Navigation path

Left navigation

Additional tools

Stampa u informazzjoni

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA Nru 34/14

Il-Lussemburgu, 13 ta’ Marzu 2014

Statistika ġudizzjarja 2013: ċifri mingħajr ebda preċedent

Is-sena li għaddiet ser tidħol fl-istorja, minn naħa, bħala l-iktar sena produttiva sa mill-ħolqien tal-Qorti tal-Ġustizzja u, min-naħa l-oħra, bħala s-sena bl-ikbar numru ta’ kawżi mressqa li qatt intlaħaq

Il-Qorti tal-Ġustizzja

Fl-2013, il-Qorti tal-Ġustizzja qatgħet 701 kawża, ċifra li tirrappreżenta żieda kunsiderevoli meta mqabbla mas-sena preċedenti (595 kawża maqtugħa fl-2012).

Fl-2012 tressqu 699 kawża ġdida quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, ċifra li tirrappreżenta żieda ta’ madwar 10 % meta mqabbla mas-sena 2012 u li tikkostitwixxi, fl-istorja tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-ikbar numru ta’ kawżi mressqa f’sena.

Din iż-żieda fin-numru totali ta’ kawżi mressqa għandha tiġi evalwata fid-dawl taż-żieda, meta mqabbel mas-sena preċedenti, fin-numru ta’ appelli u ta’ rinviji għal deċiżjoni preliminari. Fl-2013 saru 450 rinviju għal deċiżjoni preliminari, li huwa l-ogħla numru li qatt intlaħaq.

Fir-rigward tat-tul tal-proċeduri, l-istatistika hija pożittiva ħafna.

Fir-rigward tar-rinviji għal deċiżjoni preliminari, dan it-tul huwa ta’ 16.3 xhur. Fir-rigward tar-rikorsi diretti u tal-appelli, it-tul medju għat-trattament tagħhom kien ta’ 24.3 xhur u ta’ 16.6 xhur, rispettivament

Huwa minnu li t-tul tal-proċeduri fir-rigward tar-rikorsi diretti żdied b’mod notevoli meta mqabbel mas-sena 2012 (19.7 xhur). Madankollu, din iż-żieda, li tikkonċerna biss 15 % tal-kawżi maqtugħa fl-2013, hija dovuta prinċipalment għal fatturi li fuqhom il-Qorti tal-Ġustizzja għandha biss kontroll limitat ħafna.

Il-proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari ġiet applikata f’żewġ kawżi, li nqatgħu fi żmien medju ta’ 2.2 xhur.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kawżi mressqa

562

631

688

632

699

Kawżi maqtugħa

588

574

638

595

701

Kawżi pendenti

742

799

849

886

884

Il-Qorti Ġenerali

Statistikament, l-2013 tat ħafna indikazzjonijiet. Minn naħa, il-Qorti Ġenerali wriet, għat-tielet sena konsekuttiva, it-tisħiħ tal-kapaċità tagħha tal-amministrazzjoni tal-kawżi, li rriżulta mir-riformi interni implementati u mit-titjib kontinwu tal-metodi tax-xogħol tagħha. Fl-2013, 702 kawżi setgħu b’hekk jinqatgħu, li jwasslu għal medja annwali ta’ kawżi maqtugħa matul l-aħħar tliet snin għal madwar 700 kawża. B’paragun, din l-istess medja kienet ta’ madwar 480 kawża fl-2008. Fi żmien ħames snin, iż-żidiet fl-effiċjenza ppermettew żieda ta’ iktar minn 45 % tal-produttività tal-qorti.

Min-naħa l-oħra, il-kawżi mressqa laħqu rekord storiku, b’790 kawża ġdida, jiġifieri żieda ta’ kważi 30 % b’paragun mal-2012. It-tendenza globali ta’ żieda fin-numru tal-kawżi mressqa quddiem il-Qorti Ġenerali, b’mod partikolari fil-qasam tal-proprjetà intellettwali, hija għalhekk ikkonfermata b’mod partikolarment flagranti. Dan wassal għal żieda sostanzjali fl-għadd ta’ kawżi pendenti, li qabeż il-limitu ta’ 1 300 kawża (1325 kawża, b’mod iktar preċiż).

Fl-aħħar nett, f’dak li jirrigwarda t-tul tal-proċeduri, minkejja li dan – meqjus globalment (jiġifieri b’mod li jinkludi l-kawżi maqtugħa permezz ta’ digriet) – kien ikkaratterizzat minn titwil temporanju ta’ madwar 10 % (li wassal sabiex dan it-tul ikun ta’ 26.9 xhur), għandu jiġi enfasizzat li, fir-rigward tal-kawżi maqtugħa b’sentenza, jista’ jiġi osservat tnaqqis ta’ madwar xahar b’paragun mal-2012, b’tul medju ta’ 30.6 xhur.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kawżi ġodda

568

636

722

617

790

Kawżi magħluqa

555

527

714

688

702

Kawżi pendenti

1.191

1.300

1.308

1.237

1.325

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

L-istatistika ġudizzjarja tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku għall-2013 hija kkaratterizzata minn tnaqqis fin-numru ta’ kawżi mressqa (160) meta mqabbel mas-sena ta’ qabel (178). Fil-fatt, l-2012 kienet iddistingwiet ruħha bħala s-sena li matulha kien tressaq l-ikbar numru ta’ kawżi ġodda sa mill-ħolqien tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. In-numru ta’ kawżi mressqa fl-2013 huwa, għall-kuntrarju, paragunabbli ma’ dak tas-sena 2011 (159). Xorta waħda jibqa’ ħafna ogħla minn dak tas-snin preċedenti (139 fl-2010, 113 fl-2009 u 111 fl-2008).

Fuq kollox għandu jiġi enfasizzat li n-numru ta’ kawżi magħluqa (184), min-naħa tiegħu, qiegħed jiżdied meta mqabbel ma’ dak tas-sena l-oħra (121).

Dan huwa l-aħjar riżultat kwantitattiv miskub mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku sa mill-ħolqien tiegħu. Dan ir-riżultat huwa dovut għar-riflessjonijiet imwettqa matul is-sena dwar il-metodi tax-xogħol tal-qorti.

It-tul medju tal-proċeduri, min-naħa tiegħu, tjieb bi ftit (14.7 xhur fl-2013 kontra 14.8 xhur fl-2012).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kawżi ġodda

113

139

159

178

160

Kawżi magħluqa

155

129

166

121

184

Kawżi pendenti

175

185

178

235

211

Dokument mhux uffiċjali għall-użu tal-mezzi tal-komunikazzjoni li ma jorbotx lill-Qorti tal-Ġustizzja.

Kuntatt għall-istampa: Christopher Fretwell (+352) 4303 3355


Side Bar