 1 300 de cauze (1 325 mai exact).

În sfârșit, în ceea ce privește durata procedurilor, deși aceasta – analizată în mod global (cu alte cuvinte incluzând și cauzele soluționate prin ordonanță) – s-a caracterizat printr‑o creștere conjuncturală de ordinul a 10 % (făcând ca această durată să ajungă la 26,9 de luni), trebuie subliniat că, în ceea ce privește cauzele soluționate prin hotărâre, se poate observa o reducere cu o lună în raport cu 2012, cu o durată medie de 30,6 luni.

Cauze introduse Cauze soluționate Cauze pendinte

 

2009

2010

2011

2012

2013

Cauze introduse

568

636

722

617

790

Cauze soluționate

555

527

714

688

702

Cauze pendinte

1 191

1 300

1 308

1 237

1 325

Tribunalul Funcției Publice

Statisticile judiciare ale Tribunalului Funcției Publice pentru anul 2013 sunt marcate de o scădere a numărului de cauze introduse (160) în raport cu anul trecut (178). Anul 2012 s-a caracterizat însă ca fiind anul în cursul căruia Tribunalul a înregistrat cel mai mare număr de cauze noi de la înființarea sa. Numărul cauzelor introduse în 2013 este, în schimb, comparabil cu cel din anul 2011 (159). Acesta rămâne însă sensibil mai ridicat decât cel din anii anteriori (139 în 2010, 113 în 2009 și 111 în 2008).

Trebuie subliniat mai ales faptul că numărul cauzelor soluționate (184) este în creștere netă în raport cu cel de anul trecut (121).

Tribunalul Funcției Publice afișează astfel cel mai bun rezultat cantitativ de la înființarea sa. Acest rezultat se explică prin reflecțiile efectuate pe parcursul anului în privința metodelor de lucru ale instanței.

Durata medie a procedurii nu s-a modificat mult (14,7 luni în 2013 față de 14,8 luni în 2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Cauze introduse
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Cauze soluționate
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Cauze pendinte pendantes

 

2009

2010

2011

2012

2013

Cauze introduse

113

139

159

178

160

Cauze soluționate

155

129

166

121

184

Cauze pendinte

175

185

178

235

211

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova (+352) 4303 3708


Side Bar